Подання звіту за формою № ЗВР-1

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Якщо суб’єкт господарювання у встановлений строк не подав обов’язкової звітності про використання РРО, КОРО та РК, це є підставою для фактичної перевірки платника. Тому, аби не потрапити в халепу, вам потрібно визначитися, чи маєте ви подавати звітність про використання КОРО та РК.

🔊 Штрафи за відсутність або незастосування РРО

ЗВР-1 2023 хто подає

Звітність про застосування РРО та РК подають до органів ДПС не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Утім, ця вимога не поширюється на суб’єктів господарювання, які подають до ДПС електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (п. 7 ст. 3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 06.07.1995 № 265; далі — Закон про РРО).

Тобто звітувати про використання КОРО (РК) мусять суб’єкти господарювання, які використовують РК.

Розраховуватися без РРО, записуючи всі операції у РК та КОРО, дозволено суб’єктам господарювання, діяльність яких відповідає формам та умовам, зазначеним у Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО, затвердженому постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336 (ст. 10 Закону про РРО).

Застосовувати РК доводиться і суб’єктам господарювання, які використовують РРО. Зокрема, якщо відключили електрику або вийшов із ладу РРО, вони можуть тимчасово (не більше за сім робочих днів) проводити розрахунки з використанням КОРО та РК (ст. 5 Закону про РРО). Тож, коли у звітному місяці безперебійно працює РРО, який передає дані до ДПС, суб’єкт господарювання не мусить подавати до органу ДПС звітність про використання КОРО (РК). Якщо ж у звітному місяці сталася поломка РРО або вимикали світло й суб’єкт господарювання оформлював розрахункові операції за допомогою РК, то за такий звітний місяць доведеться подати звітність про використання КОРО (РК).

Нагадуємо, що насьогодні можна взагалі реєструвати РРО без КОРО, але в такому разі не проводити розрахункові операції при вимкненні світла чи виходу з ладу РРО. Зрозуміло, що Звіт 1-ЗВР теж тоді не потрібен.

Форма 1-ЗВР 2023

До звітності, пов’язаної з використанням КОРО (РК) та розрахункових квитанцій, входять форма № ЗВР-1 і Довідка про використані РК (даліДовідка). Зазначену звітність, а також Порядок подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) та Інструкцію щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 затверджено наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13.

Звітність подають до органу ДПС за місцем реєстрації РК не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Надавати при цьому власне КОРО чи РК не потрібно.

Якщо період використання РК не закінчився у звітному місяці, подавати Довідку не треба. Такий висновок випливає з примітки у формі Довідки: довідка має містити інформацію про розрахункові книжки, дата закінчення використання яких припадає на звітний місяць.

Як заповнити форму ЗВР-1

Форму № ЗВР-1 складають за всіма зареєстрованими КОРО, які використовували протягом звітного місяця. Тому в ній зазначають дані навіть щодо КОРО на ті РРО, які працювали у звичайному режимі, а також щодо КОРО, за якими операцій не було (проставляють прочерки). Узагальнену інформацію про заповнення форми № ЗВР-1 наведено в таблиці нижче.

Графа звіту

Як заповнювати

Верхні реквізити

До державної податкової інспекції

Назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом).

Реквізити суб’єкта господарювання

Для суб’єктів господарювання наводяться:

  • найменування;
  • місцезнаходження, що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;
  • код за ЄДРПОУ.

Для фізичних осіб наводяться:

  • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця;
  • місце проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

Якщо фізична особа має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, то наводяться серія та номер паспорта замість реєстраційного номера (наприклад, через релігійні переконання особи).

Реквізити табличної форми

1

№ з/п

Порядковий номер запису у Звіті

2

Фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій

За Інструкцією про звіт заноситься фіскальний номер КОРО, зареєстрованої на господарську одиницю. Даний номер присвоюється під час першої реєстрації КОРО на окрему господарську одиницю. Цей номер складається з 10 цифр і літери “г” (п. 4 гл. 1 розд. ІІ Порядку ведення РК та КОРО).

Однак, відповідно до п. 6 гл. 4 розділу ІІ Порядку ведення РК та КОРО у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії здійснення записів за обліком розрахункових квитанцій здійснюється в КОРО зареєстрованих на РРО. У такому випадку у даній графі треба заносити фіскальні номери КОРО зареєстрованих на РРО. Даний номер складається з фіскального номера РРО (також 10 цифр) та літери “р” (п. 4 гл. 1 розд. ІІ Порядку ведення РК та КОРО).

Дані фіскальні номери можна взяти з титульних сторінок з уже заповнених КОРО на господарську одиницю (реєструють якщо згідно із чинним законодавством розрахунки можуть провадитися без касових апаратів) або КОРО обліку господарських операцій на РРО.

3

Сума розрахунків за місяць

– загальна

Записується загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги). Дану суму можна знайти по графі 5 в КОРО на РРО або графі 7 в КОРО на господарську одиницю. Якщо на один КОРО зареєстрована декілька РК, то наводиться загальна сума по ним по кожній КОРО.

4

Сума розрахунків за місяць

– за ставкою податку на додану вартість

Записується частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі – ПДВ). Якщо суб’єктом господарювання використовується декілька ставок ПДВ, наприклад, 20% та 7%, то зазначається загальна сума розрахунків, включаючи ПДВ. Дану суму можна знайти по графі 6 в КОРО на РРО або графі 8 в КОРО на господарську одиницю. Якщо акцизний податок не сплачується, то графи 3 та 4 Звіту ЗВР-1 співпадають.

5

Сума розрахунків за місяць

– за ставкою акцизного податку

Записується частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком. Цю графу заповнюють тільки платники акцизного податку. Дану суму можна знайти по графі 7 в КОРО на РРО або графі 9 в КОРО на господарську одиницю.

6

Сума податку на додану вартість

Вписується сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4. Дану суму можна знайти по графі 8 в КОРО на РРО або графі 10 в КОРО на господарську одиницю. Якщо суб’єктом господарювання використовується декілька ставок ПДВ, наприклад, 20% та 7%, то зазначається загальна сума податку.

7

Сума акцизного податку

Заноситься сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5. Дану суму можна знайти по графі 9 в КОРО на РРО або графі 11 в КОРО на господарську одиницю.

8

Сума, що видана при поверненні товару

Записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Дану суму можна знайти по графі 10 в КОРО на РРО або графі 12 в КОРО на господарську одиницю.

Рядок “Разом”

У графах 3-8 записуються підсумки показників за відповідними графами.

Якщо протягом звітного місяця до розрахункової книжки вносили помилкові суми, цих сум не включають до граф 3-8 форми № ЗВР-1. За бажанням суб’єкт господарювання разом із формою № ЗВР-1 може подати пояснювальну записку про помилково внесені суми.

Заповнену форму № ЗВР-1 підписують директор (керівник) та головний бухгалтер. Підприємець підписує звіт власноруч.

Наводимо приклад заповнення табличної частини Звіту про використання КОРО (РК).

№ з/п

Фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій

Сума розрахунків за звітний місяць

Сума податку на додану вартість

Сума акцизного податку

Сума, що видана при поверненні товару

загальна

за ставкою податку на додану вартість

за ставкою акцизного податку

1

2

3

4

5

6

7

8

1

060500041р/001

12000,00

12000,00

2000,00

2

060500041р/002

60000,00

60000,00

10000,00

3

060500041р/003

8000,00

8000,00

1333,33

Разом:

80000,00

80000,00

13333,33

Якщо суб’єкт господарювання припустився помилок, заповнюючи форму № ЗВР-1, виправити їх за допомогою уточнюючої форми не можна. Адже чинне законодавство не передбачає подання уточнюючої формі № ЗВР-1 (ЗІР, категорія 109.12).

Чек РРО за продажу товарів через «Нову пошту» ― «NovaPay»

Як заповнити Довідку про використані розрахункові книжки

Довідка не має інструкції щодо заповнення, але враховуючи інші затверджені документи (Інструкція про звіт, Порядок ведення РК та КОРО) можна зрозуміти, як її заповнювати. На початку Довідка, так само як і звіт, містить реквізити платника податку, де слід повторити зазначені у Звіті за формою ЗВР-1 реквізити та код ЄДРПОУ чи реєстраційний номер платника податку. Порядок заповнення граф Довідки про використані РК наведено в таблиці нижче.

Графа звіту

Як заповнювати

№ з/п

Порядковий номер запису у Довідці

Номер розрахункової книжки

Номер розрахункової книжки, яка використана, проставляється з її реєстраційної сторінки. Номер складається з 10 цифр (фіскальний номер першої книги КОРО), літери “к” та проставленого через дріб порядкового номера (п. 1 гл. 1 розд. ІІІ Порядку ведення РК та КОРО).

Період використання

- початок

Проставляється дата початку використання РК, яка міститься на її реєстраційній сторінці. Для заповнення можна використати також розділ 3 з КОРО на РРО, де обліковуються розрахункові квитанції, які використані під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО. Враховуючи форму даної графи в цьому розділі КОРО на РРО (там зазначається дата і час початку використання), рекомендуємо у такому ж форматі заповнювати і Довідку – дата і час.

Період використання

-кінець

Проставляється дата кінця використання РК, яка також має бути проставлена на її реєстраційній сторінці. Для заповнення можна використати також 3 розділ КОРО на РРО, де обліковуються розрахункові квитанції використані під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО. Враховуючи форму даної графи в 3 розділі КОРО на РРО (там зазначається дата і час закінчення використання) рекомендуємо у такому ж форматі заповнювати і Довідку – дата і час.

Кількість анульованих квитанцій

У разі пошкодження розрахункової квитанції, здійснення помилкового запису такі квитанції анулюють, для чого на корінці і відривній частині квитанції здійснюється відмітка “Анульовано”, яка завіряється підписом особи, що здійснює розрахунки. Кількість таких квитанцій і вказується в даній графі.

Приклад заповнення табличної частини Довідки наведено нижче.

№з/п

Номер розрахункової книжки

Період використання

Кількість анульованих квитанцій

початок

кінець

1

060500041к/005

05.08.2023, 14.30

07.08.2023, 17.00

1

Відповідальність за неподання звіту за формою ЗВР-1

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) не підпадає від визначення податкової декларації чи звіту в розумінні статті 46 ПК. Дана стаття визначає, що податкова декларація, розрахунок, звіт є документом на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Нічого такого на основі Звіту за формою ЗВР-1 не здійснюється.

Однак, все це не означає відсутності відповідальності за неподання. Відповідно до п. 10 ст. 17 Закону про РРО неподання до фіскальної служби звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО по дротових або бездротових каналах зв’язку, у разі обов’язковості її подання несе за собою штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів, тобто 510 грн.

Крім того, таке неподання звіту можна розглядати згідно статті 1551 КпАП як порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, що може викликати накладення адміністративних штрафів на посадових осіб – від 85 до 170 грн. Якщо ж таке стягнення протягом року уже накладалося, то накладається штраф уже більший – від 170 до 340 грн.

Згідно статті 25 Закону про РРО накладений штраф необхідно перерахувати до бюджету у 10-денний термін із дня прийняття фіскальною службою рішення про їх застосування.

Увага: Неподання Звіту за формою ЗВР-1 може мати наслідками накладання штрафу на суб’єкта господарювання, адміністративних штрафів на посадових осіб, а також ініціювання фактичної перевірки без попередження з боку ДПС.

Також відповідно до пп. 80.2.4 та п. 80.2 статті 80 ПК неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання РРО, РК та КОРО, подання їх із нульовими показниками є однією з обставин для проведення фактичної перевірки платника. Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи). Під час дії воєнного стану мораторій на проведення фактичних перевірок не поширюється (пп. «в» п. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).зміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді