НАУМЕЦЬ Інна

НАУМЕЦЬ Інна
коуч-тренер, Київ

Статті автора

Як бухгалтеру знайти спільну мову із шефом
Іноді керівники вдаються до крайнощів, втручаються геть у всі справи, вимагають виконувати завдання будь-якою ціною. Неможливість порозумітися із керівником є доволі поширеною причиною звільнення бухгалтера. Директора не перевиховаєш. Але пристосуватися можна. Досвід колег, типологія і таблиця сумісності від психолога зарадять проблемі
7301
Как бухгалтеру найти общий язык с шефом
Иногда руководители прибегают к крайностям, вмешиваются во все дела, требуют выполнять задачи любой ценой. Невозможность найти общий язык с руководителем является довольно распространенной причиной увольнения бухгалтера. Директора не перевоспитаешь. Но приспособиться можно. Опыт коллег, типология и таблица совместимости от психолога помогут проблеме
3078