Форми реєстраційних заяв 2023

UA RU
Автор
експерт, адвокатка зі спорів з органами контролю, консультантка з закупівель
Із 01.05.2023 діють нові форми реєстраційних заяв. Актуальні бланки і зразки заповнення форм, а також порядок їх заповнення — у статті

Національна сертифікація бухгалтерів — 2024

Скачайте форми реєстраційних заяв, які діють із 01.05.2023.

У 2023 році Мін’юст вніс зміни до Наказу  від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Тут ви зможете скачати нові форми заяв.

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 1)діє з 1 травня 2023 року

Увага! За цією формою відбуваються: реєстрація ФОП, зміни ФОП (наприклад, місцезнаходження), припинення ФОП.

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності достатньо вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків або у випадку, передбаченому законом, паспортні дані відповідної особи.

У випадку внесення змін щодо ФОП, можна обирати одну або декілька змін. Відомості про фізичну особу (прізвище, власне ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або у випадку, передбаченому законом, паспортні дані) заповнюються незалежно від обраних змін. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін, тобто актуальні відомості, що мають бути відображені в ЄДР. Для включення або виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак «+» або «-». Для зміни основного виду економічної діяльності заповнюється перший рядок.

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2)діє з 1 травня 2023 року

Увага! За цією формою відбуваються: реєстрація юридичної особи, зміни відомостей про юридичну особу та її припинення. Для державної реєстрації припинення юридичної особи достатньо вказати ідентифікаційний код відповідної особи та заповнити відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Також за цією заявою відбувається зміна кінцевого бенефіціарного власника або відомостей про таку особу.

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — органу влади (форма 3), діє з 1 травня 2023 року

Увага! За цією формою відбуваються: реєстрація юридичної особи — органу влади, зміни відомостей про юридичну особу та її припинення. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін, тобто актуальні відомості, що мають бути відображені в ЄДР. Для включення або виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак «+» або «-».

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4)діє з 17 липня 2023 року

Увага! За цією формою відбуваються: реєстрація юридичної особи, зміни відомостей про юридичну особу та її припинення. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін, тобто актуальні відомості, що мають бути відображені в ЄДР. Для включення або виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак «+» або «-».

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5)діє з 1 травня 2023 року

Увага! Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу достатньо вказати ідентифікаційний код відповідного підрозділу та заповнити відомості про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу. У разі відсутності ідентифікаційного коду у відокремленого підрозділу — вказується його найменування.

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 6)діє з 1 травня 2023 року

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7)діє з 1 травня 2023 року

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання (форма 8)діє з 1 травня 2023 року

Форми реєстраційних заяв 2023 Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9)діє з 1 травня 2023 року

Ще раз наголошуємо: незалежно від дій, які необхідно провести, наприклад, щодо ФОП (реєстрація ФОП, включення відомостей про ФОП до реєстру, зміни відомостей чи припинення), завжди подаватимемо одну затверджену форму заяви.

Правила оформлення заяв, які подаються для державної реєстрації, такі:

  • заява заповнюється друкованими літерами;
  • якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;
  • друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;
  • під час обрання певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;
  • якщо осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 5 заяви. Водночас у полі «Кінцевий бенефіціарний власник» проставляється відповідно символ та число «№ 1», «№ 2» тощо;
  • у разі коли закон не передбачає внесення відомостей до ЄДР чи відомості відповідно до закону відсутні або не зазнають змін під час державної реєстрації змін до відомостей про ФОП, такі відомості у заяві не заповнюються;
  • у разі коли кількість рядків у полі для заповнення відомостей є недостатньою, використовується заява у форматі Excel, у якій додається необхідна кількість рядків відповідного поля;
  • кожна заповнена сторінка заяви підписується заявником.

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій здійснюється з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв. Таке оголошення з’явилося 17.08.2020. 

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді