Онищенко Віктор

Онищенко Віктор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
  • експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування з досвідом роботи бухгалтером і викладацької діяльності
  • автор публікацій у професійних виданнях Головбух, Головбух Бюджет, Головбух Медицина, Головбух Агро, системи «Експертус Головбух»
  • лектор курсів з бухгалтерського обліку та оподаткування в Чернігівському національному технологічному університеті
  • кандидат економічних наук, захистив дисертацію в КНУ Шевченка з питань складання консолідованої фінансової звітності та ведення обліку спільної діяльності
  • учасник розробки методрекомендацій з обліку спільної діяльності для методради з бухгалтерського обліку при Мінфіні

Статті автора

Єдиний податок 3 група: умови, ставки, види діяльності, бухгалтерський облік
Платники, які перебувають на єдиному податку, мають можливість сплачувати менше податків, аніж на загальній системі. Групу 3 єдиного податку можуть обирати і фізособи, і юрособи. У консультації розповімо про особливості єдиного податку для групи 3 зі ставками 3% та 5% у 2024 році
560069
Единый налог 3 группа условия, ставки, виды деятельности, бухгалтерский учет
Плательщики, которые находятся на едином налоге, могут платить меньше налогов, чем на общем системе. Группу 3 единого налога могут выбирать и физлица, и юрлица. В консультации расскажем об особенностях единого налога для группы 3 со ставками 3% и 5% в 2024 году
218673
Платник єдиного податку 2 група: умови перебування
ФОП 2 група досить вигідна через фіксовану величину податку, яка не залежить від обсягу доходу. Єдиний податок 2 група — які умови перебування на ній, що дозволено і заборонено, та новий ліміт групи — у консультації
428206
Плательщик единого налога 2 группа: условия пребывания
Вторая группа единого налога достаточно выгодна из-за фиксированной величины налога, которая не зависит от объема дохода. 2 группа единого налога – какие условия пребывания на ней, что разрешено и запрещено, и новый лимит по группе — в консультации
342461
Єдиний податок 2024: умови перебування
Що таке єдиний податок? Єдиний податок передбачає звільнення від сплати деяких податків, більш прості підходи до ведення обліку та звітності. На ньому можуть перебувати як юрособи, так і фізособи-підприємці. Про групи єдиного податку в 2024 році, про єдиний податок і воєнний стан, хто може перебувати на кожній з них та за яких умов, а хто взагалі не має права бути єдинником – у консультації
281274
Единый налог: условия пребывания
Что такое единый налог? Это налог, предусматривающий освобождение от уплаты некоторых налогов, более простые подходы к ведению учета и отчетности. На нем могут находиться как юрлица, так и физлица-предприниматели. О группах единого налога в 2024 году, о едином налоге и военном положении, кто может находиться на каждом из них и при каких условиях, а кто вообще не имеет права быть единщиком – в консультации
272779