Відповіді на запитання за темою Кредити та позики

Чи є доходом ФОП-єдинника сума кредиту в інвалюті та позитивна курсова різниця
Чи є доходом ФОП-єдинника сума кредиту в іноземній валюті, що отримана від банку, а також курсова різниця між курсом інвалюти до гривні у день отримання кредиту та курсом, за яким продана така валюта?
859
Чи враховуються при визначенні критеріїв контрольованої операції суми наданого (отриманого) кредиту
Чи враховуються при визначенні критеріїв контрольованої операції для цілей застосування ст. 39 Податкового кодексу України суми наданого (отриманого) кредиту, депозиту, позики, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, дивідендів, вартість інвестицій?
304