Кондратюк Тетяна

Кондратюк Тетяна
експерт з оплати праці, Київ

Статті автора

Переведення працівника на іншу посаду: як нарахувати зарплату, відпускні, лікарняні
Якщо на підприємстві постає питання про переведення працівника на іншу посаду — детально з процедурою можна ознайомитися в КЗпП. Але там не знайдете відповіді про те, як оформити той чи інший вид переведення, як у такому разі нараховувати зарплату, чи змінювати розрахунок середньої зарплати. Відповіді пояснимо на прикладах
13605
Перевод работника на другую должность: как начислить зарплату, отпускные, больничные
Если на предприятии возникает вопрос о переводе работника на другую должность - подробно с процедурой можно ознакомиться в КЗоТ. Но там не найдете ответа о том, как оформить тот или иной вид перевода, как в таком случае начислять зарплату, менять расчет средней зарплаты. Ответы объясним на примерах.
3289
Приклад заповнення Додатка 1 до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ
Податковий розрахунок за ІІІ квартал 2023 року подайте до 9 листопада. Діє оновлена форма, проте змін у ній не багато. Щоб правильно сформувати Додаток Д1, скористайтеся прикладами ситуацій у статті
54939
Пример заполнения Приложения 1 к Налоговому расчету по НДФЛ и ЕСВ
Налоговый расчет за ІІІ квартал 2023 года подайте до 9 ноября. Действует обновленная форма, однако изменений в ней немного. Чтобы правильно сформировать Приложение Д1, воспользуйтесь примерами ситуаций в статье
8913
Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ: зразки заповнення
Додаток 4 ДФ Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ призначений для того, щоб відображати в ньому нарахування будь-яких доходів на користь фізичних осіб, зокрема й ФОП. З’ясуємо коли та як подавати 4ДФ та за яким алгоритмом заповнювати.
66279
Приложение 4ДФ к Налоговому расчету по НДФЛ и ЕСВ: образец заполнения
Приложение 4 ДФ Налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ предназначен для того, чтобы отражать в нем начисления каких-либо доходов в пользу физических лиц, в том числе ФЛП. Выясним когда и как подавать 4ДФ и по какому алгоритму заполнять.
20671