Документи для державної реєстрації змін щодо ТОВ та ТДВ

Автор

Чучаліна Катерина

експерт, адвокатка зі спорів з органами контролю, консультантка з закупівель
Які документи необхідно подати для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ та ТДВ, та хто може бути заявником при поданні документів — дізнаєтеся у роз’ясненні

Національна сертифікація бухгалтерів — 2024

Документи, які необхідно подати для державної реєстрації змін щодо ТОВ та ТДВ 

Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ та ТДВ подайте документи:

 1. заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР; 
 2. документ про сплату адмінзбору; 
 3. один із таких відповідних документів: 
 • рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) ТОВ, ТДВ про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; 
 • рішення загальних зборів учасників ТОВ, ТДВ про виключення учасника з товариства; 
 • заява про вступ до ТОВ ТДВ; 
 • акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ, ТДВ; 
 • судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу ТОВ, ТДВ та розмірів часток учасників у такому товаристві; 
 • судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ, ТДВ; 
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.

У разі державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, пов’язаних із входженням до складу учасників ТОВ, ТДВ іноземної юридичної особи, також подається документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо).

У випадках, які встановлює Закон № 755-IV, державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства, а також його кінцевих бенефіціарних власників може здійснюватися на підставі повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктами, передбаченими законом, у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточності чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що міститься в ЄДР).

Справжність підписів на вищезазначених документах (за винятком судових рішень) засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. 

Вимога щодо нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на держреєстрацію змін до відомостей про юрособу, що вносяться на підставі документів, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. 

Хто може бути заявником при поданні документів для внесення змін 

Заявником під час подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ, ТДВ може бути: 

 • спадкоємець чи правонаступник учасника товариства або уповноважена ним особа — у разі подання заяви про вступ до ТОВ, ТДВ в порядку спадкування (правонаступництва); 
 • учасник, який виходить з ТОВ, ТДВ його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа — у разі подання заяви про вихід з ТОВ, ТДВ; 
 • особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ, ТДВ особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа — у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ, ТДВ; 
 • позивач, або уповноважена ним особа — у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу ТОВ, ТДВ та розмірів часток учасників у такому товаристві чи судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ, ТДВ;
 • уповноважений представник юрособи — у разі проведення інших реєстраційних дій (зокрема, про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; про виключення учасника з товариства).


зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2