Хто, коли і як подає Звіт про контрольовані операції

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Якщо були операції з нерезидентами, які підпадають під критерії контрольованих, то треба подати Звіт про контрольовані операції 2023. А якщо бути точним, то Звіт про контрольовані операції 2022, так як восени 2023 року спливає саме термін подачі звіту за 2022 рік

 

Звіт про контрольовані операції хто подає 2023

Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт про КО, або Звіт) подається платниками податку на прибуток, якщо вони у звітному періоді здійснювали операції з нерезидентами, які підпадали під критерії контрольованих. Підставою для подання як Звіту про КО є пп. 39.4.2 ПКУ. Код звіту у електронному кабінеті – J0104706.

Учасники МГК подають не тільки Звіт про контрольовані операції

В учасників міжнародних груп компаній (МГК) звітів щодо КО і ТЦУ більше. Так, у 2023 році у електронному вигляді подаються ще й:

 • Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення про МГК). Зробити це треба теж до 01 жовтня 2023 року. Про це прямо сказано у п. 53 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ. Зверніть увагу, що його подають усі учасники відповідної МГК, у яких були у звітному роц були контрольовані операції. Однак, якщо контрольованих операцій не було, то це повідомлення подавати не потрібно навіть учасникам МГК (ІПК ДПС від 22.09.2021 р. № 3508/ІПК/26-15-07-10-01). Вимоги щодо подання Повідомлення про МГК містить є той же пп. 39.4.2 ПКУ. Інформацію, яка має міститися у Повідомленні про МГК, можна знайти у пп. 39.4.2.2 ПКУ. Код повідомлення в електронному кабінеті – J1800102;
 • Звіт у розрізі МГК – якщо платник податків є материнською компанією МГК, що є платником податку на прибуток (абз. 3 пп. 39.4.10 ПКУ, що вперше застосовується якраз для звітування за 2022 рік, див. п. 53 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). Однак має ще й дотримуватися умова – сукупний консолідований дохід МГК перевищує еквівалент 750 млн євро (абз. 2 пп. 39.4.10 ПКУ).

Увага: материнській компанії МГК, що є платником податку на прибуток, до 01 жовтня 2023 року треба подати і Звіт у розрізі МГК і Повідомлення про МГК. Учасникам МГК треба подати лише Повідомлення.

Щодо інших учасників МГК, які є резидентами України та не є материнською компанією, то Звіт у розрізі МГК ними подається:

 • якщо сукупний консолідований дохід МГК перевищує 750 млн грн;
 • дотримуються хоча б одна умова з абз. 4-7 пп. 39.4.10 ПКУ.

Однак у 2023 році Звіт у розрізі МГК таким учасникам-резидентам подавати не треба. Справа в тому, що цей звіт ними має бути поданий вперше щодо фінансового року, у якому Багатостороння угода MCAA CbC набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією. Отже, вперше Звіт у розрізі МГК такими учасниками МГК має подаватися у 2024 році за звітний 2023 рік, так як за інформацією ГУ ДПС у Вінницькій області станом на 24 січня 2023 року Україна вже зазначена в числі юрисдикцій-підписантів Багатосторонньої угоди MCAA CbC.

Звіт про контрольовані операції форма 2023

Актуальна форма звіту затверджена наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8 (останні зміни – наказ Мінфіну від 31.12.2020 № 841, який набув чинності 19 березня 2021 року). Цей же наказ затверджує Порядок складання Звіту про КО (далі – Порядок № 8).

Даний бланк використовується для звітування і за 2022 рік. Для подачі використовується виключно електронна форма Звіту про КО (пп. 39.4.2 ПКУ).

Звіт про контрольовані операції, БЛАНК

СКАЧАТИ БЛАНК

Коли подається Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції маєте подавати щороку до 01 жовтня року, який настає за звітним (пп. 39.4.2 ПКУ). 

Таким чином, останній день подання Звіту за 2022 звітний рік — 29 вересня 2023 (п’ятниця) як останній робочий день (01 жовтня 2023 – це неділя). Його можна подати тільки в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Звіт про контрольовані операції: порядок заповнення

Загальні вимоги заповнення Звіту про контрольовані операції

Правила заповнення Звіту визначає Порядок № 8.

Увага: кількість додатків та їхня нумерація у Звіті про КО відповідає кількості контрагентів з КО у таблиці «Загальні відомості про КО».

Звіт складається з декількох частин, а саме:

 • тип звіту – ставимо відмітку (знак «Х») у рядку «Звітний» – якщо звіт за рік подається вперше, «Звітний новий» – якщо помилка виправляється до закінчення строку подання, «Уточнюючий» – якщо виправлення помилки здійснюється після закінчення строку подання звіту;
 • заголовна частина – вказуються реквізити, а також у полі 6 не забуваємо про кількість додатків, яка відповідає кількості контрагентів, що зазначені в основній частині Звіту;
 • основна частина (таблиця «Загальні відомості про КО», див. далі більш детально – про заповнення табличної частини Звіту про КО) – кожний рядок відповідає загальній сумі операцій з окремо взятим контрагентом. Як результат, у графі 2 маємо перелік контрагентів із зазначенням реєстраційних даних та загальну суму взаємодії по кожному з них у графі 5;
 • додаток та інформація до додатка – додаток «Відомості про особу, яка бере участь у КО/Відомості про КО» складається у кількості контрагентів, які були включені до Звіту. Нумерація додатків відбувається за їхнім порядком у основній частині (тобто за порядком у графі 1-2 у таблиці «Загальні відомості про КО»);
 • інформація до додатка про пов’язаність осіб – заповнюємо, якщо були контрольовані операції з пов’язаними особами. У Додатку 2 Порядку № 8 містяться необхідні для заповнення коди ознак пов’язаності (див. також розділ IV Порядку № 8).

Звіт заповнюється українською мовою, але за роз’ясненням податківців можна використати мову контракту при заповненні відомостей щодо «Повного найменування особи» у додатку до Звіту (роз’яснення ДПС 137.07 ЗІР).

При заповненні звіту податківці рекомендують такі одиниці виміру:

 • грошовігрн без коп. (з відповідним округленням), крім графи 16 Додатка, яка заповнюється у валюті контракту;
 • кількість показників робіт і послуг – кількість товару відображається відповідно до одиниці виміру обраної платником податків згідно з Класифікатором системи позначень одиниць виміру та обліку (наказ Держстандарту від 09.01.1997 р. №8);
 • кількісні вагові показники – зазначаються відповідно до первинних документів. Наводяться на основі маси «нетто» у кг. У разі неможливості вираження кількості в кг допускається вираження в додаткових одиницях виміру (шт, л, куб. метри тощо) з обов'язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Бажано використовувати одиницю визначену контрактом;
 • дати – у форматі «чч.мм.рррр».

У звіті податківці допускають групування показників (сумарне наведення даних) лише за умов:

 • одного контракту;
 • ідентичних товарів;
 • незмінні умови поставок;
 • незмінна ціна.

Заповнення табличної частини Звіту про контрольовані операції

Як заповнити основну частину звіту та додатки до нього наведено у таблиці нижче.

ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА 2022 РІК

Показник

(графа звіту)

Як заповнити

Основна частина

Загальні відомості про контрольовані операції (КО)

1

№ з/п

Контрагентів включаємо до Звіту у довільному порядку або за алфавітом, зростанням/убуванням сум операцій тощо. Однак номер за порядком повинен відповідати номеру додатка до Звіту за цим контрагентом, який складається до Звіту

2

Повне найменування особи – сторони контрольованої операції*

Наводимо по кожному нерезиденту найменування, яке зазначено було в контракті/договорі. Податківці рекомендують заповнювати найменування особи ВЕЛИКИМИ літерами без розділових знаків (лапки, крапки, крапки з комами тощо). До звіту контрагентів можна включати в алфавітному порядку або довільному порядку. Номер за порядком повинен відповідати номеру додатка до Звіту за цим контрагентом, який складається до Звіту.

Якщо купівля-продаж товарів (послуг) здійснювалася з нерезидентом-пов’язаною особою з залученням непов’язаних осіб (пп. 39.2.1.5 ПКУ), то в цій графі вказується повне найменування нерезидента–пов’язаної особи (абз. 2 п. 2 розд. ІІІ Порядку № 8).

Якщо здійснюються господарські операції, у т.ч. внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні – зазначаємо повне найменування нерезидента (абз. 3 п. 2 розд. ІІІ Порядку № 8)

3

Код особи

Вказуємо код нерезидента, який надано йому в країні його реєстрації. Якщо нерезидент має різні коди (податковий, ідентифікаційний, реєстраційний), то вказати треба податковий код. Дане поле є Обовʼязковим для заповнення

4

Цифровий код країни

Зазначаємо код країни реєстрації нерезидента, що є стороною КО. Його обираємо відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, який затверджений наказом Держстату від 08.01.2020 р. № 32 (далі – Перелік № 32)

5

Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом

Зазначаємо загальну суму контрольованих операцій платника з кожним контрагентом за даними бухобліку. Значення у грн за цією графою має збігатися з підсумковими значеннями графі 20 «Загальна вартість операції за вирахуванням непрямих податків» таблиці «Відомості про контрольовані операції» з додатка за цим контрагентом

Рядок «Разом» графи 4

Вказуємо загальну кількість країн реєстрації нерезидентів, що є сторонами КО. По-суті, слід порахувати кількість різних кодів по колонці (графі 4), однакові коди при цьому враховуємо лише один раз

Рядок «Разом» графи 5

У графі 5 даного рядка показуємо арифметичний підсумок загальної суми КО операцій, які були здійснені за звітний з рік з усіма контрагентами

Додаток

(заповнюється окремо на кожну особу, яка бере участь у контрольованій операції)

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Номер порції

Ставимо номер порції – він має збігатися з нумерацію № З/П особи – сторони КО в основній частині звіту

1

Повне найменування особи*

Повне найменування має співпадати з графою 2 Таблиці 1, тобто наводимо повне найменування з контракту/угоди. Якщо здійснювалися операції між нерезидентом і його постійним представництвом – повне найменування нерезидента.

Податківці рекомендують заповнювати найменування особи ВЕЛИКИМИ літерами без розділових знаків (лапки, крапки, крапки з комами тощо)

2

Місцезнаходження особи (адреса)

Вказуємо адресу контрагента

3

Код особи

Код контрагента має збігатися з кодом нерезидента

4

Назва країни, у якій зареєстрована особа

Назву зазначаємо українською мовою згідно статистичного Переліку № 32. Якщо КО здійснюється з контрагентом, який являє собою утворенням без статусу юрособи, то зазначається назва країни фактичного місцезнаходження такого утворення**

5

Цифровий код країни

Цифровий код знаходимо в уже статистичному Переліку № 32 (тризначне число)

6

Код підстави віднесення операції до контрольованої

Обираємо з Додатка 1 до Порядку № 8. Якщо їх декілька, то треба вказати всі коди таких підстав

7

Код ознаки пов’язаності особи

Заповнюємо, якщо наш нерезидент – пов’язана особа. Код ознаки пов’язаності вибираємо з Додатка 2 до Порядку № 8 (501-518). Якщо ознак декілька, то указуємо й декілька кодів. При заповненні даної графи до додатка подається також «Інформація про пов’язаність осіб», в якому треба навести більш докладні дані щодо пов’язаності (виняток – коди 512-515, 517-518 і 524)

Відомості про контрольовані операції (КО)

1

№ з/п

Заповнюємо за наростанням в залежності від кількості контрольованих операцій. Кожний рядок цієї таблиці є окремою операцією постачання товару (послуги). Можливе також групування контрольованих операцій з одним і тим самим контрагентом для спрощення їхнього відображення у Звіті

2

Код найменування операції

Код обираємо з Додатка 3 до Порядку № 8. Якщо ні один з кодів не підходить, то ставимо код «036» (інші операції)

Предмет контрольовано операції:

3

Код типу предмета операції

Код обираємо з Додатка 4 до Порядку № 8 (7 типів). Зверніть увагу, що там є код «209», який зазначається, якщо предметом операції є сировинні товари з переліку таких товарів, затвердженого постановою Кабміну від 09.12.2020 р. № 1221 (діє – з 01.01.2021 р., див. також пп. 39.3.3.4 ПКУ)

4

Опис предмета операції

Коротко описуємо предмет операції за первинними документами – так, щоб операція могла бути ідентифікованою

5

Код товару за УКТ ЗЕД

Для послуг ставимо «0». Для товарів використовуємо 10-значний код з УКТ ЗЕД

6

Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг

Для товарів ставимо «0». Для послуг використовуємо код послуги з КЗЕП

Контракт (договір):

7

Дата

Зазначаємо дату та номер укладеного договору, на підставі якого була здійснена контрольована операція. Якщо контрольовану операцію здійснено без контракту/договору, то вказуємо реквізити іншого документа, на підставі якого відбулася така операція

8

9

Код сторони операції

Зазначаємо сторони знаходимо у Додатку 5 Порядку № 8. Якщо ні один код не підходить, то ставимо «144»

10

Код країни походження предмета операції

Код країни шукаємо у статистичному Переліку № 32. Якщо країна походження невідома, – ставимо «0»

11

Умови поставки (Інкотермс)

Зазначаємо місце передачі товару (місце призначення) та умови поставки згідно Інкотермс. Для інших операцій ставимо «0»

12

Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності

Вказуємо торговельну марку предмета операції так, як вона зазначена у супровідних документах. Якщо відсутня – ставимо «0»

13

Виробник предмета операції (за наявності товаросупровідних та комерційних документів)

Вказуємо виробника предмета операції так, як він зазначений у супровідних документах. При відсутності інформації – ставимо «0»

Дата здійснення операції:

14

з

Тут ставимо таку однакову дату:

 • для товару – дата переходу права власності на товари;
 • для послуг і робіт – дата складання акта бо іншого документа, який підтверджує виконання робіт, надання послуг.

Якщо операції групувалися, то ставимо у графі 14 – першу операцію звітного періоду, а в графі 15 – останню операцію у звітному періоді

15

по

Інші графи

16

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)

Вказуємо ціну за одиницю з точністю до 2-х знаків після коми. Якщо в рамках договору було декілька цін, то треба заповнювати стільки рядків, скільки було таких цін. Якщо предметом КО є фінансові послуги (кредит, депозит, позика), сплата роялті, франшизи тощо, графа заповнюється у відсотках. При фінансуванні нерезидентом постійного представництва – проставляється «0»

17

Кількість

Зазначаємо кількість предмета операції

18

Одиниця виміру

Наводимо код одиниці з Класифікатора системи позначень одиниць виміру та обліку (наказ Держстандарту від 09.01.1997 №8)

19

Код валюти

Наводимо цифровий код валюти з Класифікатора іноземних валют і банківських металів (постанова правління НБУ від 04.02.1998). Для гривні – код 980, долара США – 840, євро – 978

20

Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)

Зазначаємо суму операції в гривнях згідно з даними бухобліку. Значення за цією графою заносимо в графі 5 основної частини звіту «Загальні відомості про контрольовані операції»

21

Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Вказуємо код з Додатка 6 Порядку № 8. Методи трансфертного ціноутворення визначені в п. 39.3 ПКУ.

Щодо сировинних товарів вказуємо код «307», коли використано порядки встановлення відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» від Мінфіну (пп. 39.3.4 ПКУ). Якщо ні, тобто мінфінівські порядки не використовувалися – зазначаємо код «301». 

Порядки встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» з наказу Мінфіну від 18.01.2022 р. набрали чинності з 01 січня 2023 року. Всього цих порядків 7

22

Показник рентабельності

Шукаємо код показника рентабельності в Додатку 7 Порядку № 8. Така графа заповнюється тільки для таких методів трансфертного ціноутворення:

 • метод ціни продажу;
 • «витрати плюс»;
 • чистого прибутку.

Для методів порівняльної неконтрольованої ціни та методу розподілення прибутку ця графа не заповнюється, так як вони не передбачають використання показника рентабельності.

У разі застосування у графі 21 комбінації декількох методів, через кому та пробіл («, ») може бути вказано декілька показників

23

Цифрове значення показника рентабельності

Вказуємо числове значення показника рентабельності з графі 22 у % з двома знаками після коми. Наприклад, якщо значення показника 27,8%, то записуємо до Звіту «27,80». Вказується рентабельність саме цієї операції, а не підприємства. По методах розподілення прибутку та порівняльної неконтрольованої ціни графа не заповнюється, так як вони не передбачають використання показника рентабельності

24

Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупності

Заповнюємо тільки в тому випадку, якщо було застосоване групування згідно п. 6 розд. І Порядку № 8. Тоді робимо тут позначку «1»

25

Сторона, що досліджується

Заповнюємо тільки для таких методів трансфертного ціноутворення:

 • метод ціни перепродажу;
 • «витрати плюс»;
 • чистого прибутку.

За цими методами необхідно обрати сторону, для якої перевіряється показник рентабельності відповідно до методу (пп. 39.3.2.7 ПКУ). Якщо платник податку обрав себе, то ставимо «1», якщо ж контрагента-нерезидента – тоді «0». По методах розподілення прибутку та порівняльної неконтрольованої ціни графа не заповнюється

Джерела інформації, що були використані платником для встановлення відповідності умов КО

26

Код типу джерела

Зазначаємо код типу джерела інформації, яке було використане при встановлені умов відповідності КО принципу «витягнутої руки». Коди обираємо з Додатка 8 Порядку № 8. У разі декількох типів джерел зазначаємо усі потрібні коди через кому та пробіл («, »), наприклад «601, 603», де:

 • код 601 – зіставні неконтрольовані операції, які були здійснені платником;
 • код 603 – ціни аукціонів (відкритих торгів)

27

Назва джерела інформації

Зазначаємо назву джерела інформації, використаного платником для встановлення відповідності КО принципу «витягнутої руки». Якщо джерел декілька, то наводимо їх усі кому та пробіл. Наприклад, «договори й накладні по неконтрольованим операціям платника, дані аукціону Bloomberg».

Якщо було використано код 610 «Дані про котирувальні ціни на сировинні товари, отримані з прозорих цінових агентств, статистичних агентств, урядових агентств», то у даній графі слід вказати назви джерел інформації про котирувальні ціни на сировинні товари, яке входить до оприлюдненого на сайті ДПС Рекомендованого (невиключного) переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін (пп. 39.3.4 ПКУ). За декількох джерел їх зазначаємо через кому та пробіл («, »), наприклад «Інформаційно-аналітичні продукти Refinitiv Holdings Ltd, Інформаційно-аналітичні продукти Агентства FastMarkets»

Рядок «Разом»

Сума операцій по нерезиденту. Зверніть увагу, що якщо підсумувати даний рядок «Разом по всім додаткам», то має співпадати з рядком «Разом» основної частини звіту, де наводиться сума всіх контрольованих операцій

*дані поля з найменуванням особи заповнюються мовою, яка наведена у контракті/договорі. Решта ж звіту заповнюється українською мовою;

** наприклад, таким утворенням є договір про спільну діяльність

 

Приклад заповнення графі Звіту про КО з презентації-роз’яснення ДПС, але у збільшеному вигляді наведено нижче у файлі.

 Хто, коли і як подає Звіт про контрольовані операції

СКАЧАТИ

Якщо операція була визначена як контрольована з причини, що контрагент є пов’язаною особою, то тоді треба ще й не забуваємо заповнити окрім додатка «Інформацію про пов’язаність осіб».

Заповнення Додатка до Звіту про КО «Інформація про пов’язаність осіб»

При підготовці додатка з інформацією про пов’язаність осіб звернути увагу слід на нюанси, які наведено у таблиці нижче. В інформації про пов'язаність осіб зазначається номер додатка, до якого вона надається.

ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ’ЯЗАНІСТЬ ОСІБ»

Код пов’язаності

На що звернути увагу

501

у графі «Особа, яка … володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі, передбаченому пп. 14.1.159 ПКУ…», проставляється знак «Х» у графі відповідної особи

501, 502, 511

у графі «Розмір володіння корпоративними правами: …» у разі:

 • прямого володіння – проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у % із точністю до 2-го знака після коми;
 • опосередкованого володіння – зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами

505

зазначається інформація про всіх фізосіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента

506

у графі «власник/особа, уповноважена власником» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи

507, 510, 516

у графі «платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи

510 або 516

проставляються відповідні грошові показники у таких графах:

 • «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), гривні»;
 • «сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), гривні»

523

зазначається ознака повʼязаності відповідно до пп. «в» пп. 14.1.159 ПКУ на момент здійснення КО

Можливі помилки при заповненні Звіту про контрольовані операції

Податківці звертають увагу на такі помилки:

 • назва особи, яка вказана у графі «Повне найменування особи», не співпадає/не повністю співпадає з даними ВМД або інших документів, наприклад податкових накладних. А ще вона має співпадати до Додатком ПН до декларації з податку на прибуток;
 • плутанина у використанні кодів типу предмета операції у додатку (графа 3, відомості про КО). Наприклад, для роялті чомусь обирають код послуг (204) замість правильного коду нематеріальних активів (202), для кредитів – код послуг (204) замість правильного коду банківських послуг (205);
 • неправильне обрання класифікаторів. Так, якщо у графі 3 міститься код послуг (204), то слід використовувати КЗЕП, а якщо товарів (201) – УКТ ЗЕД;
 • наведення у графі 9 «Код сторони операції» даних про особу декларанта (самого себе). Правильно наводити контрагента, тобто якщо декларант – імпортує, то тоді у графі мають бути дані про продавця, якщо ж продає, – дані про покупця;
 • неспівпадіння по сумам. Сума по графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків)» додатка має співпадати даним по графі 5 «Загальна сума контрольованих операцій» основної частини звіту «Загальні відомості про КО». 

Від податківців також є цікавий алгоритм контролю повноти подання Звіту про КО, який наведений нижче.

 Хто, коли і як подає Звіт про контрольовані операції

СКАЧАТИ

Виправлення помилок у Звіті про контрольовані операції

У разі виявлення помилки у Звіті платник податку може подати:

 • новий звіт (позначка «звітний новий» у першому полі типу звіту), якщо помилка виявлена до 01 жовтня року, що настає за звітним;
 • уточнюючий звіт (позначка «уточнюючий» у першому полі типу звіту), якщо помилка виявлена після граничного строку його подання, тобто 01 жовтня.

В останньому випадку, застосовуються штрафи, які наведено наприкінці консультації.

Коригування фінансового результату та уточнююча декларація з податку на прибуток

Необхідно не тільки заповнити й подати Звіт про КО та Повідомлення про МГК, але й провести коригування фінансового результату (ФР) з метою приведення прибутку до відповідності принципу «витягнутої руки» при сплаті податку на прибуток. Це здійснюється шляхом подачі уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток. Інакше – можуть бути штрафні санкції, якщо відбулося заниження податкового зобов’язання.

Однак штрафу з податку на прибуток немає, якщо ФР відкоригувати й подати уточнюючу декларацію до крайнього строку подачі звіту, тобто до 01 жовтня (пп. «а» п. 50.1 ПКУ). Таким чином, останнім днем подачі Звіту про КО за 2022 рік є 29 вересня 2023 року. Подача декларації у такі строки звільняє платника податку від сплати «штрафних» 3% недоплати з податку на прибуток, які нараховуються на підставі пп. «а» п. 50.1 ПКУ. Якщо ж коригування здійснюється пізніше, – необхідно сплатити ці 3% (або 5% – якщо через Додаток ВП).

Суми коригувань наводяться у Додатках ТЦ, ЦП та РІ до декларації. В першу чергу, це коригування на підставі пп. 140.5.1 ПКУ та 140.5.2 ПКУ, а саме:

 • збільшення ФР на суму перевищення ціни реалізації, яка визначена за принципом «витягнутої руки» над договірною (контрактною) вартістю, тобто вартістю, за якою операція була відображена у бухгалтерському обліку. Для цього призначена графа 15 Додатка ТЦ, звідки вона переноситься до відповідних рядків Додатка ЦП та Додатка РІ;
 • збільшення ФР на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбання над ціною, яка визначена за принципом «витягнутої руки». Для цього призначена графа 17 Додатка ТЦ, звідки вона переноситься до відповідних рядків Додатка ЦП та Додатка РІ.

Розмір штрафів за неподання звітності з ТЦУ

Звітність по трансфертному ціноутворенню (ТЦУ) сама по собі не викликає податкового зобов’язання, адже воно відображається у декларації з податку на прибуток. Однак тут є штрафи пов’язані з самою звітністю з ТЦУ. Вони прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатної особи (ПМ), встановленого на 01 січня податкового (звітного) року. Отже, штрафи за неподання звітності з ТЦУ для звітної кампанії 2023 року такі:

 • неподання Звіт про КО – штраф у розмірі 300 ПМ (абз. 3 п. 120.3 ПКУ). Це 744300 грн (=2481 грн ×300);
 • неподання Повідомлення про МГК – штраф у розмірі 50 ПМ. Це 124050 грн (=2481 грн ×50).

Крім того, ще є штрафи за несвоєчасне подання звітності з ТЦУ, незадекларовані КО, подання неповної інформації у Звіті про КО або у Повідомленні про МГК – з ними можете ознайомитися у пп. 120.3-120.6 ПКУ. Всі штрафи серйозні, тому слід з належною серйозністю поставитися до питання подачі та наповнення Звіту про КО та Повідомлення про МГК.

Зверніть увагу, що у розрахунку ПМ для звітної кампанії 2023 року було взято на рівні 01 січня 2022 року (звітного року), тобто 2481 грн. Однак це роз’яснення ДПС стосувалося лише штрафів щодо неподання звітності з ТЦУ. Щодо інших штрафів та взагалі однозначності у питанні розрахунку штрафів, який ПМ брати – на 01 січня 2022 р. чи 1 січня 2023 р. – немає.

Увага: податківці роз’яснили, що рахувати штраф за неподання звітності з ТЦУ слід на основі ПМ на 01 січня 2022 року – того року, за який відбувається звітування.

Однак сплата штрафу не звільняє платника від обов’язку подачі звітів з ТЦУ, у т.ч. й Повідомлення про МГК. Крім того, ще й може бути повторний штраф – 5 ПМ за кожний календарний день прострочення подачі Звіту про КО, документації з ТЦУ, Повідомлення про МГК та інших звітів з ТЦУ (п. 120.3 ПКУ). 

Чи є штрафи щодо звітності з ТЦУ через воєнний стан і карантин

Ситуація така:

 • звільнення немає. У загальному випадку за неподачу звітів з ТЦУ станом на вересень 2023 року штрафи мають сплачуватися. Воєнний стан від них не звільняє;
 • однак є можливість уникнути штрафу, якщо довести неможливість виконувати свої податкові обов’язки з подання звітів з ТЦУ (підстава – п. 69.1 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ). Або ж довести форс-мажор. В іншому ж разі «вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, …., не застосовуються» (абз. 17 пп. 69.2 п. 69 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ).

Якщо платник податку вирішив обґрунтувати неможливість виконувати свої податкові обов’язки, то слід скористатися наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та перелік документів на підтвердження.

Проблеми з даними за 2022 рік і заповнення Звіту про КО

З причини війни заповнення Звіту про КО за 2022 рік може мати проблему з базами даних, які використовувалися раніше для заповнення цього звіту. Однак, якщо звіт через це не подати або ж не включити до нього інформацію у повному обсязі, то загрожують штрафи (див. вище). У такому разі, аби мінімізувати штрафи можна вдатися до такого:

 • використати при заповненні даних дані минулих років, наприклад 2021 року;
 • після того, як з’являться всі потрібні дані за 2022 рік – подати уточнюючий Звіт про КО. При цьому є штраф за несвоєчасне декларування КО в поданому звіті в разі подачі уточнюючого Звіту про КО – розмір 1 ПМ за кожний день, але всього не більше 300 ПМ (п. 120.6 ПКУ).

Попри наявність згаданого штрафу «за уточнення» такий підхід дозволяє уникнути інших штрафів за умови декларування всіх КО, тобто коли помилки внаслідок застарілих даних будуть лише в сумах операцій (див., наприклад, постанову ВСУ від 17.02.2022 р., справа № 820/644/18). Спробувати уникнути штрафів через суд пославшись на форс-мажор чи неможливість виконати податкові обов’язки у даному разі є сумнівною ідеєю, так як платник податку свідомо використовує інші дані. Хоча й вимушено. Єдиний варіант уникнути – обґрунтувати неможливість узагалі виконати податкові обов’язки та подати Звіт про КО. Проте відсутність даних (частково) за 2022 рік не може бути єдиним аргументом.зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2