Відповіді на запитання за темою Помилки у звітності

Самостійно виправили помилки, що призвели до заниження податкового зобов’язання: чи буде штраф з 01.08.2023
Чи звільняють з 01.08.2023 від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України, та пені платника податків у разі самостійного виправлення ним помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання?
975
Заповнення колонок 7, 8 розділу І та 8, 9 розділу ІІ уточнюючої земдекларації
Який порядок заповнення колонок 7, 8 розділу І та 8, 9 розділу ІІ звітної (річної або місячної) уточнюючої податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), у тому числі за нововідведену земельну ділянку або за новоукладеним договором оренди землі, у разі володіння (користування) земельною ділянкою в звітному році менше місяця?
1008
Штрафні санкції за заниження сум податкових зобов’язань при самостійному виправленні помилки
Які штрафи передбачені за заниження сум податкових зобов'язань, якщо уточнення подали після граничного терміну подання, але до терміну їх сплати, самостійно виправивши помилки?
4673