ДФС пояснила як заповнити акцизну накладну за формою «П» та заявку на пальне

В акцизних накладних, складених для розподілу обсягів пального, облік якого здійснювався в СЕАРП, між акцизними складами та/або акцизними складами пересувними, а також в Актах інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, зазначайте дату складання — тільки 01.07.2019.

Приклад заповнення акцизної накладної 2020

Є можливість врахування в СЕАРП та СЕ обсягів пального, облік якого у СЕАРП не здійснювався. Тобто, обсягів залишків пального, яке станом на 01.07.2019 обліковується у суб’єктів господарювання, які до 01.07.2019 не підпадали під визначення платників акцизного податку, а з 01.07.2019 підпадають під таке визначення (п. 45 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою КМУ від 24.04.2019 № 408; Порядок № 408).

Для врахування в СЕАРП та СЕ таких обсягів пального, платники без сплати акцизного податку подають у період з 16 до 20 липня 2019 року (включно) заявку на поповнення залишку пального станом на 01.07.2019 для подальшого використання виключно для власного споживання або промислової переробки.

Заявки на поповнення залишку пального, складені відповідно до п. 45 Порядку № 408, які складають окремо від інших заявок на поповнення залишку пального мають такі особливості заповнення :

 • до верхньої лівої частині заявки на поповнення залишку пального відмітка «Х» вносьте тільки у полі «основна». Відмітка «Х» у полі «коригуюча» не може бути внесена;
 • у полі «дата складання» зазначайте тільки дату — 01.07.2019;
 • поле «коригування показників до заявки на поповнення залишку пального» не заповнюйте (номер та дата заявки, показники якої коригуються, не вносять);
 • до передбаченого для цього поля вноситься уніфікований номер реєстрації акцизного складу в СЕАРП та СЕ, на якому фактично знаходиться таке пальне. По кожному акцизному складу може бути складена тільки одна заявка на поповнення залишку пального. При цьому кількість рядків у табличній частині такої заявки на поповнення залишку пального повинна відповідати кількості кодів УКТ ЗЕД пального, яке знаходиться на такому акцизному складі;
 • до кожного рядка графи 2 «Умови оподаткування» табличної частини заявки на поповнення залишку пального вносьте ознаку щодо умови оподаткування «5» (залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб’єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального)). Інші ознаки щодо умови оподаткування, крім «5», до такої заявки не вносьте;
 • до граф 7 («Ставка акцизного податку, встановлена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, євро»), 8 («Курс НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального, грн»), 9 («Сума акцизного податку, грн (–) (+)) табличної частини заявки вносять значення «0».

ДФС пояснила як заповнити акцизну накладну за формою «П» та заявку на пальне
Денис Петригаексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, САР, DipFM, DipMA
► хто ліцензує обіг пального ► як працюють векселі в разі отримання дистилятів і спирту ► як контролюють обіг спирту етилового ► як оновили реєстр витратомірів-лічильників спирту ► як змінили реєстр витратомірів-лічильників пального ► як реєструють акцизні накладні та розрахунки коригування

В СЕАРП та СЕ по кожному акцизному складу враховуватимуть показники останньої поданої заявки на поповнення залишку пального, складеної відповідно до п. 45 Порядку № 408.

У випадку, якщо у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до п. 45 Порядку № 408, платник зазначив помилкові дані щодо обсягу пального та/або коду УКТ ЗЕД пального, платник у період з 16 до 20 липня 2019 року (включно) подає нову заявку з правильними даними.

Якщо у заявці помилково зазначені реквізити акцизного складу (тобто, на акцизному складі, уніфікований номер якого зазначено в заявці на поповнення залишку пального, залишки пального фактично відсутні), платник у період з 16 до 20 липня 2019 року (включно) подає нову заявку. В такій заявці з помилкової заявки переносять дані щодо уніфікованого номера акцизного складу та кодів УКТ ЗЕД пального, та по кожному з цих кодів зазначають нульові обсяги пального.

В подальшому при власному споживанні чи промисловій переробці, або у випадку втрат пального, обсяги якого зазначені у заявці, складайте акцизну накладну форми «П» у одному примірнику з врахуванням наступних особливостей:

 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначайте код операції «1» (власне споживання чи промислова переробка) або «2» (втрачене, зіпсоване, знищене пальне (п. 214.7 ст. 214 та п. 216.3 ст. 216 розділу VI Податкового кодексу України));
 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначайте ознаку щодо умов оподаткування «5»;
 • у лівій частині акцизної накладної зазначайте реквізити платника як особи, що реалізує пальне;
 • у правій частині акцизної накладної у рядку «Особа — отримувач пального» зазначайте «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність — реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи — прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» вносьте умовний код «1000000000».

Якщо у платника виникає необхідність переміщення пального, обсяги якого зазначені у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до п. 45 Порядку № 408, з акцизного складу, зазначеного у такій заявці, на інший акцизний склад або акцизний склад пересувний, на такі операції складайте акцизну накладну форми «П» у двох примірниках з врахуванням наступних особливостей:

 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначайте код операції «0» та умови оподаткування «5»;
 • у лівій та правій частині акцизної накладної зазначайте реквізити платника як особи, яка одночасно є особою, що реалізує пальне та отримує пальне.

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Акцизна накладна 2023

Акциз, САРП/ЄРАН, електронні сервіси, акцизні склади — все, що пов’язано з реалізацією пального давно увійшло в бухгалтерське життя. Про заповнення акцизної накладної, порядок складання акцизних накладних розповімо в огляді. Не забудемо й про зразки заповнення
51413

Роздрібний акциз у касових чеках і КОРО

Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами мають не лише зазначати суми роздрібного акцизу у касових чеках, а й належно заповнювати книги обліку розрахункових операцій
5796

Паливний акциз у запитаннях — відповідях

Уже понад рік суб’єкти господарювання, які реалізують пальне, є платниками акцизного податку. Але на практиці ще й досі не розв’язані всі питання щодо паливного акцизу. Аби вберегти підприємців від штрафів, ми підготували відповіді на нагальні запитання
5020

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді