Відповіді на запитання за темою Амортизація основних засобів

Чи виникає додаткове благо у фізособи-позичкодавця, якщо ремонт автомобіля здійснює юрособа-користувач
Чи виникає дохід у вигляді додаткового блага у фізособи-позичкодавця, якщо юрособа-користувач за свій рахунок проводить технічне обслуговування, поточний, капітальний ремонти транспортного засобу, про що зазначили в договорі позички на безоплатній основі, однак у ньому не передбачили, що позичкодавець ці витрати відшкодовує?
602
Вартість ремонту яких ОЗ, ФОП-загальник має право включити до складу витрат
Вартість поточного ремонту яких основних засобів, використаних у господарській діяльності, ФОП на загальній системі оподаткування має право з 23.05.2020 включити до складу витрат звітного періоду?
422
Методи нарахування амортизації ОЗ, що застосовуються для оподаткування податком на прибуток
Які методи нарахування амортизації основних засобів/нематеріальних активів застосовуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток у разі використання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності?
737
Чи підлягає амортизації приміщення, що використовується в господарській діяльності
Чи підлягає амортизації відповідно до ст. 138 ПКУ необоротний актив житлового фонду (приміщення), який використовується в господарській діяльності такого платника без переведення його до нежитлового фонду?
525
Чи нараховується амортизація на ОЗ, що виведені та введені в експлуатацію в межах одного місяця
Чи нараховується у податковому обліку амортизація на ОЗ у період ремонту або іншого поліпшення, у зв’язку з чим вони виведені та введені в експлуатацію в межах одного місяця?
411
До яких груп ОЗ використовувати мінімально допустимий строк амортизації
До яких груп основних засобів та за яких вимог платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації ОЗ використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два або п’ять років, відповідно до п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ?
466