Відповіді на запитання за темою Нематеріальні активи

Придбали кваліфіковані сертифікати та права на комп’ютерні програми: до яких нематеріальних активів віднести
До яких груп нематеріальних активів належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів?
731
Відображення витрат, пов’язаних з придбанням дозволу чи ліцензії на здійснення певного виду діяльності
Як у податковому обліку відображаються витрати, пов’язані з придбанням дозволу чи ліцензії на здійснення певного виду діяльності, в тому числі витрати на розроблення технічної документації чи експертного висновку для отримання такої ліцензії?
326