Витрати на дозвіл чи ліцензію: що з податком на прибуток

ГУ ДФС у Тернопільській області повідомило, що до групи 6 належать інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) зі строком корисного використання не менше двох та не більше десяти років.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

  • вартість гудвілу;

  • витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

  • витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію, інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з:

  • ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок);

  • мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;

  • інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Фінансові витрати не включають до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень.

Отже, нематеріальні активи, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку, підлягають амортизації. При цьому фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі нематеріальні активи відповідно до НП(с)БО або МСФЗ та зменшується на суму податкової амортизації.Уряд укотре оновив Порядок зупинення реєстрації податкових накладних. Зокрема, змін зазнали умови безумовної реєстрації та критерії позитивної податкової історії. Ознайомтеся зі змінами вже зараз, адже із 9 грудня всі подані на реєстрацію податкові накладні моніторитимуть за новими правилами
моніторинг реєстрації податкових накладних

Статті за темою

Усі статті за темою

Облік нематеріальних активів: приклади, проведення

Що таке нематеріальні активи? Нематеріальні активи – це ті ресурси підприємства, які не мають матеріальної форми та очікується, що вони можуть приносити економічні вигоди більше року. Їх можна придбати, створити власними силами, отримати безоплатно або шляхом обміну на інші активи. В консультації розглянемо облік НМА для всіх цих ситуацій
51604

Нематеріальні активи

Імовірність отримати економічні вигоди від використання нематеріального активу (НМА) є необхідною умовою його визнання — це встановлюють вітчизняні та міжнародні стандарти обліку. А тому актив, що втратив функціональність і, як наслідок, не відповідає критеріям визнання НМА, слід вилучити зі складу активів підприємства (ліквідувати).
3418

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

Внести до статутного капіталу можна не лише гроші, а й будь-яке майно. Припустимо, засновник вносить автомобіль. До якого активу віднести його вартість? З допомогою автомобіля можна виконувати деякі види робіт. Наприклад, доставляти продукцію покупцям, перевозити потрібні матеріали, зрештою, підвозити директора. Тобто це засоби праці
2473

Справа техніки, або Облік технічних умов

До старту виробництва нового виду продукції у підприємства може виникнути потреба створити документ, який встановлюватиме різні технічні вимоги для такої продукції. Для цього підприємство може самостійно розробити технічні умови або ж замовити їх виготовлення у проектних інститутах, дослідних підприємствах тощо. З’ясуємо правову природу технічних умов та облікові наслідки їх створення
1736