Відповіді на запитання за темою Малоцінні необоротні матеріальні активи

Чи виникають різниці при нарахуванні амортизації МНМА та як заповнюються додатки до Прибуткової декларації
Чи виникають різниці при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та як заповнюються рядки 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ та додаток АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств?
468
Чи нараховувати зобов’язання з ПДВ по товарам/послугам, які були придбані для використання в оподатковуваних операціях
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України по товарам/послугам, необоротним активам, які були придбані та/або виготовлені, для використання в оподатковуваних операціях, а починають частково використовуватись в неоподатковуваних операціях?
251
Щодо переоцінки необоротних активів
Чи враховуються при визначенні доходів ЮО – платника ЄП суми дооцінки (уцінки) за результатами переоцінки необоротних активів (ОЗ) до справедливої вартості?
302
Збільшення фінансового результату на 30 відсотків вартості придбаних товарів у нерезидентів
Чи необхідно платнику податку збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, які зареєстровані у державах, включених до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, а потім виключені з такого Переліку, та в якому періоді (у періоді оприбуткування товарів чи реалізації придбаних товарів)?
549
Визначення балансової вартості ОЗ та строків корисного використання об'єкта ОЗ для розрахунку податкової амортизації
Як визначається балансова вартість ОЗ та строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ для розрахунку податкової амортизації, якщо в попередніх роках платник податку на прибуток не застосовував коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України?
736