Відповіді на запитання за темою Рентна плата

Який код за КАТОТТГ зазначити у рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1
Якого рівня код за КАТОТТГ (третього, четвертого чи додаткового) зазначається в рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1, у тому числі для міст з районним поділом?
1520
Як обчислити ренту за користування радіочастотним ресурсом, якщо термін дії ліцензії розпочався/закінчився у звітному місяці
Як обчислити податкове зобов’язання госпсуб’єкту, що здійснював користування радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії, термін дії якої розпочався (закінчився) в звітному місяці?
474
Коли одночасно із декларацією з рентної плати необхідно подати копію дозволу на спецводокористування та статзвітність
У яких звітних періодах одночасно із податковою декларацією з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) подається копія дозволу на спеціальне водокористування/ договору на поставку води та статистична звітність про використання води № 2ТП-водгосп?
340
Як заповнити додаток 1 до податкової декларації екологічного податку за І квартал
Як заповнити додаток 1 до податкової декларації екологічного податку за І квартал та наступні звітні квартали поточного року в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, у разі перевищення фактичного обсягу цих викидів протягом поточного року 500 тонн?
1163
Уточнення показників минулих періодів у складі звітної декларації з рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів
Як уточнити показники минулих податкових періодів в складі звітної (нової звітної), уточнюючої декларації з рентної плати та заповнити додаток 9 до такої декларації платникам рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів?
737
Чи сплачувати рентну плату за використання води з криниці у власній госпдіяльності та для санітарно-гігієнічних потреб
Чи є платником рентної плати за спеціальне використання води суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору з криниці у власній господарській діяльності та для санітарно-гігієнічних потреб?
658
Придбали земельну ділянку зі свердловиною для видобування води: який перший звітний період для подання декларації
Який перший звітний (податковий) період для подання податкової декларації з рентної плати у разі придбання земельної ділянки із свердловиною для видобування підземної води (у т.ч. якщо свердловина законсервована)?
413
Чи є платниками екоподатку госпсуб’єкти за розміщення відходів, які утворилися у процесі їх діяльності
Чи є СГ платниками екологічного податку за розміщення відходів, які утворилися у процесі їх діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві, у т.ч. металобрухт?
178