Відповіді на запитання за темою Рентна плата за спеціальне водокористування

Коли одночасно із декларацією з рентної плати необхідно подати копію дозволу на спецводокористування та статзвітність
У яких звітних періодах одночасно із податковою декларацією з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) подається копія дозволу на спеціальне водокористування/ договору на поставку води та статистична звітність про використання води № 2ТП-водгосп?
312
Чи сплачувати рентну плату за використання води з криниці у власній госпдіяльності та для санітарно-гігієнічних потреб
Чи є платником рентної плати за спеціальне використання води суб’єкт господарювання, який використовує воду, отриману шляхом забору з криниці у власній господарській діяльності та для санітарно-гігієнічних потреб?
627
Придбали земельну ділянку зі свердловиною для видобування води: який перший звітний період для подання декларації
Який перший звітний (податковий) період для подання податкової декларації з рентної плати у разі придбання земельної ділянки із свердловиною для видобування підземної води (у т.ч. якщо свердловина законсервована)?
392
За які обсяги води не справляють рентну плату
За які обсяги води не справляють рентну плату за спеціальне використання води первинними водокористувачами та чи декларують такі обсяги води в додатку 5 до податкової декларації з рентної плати?
561
Видобуток води у різних територіальних громадах, які обслуговує одна ДПС: як відзвітувати з ренти
Суб’єкт господарювання видобуває воду з декількох свердловин, що розташовані в різних територіальних громадах, які обслуговує один орган контролю. Скільки податкових декларацій з рентної плати і додатків 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до неї подати? Який код за КАТОТТГ зазначити?
568