Заповнення та подання звіту про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ (квартальна))

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Експорт-імпорт послуг є постійним об’єктом дослідження у статистичних щорічниках. Ці дані отримують із форми № 9-ЗЕЗ, яку, можливо, потрібно заповнити й вам. Ви впевнені, що не надавали послуг нерезидентам? З’ясуємо, хто й як складає звіт про експорт (імпорт) послуг

Найкращий помічник для вас: система «Експертус Головбух»

Експорт та імпорт товарів та послуг є дуже важливим статистичним показником для будь якої країни. Ці дані кропітливо збираються у щорічну статистику і саме ця інформація дозволяє аналітикам зрозуміти, що чекатиме на країну у майбутньому, які перспективи розвитку експортних та імпортних операцій з нерезидентами, та які зміни чи покращення можна внести до Податкового кодексу для покращення умов ведення бізнесу з нерезидентами. Отже, пропонуємо розібратися, хто і коли має подавати звіт 9-ЗЕЗ.

Форма 9-ЗЕЗ (квартальна) 2023

Заповнення та подання звіту про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ (квартальна))

СКАЧАТИ БЛАНК ⏩

Хто подає звіт 9-ЗЕЗ та що таке експорт-імпорт послуг

Квартальний Звіт про експорт (імпорт) послуг, форма № 9-ЗЕЗ подають юридичні особи (резиденти), які провадили експортно-імпортні операції з послугами. Звіт подають територіальному органу Держстату.

Держстат дає такі визначення:

 • експорт послуг – надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни.
 • імпорт послуг – надання послуги резидентам країни нерезидентами-виробниками.

Отже, ключовим в ідентифікації послуги як експортно-імпортної є наявність відносин «резидент-нерезидент», нюанси яких розглянемо далі.

Коли треба подати звіт 9-ЗЕЗ

Форма 9-ЗЕЗ квартальна подається не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

9-ЗЕЗ (квартальна) інструкція

Звіт за формою 9-ЗЕЗ (квартальна) є досить великий та має 4 розділи. Сучасна його форма затверджена наказом Держстатут від 25.05.2022 № 106 зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10.11.2022 № 279. Для його заповнення знадобиться:

 • Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг», затверджена наказом Держстату від 02.11.2022 № 19.1.2-12/49-22 (далі Роз’яснення);
 • Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затверджена наказом Держстату від 27.02.2014 р. № 69.

Враховуючи деяку заплутаність ідентифікації експорту-імпорту послуг та малу інформативність згаданого Роз’яснення, в складних випадках можуть знадобитися також:

 • Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, затверджені наказом Держстату від 31.12.2014 р. № 419;
 • Інструктивні матеріали за формою № 9-зез «Звіт про експорт-імпорт послуг».

Стислий опис кожної послуги є в КЗЕП, але у згаданих Методположеннях та Інструктивних матеріалах вони подані більш розширено, також більше уваги приділяється поняттям «резидент», «нерезидент» та моменту визнання послуг.

Отже, ключовим у заповненні даного звіту є:

 • ідентифікація відносин резидент-нерезидент;
 • визначення моменту надання послуги;
 • визначення класифікації послуги згідно КЗЕП.

Резидент – це юридичні та фізичні особи (не обов’язково громадяни України), які мають економічні інтереси в межах країни (як правило, вони сплачують податки Україні). Резидентами є, наприклад, підприємства, які беруть участь у виробництві послуг в даній країні та мають хоча б одну виробничу установу. Також залишаються резидентами своїх країн: мандрівники (туристи); студенти та пацієнти, які залишають країну на термін навчання або лікування (навіть більше року); екіпажі кораблів, суден.

Нерезидент – такі ж особи, але з економічними інтересами в межах інших країн. Наприклад, дипломатичні представництва інших країн є нерезидентами по відношенню до України. Закордонні туристи також нерезиденти.

Щодо експорт-імпорту послуг, то існує чотири різновиди їх надання:

 • транскордонне надання послуг. Постачальник і споживач залишаються на територіях своїх країн, а послуга перетинає кордон (послуги пошти, зв’язку, дистанційна освіта, юридичні консультації по телефону, послуги з управління);
 • споживання за кордоном. Споживач знаходиться за межами своєї країни та використовує послуги в іншій країні (туристична діяльність, відвідування музеїв, ремонт суден, медичне обслуговування, освіта);
 • комерційна присутність. Постачальники послуг створюють або купують філію, відділення або комерційне представництво (медичні послуги, освіта, фінансові послуги);
 • присутність фізичних осіб. Для надання послуги на територію країни користувача прибуває фізична особа самостійно, або від свого роботодавця (аудиторські перевірки, послуги розважального характеру).

Моментом здійснення процедури експорту-імпорту послуг вважається:

 • дата їх фактичного надання (найчастіше збігається з датою реєстрації);
 • одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). Якщо послуга надається тривалий період, то її час реєстрації записується по строках платежів за наданими актами або термінами виникнення зобов’язань (будівельні послуги). Це дещо суперечить НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 18 «Будівельні контракти» (в них існує, наприклад, оцінка доходу за ступенем завершеності операції з надання послуг).

Увага: дата визнання доходу від надання послуг для статистичного звіту відрізняються від таких у бухгалтерському обліку.

Розглянемо, що ж треба заповнити у звіті.

Розділи звіту

Як заповнювати

Розділ 1 «Експорт послуг» (крім послуг пов’язаних  з подорожами) та розділ 2 «Імпорт послуг» (крім послуг пов’язаних  з подорожами)

Найменування послуги, назва країни, назва валюти, їх вартість у відповідній валюті (2 знаки після коми). Коди не треба.

Сюди належать: транспортні послуги; послуги зв’язку; будівельні послуги; страхові послуги; фінансові послуги; комп’ютерні та інформаційні послуги; ліцензійні послуги; інші ділові послуги (перепродаж товарів за кордоном, операційний лізинг); різні ділові, професійні та технічні послуги (юридичні, бухгалтерські, аудиторські, пов’язані з рекламою та вивченням ринку, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, видобутку корисних копалин, переробки продукції на місцях і т.п.).

Розділ 3 «Експорт послуг, пов’язаних з подорожами» та Розділ 4 «Імпорт послуг, пов’язаних з подорожами»

Кількість осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги, пов’язані з подорожами та кількість осіб-резидентів, які отримували такі послуги. Вартість послуг, пов’язаних з подорожами, які надавалися нерезидентам або одержувалися резидентами. Опис послуг наведено в таблиці нижче.

 

У згаданих документах Держстату щодо послуг пов’язаних з подорожами маємо нижченаведені роз’яснення.

 Тип послуги пов’язаної з подорожами

Короткий опис

послуги під час відряджень, ділових переговорів (представників органів влади)

Послуги, пов’язані з проживанням під час відрядження; послуги, пов’язані з харчуванням під час відрядження; місцеві транспортні послуги в період відрядження; послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час відрядження.

послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів

Послуги, пов’язані з проживанням сезонних робітників; послуги, пов’язані з харчуванням сезонних робітників; місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам; послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним робітникам та працівникам прикордонних регіонів.

послуги під час іншої ділової подорожі

Послуги, пов’язані з проживанням під час ділової подорожі; послуги, пов’язані з  харчуванням під час ділової подорожі; місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі; послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож.

Сюди належать послуги для екіпажів суден, що зупинилися на короткочасний відпочинок, для найманих працівників компаній, які не є резидентами країни, в якій вони працюють.

послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

Послуги, пов’язані з проживанням під час навчання; послуги, пов’язані з харчуванням під час навчання; місцеві транспортні послуги під час навчання; послуги з освіти; послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож.

послуги, пов’язані з оздоровчою метою

Послуги, пов’язані з проживанням під час оздоровлення; послуги, пов’язані з харчуванням під час оздоровлення; місцеві транспортні послуги під час оздоровлення; послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров’я; послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої подорожі.

туристичні послуги

Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної поїздки; послуги гідів та екскурсоводів; послуги, пов’язані з проживанням туристів або відпочиваючих; послуги, пов’язані з харчуванням туристів або відпочиваючих; місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі.

Також сюди належать подарунки та сувеніри, придбані для особистого користування (не перепродажу) у країні перебування та вивезені з неї; телекомунікаційні послуги отримані туристами.

послуги під час особистих подорожей

Послуги, пов’язані з проживанням під час особистої подорожі; послуги, пов’язані з харчуванням під час особистої подорожі; місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі.

 

Зверніть увагу,  що усі витрати, зроблені особами, які проходять курс навчання та лікування, включаються в категорії «подорожі». У дану групу не включають товари, придбані прибулими з метою їх перепродажу.

Які помилки виникають при складанні звіту 9-ЗЕЗ

Держстат вказує на такі помилки:

 • найменування послуг не відповідає КЗЕП;
 • не вказано назви країн та валюти.

Яка відповідальність за неподання звіту 9-ЗЕЗ

За неподання, подання недостовірних даних або не в повному обсязі, не за формою, подання із запізненням накладається адмінштраф від 170 до 255 грн або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року. 

Але Держстат повідомив на період воєнного стану не застосовуватиме адмінвідповідальність.

Заповнення та подання звіту про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ (квартальна))зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2