Бухгалтерія СТО: документація, оплата праці, облік

Попри скрутні часи суб’єкти господарювання продовжують розширювати свій бізнес. Для підприємців залишається актуальним відкриття станції з технічного обслуговування та ремонту авто (СТО). Як розпочати й обліковувати таку діяльність — у статті

Наталія Бойко, консультант із питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Харків


Облік на СТО: якою нормативкою керуватися

Головний документ, що визначає специфіку діяльності СТО, — Правила № 615. У них врегульовані взаємовідносини між замовником і виконавцем послуг технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (КТЗ), їх складових частин (систем), а також вимоги щодо контролю відповідності наданих послуг.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Мінпромполітики від 29.12.2004 № 721.

Водночас немає чіткого розуміння, у якій частині діють Правила № 615. Адже їх застосовують разом із Технічним регламентом з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженим постановою КМУ від 03.07.2013 № 643. Зокрема, визначено, що виконавець — це суб’єкт господарювання, який відповідає встановленим вимогам Технічного регламенту і надає послуги технічного обслуговування і ремонту КТЗ, їх складових (систем) (п. 3 розд. І Правил № 615).

Проте Технічний регламент втратив чинність (постанова КМУ від 09.09.2020 № 816), а нового документа не затвердили. Позаяк немає іншого документа, що регламентував би правила надання послуг технічного обслуговування і ремонту КТЗ, керуйтеся Правилами № 615. Зважайте також на Порядок № 721.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА СТО

Як обчислювати заробітну плату працівникам СТО

Вартість послуги технічного обслуговування і ремонту КТЗ визначайте в Наряді-замовленні з огляду на трудомісткість послуги (люд.-год) і вартість нормо-години (грн/люд.-год) (додаток 1 до Правил № 615).

Водночас у додатку 1 чітко не зазначено, яку саме трудомісткість має застосувати виконавець. Адже існує декілька видів трудомісткості, зокрема:

  • технологічна — включає всі затрати праці основних робітників (відрядників і погодинників);
  • трудомісткість обслуговування виробництва — всі затрати праці допоміжних робітників;
  • виробнича — всі затрати праці основних і допоміжних робітників;
  • трудомісткість управління виробництвом — затрати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців;
  • повна трудомісткість — трудові затрати всіх категорій промислово-виробничого персоналу.

За характером і призначенням розрізняють нормативну, фактичну й планову трудомісткість. За логікою у Наряді-замовленні зазначають фактичну трудомісткість, тобто фактичні затрати праці на виконання визначеного обсягу роботи.

Утім, є підстави вважати, що не потрібно чітко дотримувати форми Наряду-замовлення із додатка 1 до Правил № 615. Адже Правила № 615 «прив’язані» до Технічного регламенту, який втратив чинність. Тому замість перелічених показників трудомісткості можете навести інші показники. Наприклад, договірну вартість певних видів робіт, що встановили на СТО.

Працю робітників СТО можете оплачувати на власний розсуд. Застосовуйте погодинну та відрядну форми оплати. Основну заробітну плату будь-якої форми оплати праці встановіть як тарифну ставку чи оклад для робітників.

У разі погодинної оплати праці основну заробітну плату визначте множенням тарифної ставки на кількість одиниць відпрацьованого часу. Роботу понад встановлену норму робочого часу оплачуйте у підвищеному розмірі як роботу в надурочний час. Пов’язані з цим виплати віднесіть до фонду додаткової заробітної плати. Якщо працівники працюють у режимі ненормованого робочого дня, понаднормову роботу не оплачуйте.

За відрядної форми оплати праці тарифну ставку (оклад) платіть, коли працівник виконав встановлені норми. Якщо працівник перевиконав норми виробітку (часу), до тарифної ставки (окладу) працівника нарахуйте додаткову заробітну плату у вигляді відрядного заробітку.

ЯК ВЕСТИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА СТО

Отже, документообіг та облік на СТО мають свої особливості. Розберетесь у них — зможете легко провадити таку діяльність.


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді