Бєлікова Галина

Бєлікова Галина
заступник генерального директора з кадрових питань КНП «Київський обласний кардіологічний диспансер»

Статті автора

Штатний розпис КНП: розроблення, форма, приклад
Окрім колективного договору одним з елементів оформлення трудових відносин у медзакладі, як і будь-якому підприємстві є штатний розпис. В консультації розповімо про його розроблення та форму, особливості для комунальних неприбуткових підприємств.
28186
Штатное расписание КНП: разработка, форма, пример
Кроме коллективного договора одним из элементов оформления трудовых отношений в медучреждении, как и любом предприятии является штатное расписание. В консультации по его разработке и форме, особенности для коммунальных неприбыльных предприятий.
7426
Як запровадити вахтовий метод роботи в медзакладі
Вахтовий метод роботи в медзакладі набув особливої актуальності під час війни. Маємо готовий алгоритм та зразки заповнення, які допоможуть упоратися з запровадженням вахтового методу роботи в ЗОЗ.
866
Как ввести вахтовый метод работы в медучреждении
Вахтовый метод работы в медучреждении приобрел особую актуальность во время войны. Есть готовый алгоритм и образцы заполнения, которые помогут справиться с введением вахтового метода работы в ЗОЗ.
644
Як показати в обліку оплату стажування інтерна
Лікар-інтерн стажується на базі міської лікарні-КНП. За стажування перерахував оплату на банківський рахунок лікарні згідно з договором. Чи є такі надходження цільовим фінансуванням? Як їх відобразити в обліку?
6556
Как показать в учете оплату стажировки интерна
Врач-интерн стажируется на базе городской больницы-КНП. За стажировку перечислил оплату на банковский счет больницы согласно договору. Являются ли такие поступления целевым финансированием? Как их отразить в учете?
1625

Відповіді на запитання автора