Відповіді на запитання за темою Інвентаризація

Проведення інвентаризації в ході перевірки СГ
Чи мають право працівники контролюючих органів в ході перевірки СГ вимагати проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів та зняття їх залишків?
957
Відображення у Звітах надлишку (недостачі) алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виявлених в процесі інвентаризації
Яким чином в звітах за формами № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» та № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» відобразити надлишок (недостачу) алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які виявлені в процесі інвентаризації?
381