Іващенко Тетяна

Іващенко Тетяна
редактор порталу «Головбух»
  • документознавець;
  • досвід роботи за фахом у провідних музеях Києва більше 10 років;
  • редактор на порталі «Головбух» з 2018 року

Статті автора

Довідники податкових пільг 2024
Податкова оприлюднила оновлений довідник податкових пільг станом на 27.03.2024 року. Там знайдете перелік пільг із податку на прибуток, оподаткування неприбуткових установ й організацій, плати за землю, ПДВ, державного мита тощо, а також визначено строки дії пільг
10003
Справочник налоговых льгот 2024
Налоговая обнародовала обновленный справочник налоговых льгот на 27.03.2024. Там найдете перечень льгот по налогу на прибыль, налогообложение неприбыльных учреждений и организаций, платы за землю, НДС, госпошлины и т.п., а также определены сроки действия льгот
3292
Семінари для бухгалтерів у 2024 році
Бухгалтерські семінари та вебінари ― це можливість для бухгалтера швидко опанувати новації законодавства, дізнатися рішення для специфічних робочих ситуації, а також обмінятися досвідом в бухгалтерській спільноті. Які семінари для бухгалтерів невдовзі відбудуться ― в огляді
17257
Семинары и вебинары для бухгалтеров в 2024 году
Бухгалтерские семинары и вебинары ― это возможность для практикующего бухгалтера или новичка быстро освоить новации законодательства, узнать решения для специфической рабочей ситуации, а также обменяться опытом в бухгалтерском сообществе. Анонс мероприятий для бухгалтера – далее в обзоре
3778
Облікова ставка НБУ 2024
Облікова ставка НБУ — монетарний інструмент, за яким НБУ встановлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів. Із 26.04.2024 розмір облікової ставки НБУ знизився до 13,5% річних
50255
Учетная ставка НБУ 2024
Учетная ставка НБУ – монетарный инструмент, по которому НБУ устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. С 26.04.2024 года размер учетной ставки НБУ снизился до 13,5% годовых
20346