Облік транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою запасів

Автор
експерти об'єднаної редакції Експертус Головбух
Як здійснити облік транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою запасів

Банк проведень: безоплатна передача й отримання товарів

На початок звітного місяця підприємство мало:

  • залишок запасів — 50000,00 грн.;
  • залишок транспортно-заготівельних витрат (даліТЗВ), що припадають на ці запаси, — 2500,00 грн.

Протягом місяця:

  • придбано запасів на суму 300000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 50000,00 грн.;
  • сума ТЗВ, що припадає на придбані запаси, — 17000,00 грн.;
  • витрачено на господарські цілі запаси, собівартість яких — 280000,00 грн.;
  • сума ТЗВ, що припадає на витрачені запаси, — 18200,00 грн. ((2500,00 грн. + 17000,00 грн.) ÷ (50000,00 грн. + 250000,00 грн.)) × 280000,00 грн.).

На кінець звітного періоду:

  • залишок запасів — 20000,00 грн. (50000,00 грн. + 250000,00 грн.– 280000,00 грн.);
  • залишок ТЗВ, що припадає на ці запаси, — 1300,00 грн. (2500,00 грн. + 17000,00 грн. – 18200,00 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Придбано запаси протягом місяця

20

631

300000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641/пдв

631

50000,00

3

Відображено суму ТЗВ, пов’язаних з придбанням запасів

20/тзв

20, 66, 65, 13

17000,00

4

Передано запаси у виробництво

23

20

280000,00

5

Списано суму ТЗВ, що припадає на передані у виробництво запаси

23

20/тзв

18200,00


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді