Малишкін Олександр

Малишкін Олександр
експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, д.е.н., САРА

Статті автора

Аптеки: організація діяльності, бухоблік та оподаткування
Специфіка аптеки як суб’єкта підприємницької діяльності – поєднання функцій торговця і виробника у разі виготовлення препаратів самостійно. Крім того, частину лікарських засобів аптеки відпускають на пільгових умовах або взагалі безплатно. Вартість такого продажу може бути компенсована з бюджету. Про ці та інші особливості ви дізнаєтеся зі статті.
7204
Аптеки: организация деятельности бухучет и налогообложение
Специфика аптеки как субъекта предпринимательской деятельности – сочетание функций торговца и производителя в случае изготовления препаратов самостоятельно. Кроме того, часть лекарственных средств аптеки отпускают на льготных условиях или вообще бесплатно. Стоимость такой продажи может быть компенсирована из бюджета. Об этих и других особенностях вы узнаете из статьи.
2008
Облік зберігання зерна в рукавах
Задля безперебійної роботи комбайнів під час жнив та збереження збіжжя (зерна) агропідприємства все ширше застосовують полімерні рукави-мішки обсягом маси зерна до 200 тонн. Це ― своєрідна комора (склад) у вигляді великого мішка, який наповнюють зерном, зберігають його і через певний час вивантажують. Як облікувати надходження і вибуття зерна та списати втрати зерна у таких сховищах?
5109
Учет хранения зерна в рукавах
Для бесперебойной работы комбайнов во время жатвы и сохранения зерна агропредприятия все шире применяют полимерные рукава-мешки объемом массы зерна до 200 тонн. Это – своеобразная кладовая (склад) в виде большого мешка, который наполняют зерном, хранят его и через определенное время выгружают. Как учесть поступление и выбытие зерна и списать потери зерна в таких хранилищах?
1677
Потеря зерна при перевозке
Следуйте советам, как задокументировать, учитывать и обложить нехватки зерна и полученное возмещение
896