Відповіді на запитання за темою Дивіденди

Яку суму дивідендів для фізосіб відобразити у рядках 1 та 1.1 додатка АВ до декларації з прибутку
Яку суму дивідендів вказують у рядках 1 та 1.1 додатка АВ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, нараховану чи виплачену за вирахуванням утриманого ПДФО та військового збору?
316
Відображення дивідендів у додатку АВ до прибуткової декларації
Яка сума дивідендів відображається у додатку АВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств: нарахована чи виплачена за вирахуванням утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору?
403
За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди
За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди, які нараховані емітентами – резидентами – платниками податку на прибуток підприємств на прибуток на користь ФО – нерезидента?
711
Чи виникає у ФОП обов’язок щодо утримання податку на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України?
Чи виникає у ФОП (у т. ч. на спрощеній системі оподаткування) обов’язок щодо утримання податку на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України та подання податкової звітності у разі виплати доходів нерезиденту – ЮО(або уповноваженій ним особі)?
379
Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами, якщо такі проценти зараховуються в погашення зустрічних однорідних вимог?
Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а зараховуються в погашення зустрічних однорідних вимог та яким чином?
383