Звіт про реалізацію продукції сільського господарства: як заповнити й подати

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Сільському господарству завжди присвячують чималий розділ державних статистичних щорічників. Інформацію для яких беруть із численної статзвітності, яку подають підприємства галузі. Заповнювати звітність треба вміти кожному бухгалтеру, що веде сільське господарство. Розглянемо, як подавати звіт про реалізацію продукції сільського господарства за формою № 21-заг (місячна)

СКАЧАТИ Зразок наказу про облікову політику для агропідприємства

Форма № 21-заг (місячна) 

Бланк звіту затверджений наказом Держстату від 08.06.2022 № 164 зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10.11.2022 № 279. Нижче наводимо бланк, який використовується й у 2024 році. Його можна знайти в Альбомі форм державних статистичних спостережень на 2024 рік.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

Хто подає звіт за формою 21-заг (місячна)

Звіт складають і подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, своєму територіальному органу Держстату.

Коли подати звіт за формою 21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію сільгосппродукції подають не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня). 

Як заповнити звіт за формою 21-заг (місячна)

Звіт за формою № 21-заг (місячна) містить лише одну таблицю. Звіт відображає реалізацію продукції сільського господарства за певними видами (їхня кількість є меншою, ніж у річному аналогу даного звіту). Актуальним щодо складання даного звіту на сьогодні є лише Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» та № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», затверджене наказом Держстату від 12.07.2017 № 17.4-12/5) (далі – Роз’яснення). Знайти його можна у тому ж Альбомі від Держстату на 2024 рік.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства: як заповнити і подати

СКАЧАТИ ▶️

Щодо деяких нюансів (вибір вагових показників, деякі вимоги до заповнення) можна також використати положення колишньої Інструкції щодо аналогічних форм, затвердженої наказом Держкомстату від 27.08.2008 № 296 (далі — Інструкція № 296).

З-поміж інших загальних правил можна назвати такі:

  • дані у звіті зазначають у цілих числах, тобто центнери без десятих, сотих, а гривні без копійок;
  • якщо показника немає, ставлять прочерк;
  • звіт заповнюють наростаючим підсумком, тобто січень-травень, січень-червень, січень-липень і т. д. Замість січень-грудень складають річний аналог даного звіту за більш повним переліком показників – форма № 21-заг (річна).

Розглянемо порядок заповнення форми № 21-заг (місячна) у таблиці нижче.

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

(форми № 21-ЗАГ (МІСЯЧНА))

з/п

Розділ або графа звіту

Що зазначають

1

Кількість реалізованої продукції, ц

Дані про кількість реалізованої продукції сільського господарства власного виробництва у натуральному вигляді (без продукції, переробленої на власних/орендованих потужностях у перерахунку на свіжу) після її відвантаження за межі підприємства на підставі оформлених документів незалежно від надходження платежів за неї, а саме проданої за готівку, безготівково, за бартером, на інших умовах, крім давальницьких, у фактично сплаченій масі.

Також дані щодо кількості продукції сільського господарства власного виробництва, реалізованої дошкільним і навчальним закладам, санаторіям, будинкам відпочинку, лікарням, їдальням та іншим закладам, що знаходяться на балансі підприємства, або працівникам підприємств (членам їхніх сімей) на комерційній основі, виданої за рахунок оплати праці, орендної плати за землю та майнових паїв (часток)

2

Вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ), грн

Дані про вартість реалізованої продукції (чистий дохід від реалізації продукції) власного виробництва, відображеної у графі 1, що зазначена в оформлених документах, які є підставою для розрахунків з покупцями (замовниками) як за національну грошову одиницю, так і за валюту (у перерахунку за офіційним діючим курсом НБУ на момент укладання угоди на реалізацію продукції), без урахування ПДВ, дотацій, накладних, транспортних та експедиційних витрат

Графи 1 і 2 не вміщують даних про використання продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства (на насіння, корми тощо) та продукцію, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками підприємства (членам їхніх сімей) на безоплатній основі (матеріальна допомога тощо).

Ці графи не включають також даних про повернення різних видів позик і обсяги продукції сільського господарства, які передані іншим підприємствам на зберігання

3

Кількість продукції у наявності безпосередньо в господарстві (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду, ц

Дані про кількість продукції сільського господарства, яка є в наявності безпосередньо у підприємства на кінець звітного періоду (зберігається безпосередньо на потужностях підприємства, продукція як власного виробництва, так і придбана, обміняна, прийнята на зберігання від інших юридичних чи фізичних осіб тощо). При цьому дані про кількість зернових та зернобобових, олійних культур відображають в заліковій масі (після очищення, просушення тощо, тобто у  асі, за якою буде проведена оплата при подальшій реалізації).

Дані про зернові та зернобобові, олійні культури, що є власністю підприємства, але зберігають на загальних умовах на зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах, у графу 3 не включають

Як бачимо, форма № 21-заг (місячна) доволі проста.

На основі яких первинних документів заповнювати форму № 21-заг (місячна)

Роз’яснення та Інструкція № 296 вимагають, щоб дані звіту були взаємоузгодженими, достовірними та обґрунтованими документами, оформленими в установленому законом порядку. Як джерела рекомендують такі первинні документи:

  • приймальні квитанції (наприклад, на закупівлю худоби, птиці та кролів; на закупівлю молока та молочних продуктів; на закупівлю сільськогосподарських продуктів, продуктів їхньої переробки та сировини);
  • складські квитанції, прості складські свідоцтва, подвійні складські свідоцтва (наприклад, про приймання складом на зберігання зерна);
  • товарно-транспортні накладні, накладні (наприклад, на реалізацію продукції іншому підприємству);
  • накладні внутрішньогосподарського призначення (наприклад, на передачу продукції на переробку до власного переробного виробництва).

Які можливі помилки під час складання

Найчастіше аграрії помиляються, коли включають ПДВ до графи 2. Ще раз нагадуємо, що вартість у цій графі наводять без ПДВ (!) І всі числа наводять у цілих.

Яка відповідальність

Відповідальність за неподання, запізнення чи подання неправильних даних органам державної статистики для проведення державних статистичних спостережень визначає ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (даліКпАП). До посадових осіб можуть застосувати адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або від 255 до 425 грн за повторне порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).зміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді