Акцизна накладна 2023

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Акциз, САРП/ЄРАН, електронні сервіси, акцизні склади — все, що пов’язано з реалізацією пального давно увійшло в бухгалтерське життя. Про заповнення акцизної накладної, порядок складання акцизних накладних розповімо в огляді. Не забудемо й про зразки заповнення

 

Штрафи повертаються: вчасно реєструйте АН та звітуйте про залишки пального

Акцизна накладна 2023: коротко про зміни

Акцизна накладна – це основний документ, який призначений для контролю сплати акцизу з пального (даліАН). Шифри електронних форм акцизних накладних подані в таблиці нижче.

ШИФРИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ

Шифр

Електронна форма акцизної накладної*

F/J 1203202

Акцизна накладна форми «П»

F/J 1203402

Акцизна накладна форми «С»

F/J 0209902

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F/J 0210903

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

F/J 1203302

Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F/J 1203502

Розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»

*у  назвах бланків літери означають:  «П» – це пальне, а «С» – спирт етиловий

 

Сучасна форма акцизної накладної (АН) передбачає можливість обліку пального, поєднуючи поняття «акцизний склад» (пп. 14.1.6 ПК), «розпорядник акцизного складу» (пп. 14.1.224 ПК) та «пересувний склад». Форма має:

 • спеціальне поле для помітки «х» для зведеної акцизної накладної. Така форма для паливної АН «П» може використовуватися у разі здійснення постачальником безперервного постачання пального (в будь-яку годину доби). Для спиртової АН «С» зведена форма використовується для власного споживання/промислової переробки, втраченого у межах норм витрат спирту;
 • помітка для акцизних накладних, показники яких відмінено розрахунком коригування;
 • помітка для реєстраційного номера АН в ЄРАН 1-го примірника;
 • поле для ознаки джерела податкового номера;
 • поле для державного і реєстраційного знаку повітряних суден;
 • також прибрали поле відміток по пп. 229.8.10 ПК (податковий вексель, умова оподаткування «3»);
 • декілька напрямів використання пального.

Як зрозуміло з назв у бланках літера «П» означає пальне, а «С» – спирт етиловий.

Акцизна накладна бланк 2023

Нині діючий бланк акцизної накладної є у наказі Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729 (даліНаказ № 729, набув чинності 27 січня 2021 року). Він же затверджує і Порядок заповнення акцизної накладної. Також там є про заповнення РК та додаткові до них документи. Однак за наказом Мінфіну від 01.02.2023 р. № 55 (даліНаказ № 55) відбудеться оновлення бланку АН та інших документів, а також  та зміни до згаданого Порядку заповнення (набуття чинності  змін – 05 липня 2023 року).

Нижче для ознайомлення наводимо оновлений бланк акцизної накладної форми «П», який починає діяти з 05 липня 2023 року. Кольором виділено зміни (жовтим – нові графи, зеленим – змінені графи, які були раніше). Як бачимо, у бланку АН також дещо оновилися примітки.

Акцизна накладна форми «П» БЛАНК

СКАЧАТИ

Змінена форма акцизної накладної «С» також наведена нижче.

Акцизна накладна форми «С» БЛАНК

СКАЧАТИ

Аналогічні зміни й у розрахунках коригування до АН.

Розглянемо більш детально у чому ж полягають зміни липня 2023 року.

Що змінилося у формі акцизної накладної

З Наказом № 55 у формах акцизних накладних («П» та «С), допоміжних документа та Порядку заповнення акцизної накладної відбувається низка змін, які полягають у такому:

 • використання коду територіальної громади КАТОТТГ замість колишнього коду території за КОАТУУ. У звʼязку з цим змінили відповідні поля – вони стали ширшими та мають ідентифікатор перших літер коду UA;
 • додана дата складання АН, яка складається до АН, показники якої відмінено розрахунком коригування. Раніше був лише реєстраційний номер 1-го примірника такої АН в ЄРАН;
 • розширено кількість знаків номера митної декларації;
 • додано нові коди умов оподаткування пального та напрями його використання (див. нижче таблицю).

ЗМІНИ В ПРИМІТКАХ ДО АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ

Назва

Що це означає

Умови оподаткування пального:

9

«ввезені на митну територію України або вироблені в Україні важкі дистиляти та біодизель, які оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України»

Нового нічого, це лише контроль за реалізацією умов п. 44 підрозд. 5 Перехідних положень ПК:

 • діють тимчасово – на період до припинення або скасування воєнного / надзвичайного стану;
 • поширюються на важкі дистиляти та біодизель, вироблені в Україні або ввезені в Україну;
 • акциз = 0 євро за 1000 л;
 • замовник пального – Міноборони.

Також посилання на умову «9» додано в рядок з інформацією про податковий вексель.

Доданий новий п. 17 до Порядку заповнення акцизної накладної, у якому визначені правила використання умови «9»*

Напрями використання пального

5

«реалізація пального платнику, суб’єкту господарювання неплатнику у паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним»

Тут дещо було змінено формулювання даного напряму. Відтепер цей напрям використання пального можна застосовувати, реалізуючи пальне всім суб’єктам господарювання (СГ) – і платникам, і неплатникам акцизу, наприклад заправляти через пересуваний акцизний склад, який обладнаний колонкою, техніку покупця за місцем її перебування. За старим формулюванням  це можна було робити лише при реалізації платнику

18

«проведення суб’єктами літакобудування технологічних випробувань виготовлених авіаційних двигунів»

У таких АН слід зазначати код операції для складання в одному примірнику «1» або «2»

19

«реалізація важких дистилятів та біодизелю відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України Міністерству оборони України»

Відповідно до нового п. 17 Порядку заповнення АН у накладній з умовою оподаткування «9» може зазначатися зокрема:

 • або код операції «3» для складання в одному примірнику (реалізація пального СГ, який не є платником) та напрям використання пального «19»;
 • або код операції «7» для складання в одному примірнику (реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти АН / розрахунок коригування до АН, не збільшується (в т.ч. СГ, який на одну з дат операцій (на дату реєстрації або складання) не зареєстрований платником)) та один із напрямів використання пального «0» або «19»

* серед цих правил в АН, у якій зазначена ознака щодо умови оподаткування «9», зокрема може зазначатися код операції для складання в одному примірнику «0» та напрям використання пального «0» (інші варіанти – див. цей Порядок)

Види акцизних накладних 2023, дати їхнього складання та строки реєстрації

Наказ № 729 передбачає існування 2-х бланків акцизних накладних:

 • акцизна накладна форми «П» (для палива);
 • акцизна накладна форми «С» (для етилового спирту).

Кожна з цих акцизних накладних може існувати у декількох видах, які наведено у таблиці нижче (див. п. 231.3 ПК).

ВИДИ АКЦИЗНИХ НАКЛАДНИХ

Вид акцизної накладної

Призначення

Дата складання

«звичайні»

Ввезення пального або СЕ в Україну або повна чи частково операція з реалізації пального або СЕ

у день ввезення/проведення відпуску пального

за щоденними підсумками операцій

Складається у разі, якщо АН не були складені на дані операції. Стосується операцій реалізації пального за готівку кінцевому споживачу (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу / РРО / пРРО  або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

По СЕ абз. 3 п. 231.3 ПК складання таких акцизних накладних не передбачає

у день проведення відпуску пального

зведені

Складаються для забезпечення безперервного постачання пального. Під безперервним постачанням розуміється забезпечення особою, що реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

По спирту абз. 4 п. 231.3 ПК складання таких акцизних накладних не передбачає

не пізніше останнього дня такого місяця

на втрачене пальне

Складається на загальний обсяг втраченого пального у місяці, коли була втрата.

За абз. 6 п. 231.3 ПК така акцизна накладна може бути складена і для спирту етилового

не пізніше останнього дня такого місяця

 

Акцизна накладна 2023 – порядок заповнення

Серед загальних правил складання акцизних накладних можна виділити:

 • АН складаємо виключно в електронній формі;
 • АН, а також інші документи СЕАРП та СЕ заповнюємо тільки українською мовою;
 • в одній АН може бути зазначена операція лише за одним кодом УКТ ЗЕД. Це стосується і зведених АН, АН за щоденними підсумками операцій, розрахунків коригування;
 • усі АН і розрахунки коригування реєструються в ЄРАН, у т.ч. й такі, які не видаються покупцю, без виключень;
 • кількісні показники АН для пального заповнюються в кілограмах та літрах (приведених до температури 15° С згідно з чинною нормативно-технічною документацією) з округленням до двох знаків після коми;
 • кількісні показники АН для етилового спирту заповнюються в декалітрах та декалітрах 100%-кового спирту (приведених до 20° С для етилового спирту) з округленням до двох знаків після коми;
 • право на виписку АН може бути делегованим відокремленому підрозділу юрособи або філії;
 • якщо треба відкоригувати дані в уже зареєстрованій АН, то складаємо розрахунок коригування.

Також є ситуація складання АН у 2-х екземплярах (п. 231.3 ПК). Це реалізація пального (спирту) у таких ситуаціях::

 • з одного акцизного складу (АС) на інший, наприклад через трубопровід або пересувний акцизний склад;
 • з АС на пересувний АС;
 • з пересувного АС на інший пересуваний АС;
 • з пересувного АС на АС.

Перший примірник реєструється в ЄРАН, а другий – надсилається в день її складання розпоряднику акцизного складу, що є отримувачем пального (спирту).

В інших випадках, використовується лише один екземпляр.

Акцизна накладна зразок заповнення 2023

Наводимо приклади заповнення акцизних накладних «П»:

 • акцизна накладна на реалізацію суб’єкту господарювання-неплатнику у паливний бак (у полі «Коди операцій…» – цифра «3», у полі отримувач – назва суб’єкта господарювання та його ЄДРПОУ; якщо ж реалізація відбувається не суб’єкту господарювання, то у полі «Коди операцій» потрібна цифра «6» і тоді у полі отримувач – «Неплатник» та умовний код «1000000000», п. 20 розділу ІІ Порядку заповнення АН з заказу № 729);

Зразок АН на реалізацію суб’єкту господарювання-неплатнику

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

 • акцизна накладна на власне споживання, наприклад у власний автотранспорт підприємства (у полі «Коди операцій…» – цифра «1», у полі «Умови оподаткування» – ознака «0», у полі «Напрям використання» – напрям «0», роз’яснення ДПС у ЗІР 116.13.03; у полі отримувач використовуємо умовний код «1000000000» та пишемо «Неплатник», п. 20 розділу ІІ Порядку заповнення АН з наказу № 729).

Акцизна накладна на власне споживання

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Дані операції оподатковується на загальних підставах, тому код оподаткування «0».

Увага: коди операцій «1» (власне споживання) та «6» (постачання не суб’єкту господарювання) потребують внесення у поле отримувача пального «Неплатник» та умовного коду «1000000000» . Також це стосується кодів «2», «5», «8», «9». Аналогічні норми є для АН по спирту, окрім коду «9» (п. 20 Розділу ІІІ Порядку з наказу № 729).

Реєстрація акцизної накладної та операційні дні

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює 24 години на добу постійно, крім періоду, необхідного для її технічного обслуговування (п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою Кабміну від 24.02.2014 р. № 114, п. 231.8 ПК).

Строки реєстрації АН на основі п. 231.6 ПК наведено у таблиці нижче.

СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦИЗНИХ НАКЛАДНИХ

Вид АН

Строк реєстрації

АН на реалізацію пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу з АС, що є місцем роздрібної торгівлі

15 к. днів, які наступні за датою складання АН

1-й примірник АН* при реалізації пального або СЕ з АС

у день складання АН, але не пізніше операції з реалізації з АС

1-й примірник АН* у випадку реалізації пального або СЕ з пересувного АС на інший пересуваний АС

у день складання АН, але не пізніше здійснення операції з реалізації з пересувного АС

1-й примірник АН* при реалізації пального або СЕ з пересувного АС на АС

після фактичного отримання пального або СЕ на АС, але не пізніше 3-х к. днів наступних за датою складання АН

1-й примірник АН* при реалізації пального з АС пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або просторою, до місця зберігання, яке не є АС

3 к. дні з дня фактичного отримання пального

1-й примірник АН* при ввезенні пального або СЕ в  Україну

не пізніше наступного дня після оформлення належним чином митної декларації.

1-й примірник* зведеної АН за пп. «1» пп. 229.8.10 ПК (заправлення повітряних суден)

15 к. днів з дня складання АН

1-й примірник* АН при вивезенні пального за межі України

3 к. дні з дня фактичного вивезення, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією

2-й примірник АН*

після фактичного отримання пального або СЕ на АС/пересуваний АС, але не пізніше 3-х днів наступних пального або СЕ на АС/пересуваний АС

* кількість екземплярів (1 чи 2) – АН визначається п. 231.3 ПК (починаючи з абз. 7). 1-й екз. реєструється особою, яка склала АН у ЄРАН, 2-й екз. – в день складання надсилається розпоряднику АС-отримувачу пального або СЕ

Розрахунки коригування реєструються не пізніше 3-х к. днів, які наступні за  датою його складання.

При реєстрації АН і РК необхідна наявність ліміту (∑АНакл), а у разі його відсутності – заявка і переведення грошей на електронний рахунок.

Розрахунок коригування до акцизної накладної

У разі необхідності показники АН можуть бути відкориговані шляхом складання та реєстрації розрахунку коригування. Розрахунок коригування складається особою, яка реалізує пальне (спирт). Їхня реєстрація відбувається:

 • особою, яка реалізує пальне (спирт), – якщо обсяг пального (спирту) внаслідок коригування збільшується або не зменшується;
 • отримувачем пального (спирту), – якщо обсяг пального внаслідок коригування зменшується.

Відповідальність за помилки в акцизній накладній

У разі порушення платником акцизного податку, що реалізує пальне (спирт) порядку заповнення або подачі АН в ЄРАН отримувач пального (спирту) згідно з п. 231.10 ПК має право впродовж 60 к. днів, що настають за днем реалізації пального, подати до органу ДПС заяву зі скаргою на таку особу, що реалізувала йому пальне (спирт).  До заяви мають бути додані копії первинних документів. Це є підставою для проведення документальної позапланової перевірки особи, що реалізувала пальне.

Відповідальність за відсутність реєстрації акцизного складу

Діє штраф 1 млн грн ст. 1281.2 ПК. Те ж саме – відсутність реєстрації АН з вини платника протягом року повторно –  2 млн  грн.

Акцизна накладна: штрафи 2023

За порушення граничних термінів реєстрації АН та розрахунків коригування в ЄРАН до платника податку засовуються штрафи, визначені п. 1202.1 та п. 1202.2 ПК. Їхня сума залежить від обсягів пального (спирту), зазначеному в АН або розрахунку коригування та терміну прострочення, а саме:

 • 2% – до 15 к. дн.;
 • 10% – від 16 до 30 к. дн.;
 • 20% – від 31 до 60 к. дн.;
 • 30% – від 61 до 90 к. дн.;
 • 40% – 91 і більше к. дн.

Штрафи в умовах воєнного стану

Впродовж дії воєнного стану штрафи за порушення згаданих вище граничних строків реєстрації АН не застосовуються у разі якщо у платника податків відсутня можливість виконати свій обов’язок. Однак все треба буде зареєструвати впродовж 6 місяців після скасування воєнного стану (див. пп. 69.1 підрозд. 10 Перехідних положень ПК, ЗІР, категорія 114.09).зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2