Житкова Ірина

Житкова Ірина
шеф-редактор Експертус Кадри, Київ
  • експерт із трудового права;
  • досвід роботи у сфері трудового законодавства — 25 років, зокрема начальником відділу кадрів понад 10 років;
  • автор сотень публікацій у професійному журналі «Кадровик-01», експертно-правовій системі «Експертус Кадри»;
  • член експертної ради журналу «Кадровик-01»;
  • лектор семінарів і вебінарів, курсів підвищення кваліфікації для кадровиків;
  • член робочої групи ВРУ з розробки та доопрацювання проєкту Трудового кодексу.

Статті автора

Сезонні працівники: як оформити трудові відносини
Дві ознаки сезонних робіт. Алгоритм прийняття на роботу сезонного працівника. Зразки заяви про прийняття, наказів про прийняття та звільнення сезонного працівника. Готовий трудовий договір із сезонним працівником. Особливості відпусток і звільнення сезонних працівників
12926
Сезонные работники: как оформить трудовые отношения
Два признака сезонных работ. Алгоритм принятия на работу сезонного работника. Образцы заявления о принятии, приказов о принятии и увольнении сезонного работника. Готовый трудовой контракт с сезонным работником. Особенности отпусков и увольнение сезонных работников
2761
Як табелювати та оплачувати додаткову годину при переході на зимовий час
Двічі на рік маємо клопіт із переведенням годинника. А бухгалтерам доводиться ще й шукати розв’язок задачі: як облікувати й оплатити робочий час працівників, яким «пощастило» працювати у скорочену або подовжену ніч
3378
Как табелировать и оплачивать дополнительный час при переходе на зимнее время
Дважды в год есть хлопоты с переводом часов. А бухгалтерам приходится еще и искать решение задачи: как учесть и оплатить рабочее время работников, которым «повезло» работать в сокращенную или удлиненную ночь
933

Новини автора

Відповіді на запитання автора