Відповіді на запитання за темою Статутний капітал

Коли підприємство вважають підприємством торгівлі або громадського харчування в розумінні Закону про РРО
Яким чином підприємство може вважатись підприємством торгівлі або громадського харчування в розумінні п. 1 ст. 9 Закони України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»?
288
Як відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку виплата, що здійснюється ЮО засновнику нерезиденту
За якою ознакою доходу відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється ЮО на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку із зменшенням статутного капіталу, викупом ЮО корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника із складу господарського товариства, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку ЮО?
1275
Податок на доходи нерезидента при внесенні до статутного капіталу підприємства нерухомого майна
Чи утримується податок на доходи нерезидента при внесенні до статутного капіталу підприємства нерухомого майна, розташованого на території України, нерезидентом-засновником?
669
Коригування фінрезультату при здійсненні операцій з інструментами власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов’язання
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування при здійсненні операцій з інструментами власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов’язання?
275
Оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого ФО – резидентом від продажу іншій ФО корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу
Яким чином оподатковується інвестиційний прибуток, отриманий ФО – резидентом від продажу іншій ФО корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу чи паїв у господарських товариствах, які не є акціонерними?
353