Кравченко Людмила

Кравченко Людмила
керівник групи експертів з бюджетного обліку Експертус Головбух
  • загальний стаж роботи в бюджетній сфері 15 років, із яких 10 —  головним бухгалтером та 5 — фінансовим інспектором територіального органу Держфінінспекції України;
  • консультант з питань бухгалтерського обліку та бюджетного законодавства. Тренер, у минулому ревізор КРУ, знає все про схеми перевірок, пастки ревізорів. Вища освіта за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит»;
  • автор багатьох публікацій та аналітичних статей, опублікованих у виданнях «Головбух: Бюджет», «Головбух», «Головбух: Праця та зарплата», «Держзакупівлі», «Практика управління закладом освіти», «Практика управління дошкільним закладом», «Довідник головної медичної сестри», «Управління закладом охорони здоров’я», «Заступник директора школи», «Медична сестра дошкільного закладу»;
  •  лектор семінарів із питань бухгалтерського обліку, бюджетного законодавства, практики проведення перевірок Держаудитслужбою та курсів із підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади

 

Статті автора

Норми витрат для списання палива в холодну пору
Узимку витрати палива залежно від температури повітря збільшуються. Тож бухгалтер під час його списання має брати до уваги норми витрат ПММ на автомобільному транспорті в холодну пору року. Як це зробити правильно — розглянемо разом.
18249
Как списывать ГСМ на предприятии зимой
Зимой расходы топлива в зависимости от температуры воздуха увеличиваются. Поэтому бухгалтер при его списании должен принимать во внимание нормы расходов ГСМ на автомобильном транспорте в холодное время года. Как это сделать правильно — рассмотрим вместе.
2661
Графік змінності на підприємстві
Керівник підприємства, де працівники працюють змінами, має скласти графіки змінності. Експерт підкаже, що врахувати, коли складатимете графіки змінності. А зразок графіка змінності допоможе скласти його без помилок
10541
График сменности на предприятии
Руководитель предприятия, где работники работают сменами, должен составить графики сменности. Эксперт подскажет, что учесть, когда будете составлять графики сменности. А образец графика сменности поможет составить его без ошибок
1505
Гнучкий графік робочого часу
На будь-якому підприємстві можуть працювати працівники, яким, необхідно починати чи закінчувати роботу в інший час, аніж установлено правилами внутрішнього трудового розпорядку. Для них упроваджують гнучкий режим робочого часу. Про гнучкий графік робочого часу та нарахування зарплати таким працівникам — у статті.
25702
Гибкий график рабочего времени
На любом предприятии могут работать сотрудники, которым необходимо начинать или заканчивать работу в иное время, чем установлено правилами внутреннего трудового распорядка. Для них внедряют гибкий режим рабочего времени. Про гибкий график рабочего времени и начисления зарплаты таким работникам — в статье
3725