Відповіді на запитання за темою Екологічний податок

Який код за КАТОТТГ зазначити у рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1
Якого рівня код за КАТОТТГ (третього, четвертого чи додаткового) зазначається в рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1, у тому числі для міст з районним поділом?
1528
Як заповнити додаток 1 до податкової декларації екологічного податку за І квартал
Як заповнити додаток 1 до податкової декларації екологічного податку за І квартал та наступні звітні квартали поточного року в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, у разі перевищення фактичного обсягу цих викидів протягом поточного року 500 тонн?
1170
Чи є платниками екоподатку госпсуб’єкти за розміщення відходів, які утворилися у процесі їх діяльності
Чи є СГ платниками екологічного податку за розміщення відходів, які утворилися у процесі їх діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві, у т.ч. металобрухт?
180
Як відкоригувати нараховані за періоди 2022—2023 років суми екоподатку через «воєнні» пільги
Яким чином заповнюють колонки 2—5 Додатка 1, 2—6 Додатка 2, 2—7 Додатка 3 до податкової декларації екологічного податку з типом «уточнююча» для зменшення суми податкового зобов’язання за об’єкти оподаткування, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією, відповідно до положень підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України?
1511
Чи є платниками екологічного податку філії та інші відокремлені підрозділи
Чи є платниками екологічного податку філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?
641
Як заповнити Додаток 3 до декларації екоподатку
Як заповнюють рядки 1.1, 1.2 та 4—8 додатка 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» до податкової декларації екологічного податку?
880