Декларація з акцизного податку 2024

UA RU
Автор
експерт з питань обліку та оподаткування, Київ
Автор
експерт з податкового обліку Експертус Головбух
У статті знайдете бланк оновленої форми акцизної декларації, а також роз’яснення, які допоможуть вам відзвітувати без помилок

 

Декларація з акцизного податку: оновлена форма

З 1 грудня 2023 року застосовуємо оновлену декларацію з акцизного податку (далі — Декларація) з урахуванням змін, що внесли наказами Мінфіну від 28.07.2023 № 414 та від 18.08.2023 № 444.

За правилами Податкового кодексу України (ПК) нові форми декларацій (розрахунків) застосовують для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення (п. 46.6 ПК). 

Як зареєструвати АН та звітувати про залишки пального

Декларація з акцизного податку: хто подає

Декларацію з акцизного податку та Додатки до неї подають платники акцизного податку, які потрапляють під це визначення згідно статті 212 Податкового кодексу України (ПК).

За загальним правилом, її слід подавати тільки у тих періодах, коли провадилась господарська діяльність та заповнювати розділи і Додатки до Декларації за тими операціями, які здійснювались та за якими виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку (див. категорію 114.07 ЗІР).

Однак є винятки. Порядок містить особливості подання Декларації та додатків до неї щодо наступних категорії платників акцизного податку:

І. Платники акцизного податку, (І) які мають чинні ліцензії, у т. ч. призупинені, на діяльність з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законом, а також (ІІ) платників акцизного податку, які реалізують пальне та спирту етиловий (підпункт 212.1.5 ПК).

Вони зобов’язані подавати відповідний розділ Декларації та Додаток до нього за кожен звітний період незалежно від того чи проводили операції із підакцизною продукцією та чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Додатково контролюючий орган зазначає, що суб’єкти господарювання, які не підпадають під визначення платника акцизного податку згідно підпункту 212.1.15 ПК, але мають ліцензії на право зберігання власного пального, подавати декларацію з акцизного податку не зобов’язані (категорія 114.07 ЗІР).

ІІ. Платники акцизного податку, які є суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пива, алкогольних напоїв.

Вони заповнюють і подають лише розділ «Д» Декларації та Додаток 6 до неї.

ІІІ. Платники акцизного податку – виробники та/або імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (підпункт 212.1.17 ПК), які здійснюють реалізацію таких товарів.

Вони мають заповнювати та подавати розділ «Д» та Додаток 6-1 до Декларації.

IV. Платники акцизного податку (зареєстровані на підставі підпункті 212.1.6 ПК), які використовують товари, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 ПК (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Вони мають заповнювати розділ «В» та Додаток 1 до Декларації.

Коли подається декларація акцизного податку

Базовим податковим періодом для сплати акцизного податку є календарний місяць. Відповідно, декларацію акцизного податку подавайте щомісяця не пізніше 20-го числа наступного звітного періоду.

Якщо ж останній день терміну подання декларації з акцизного податку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Куди подається декларація з акцизного податку 

Декларацію акцизного податку подавайте до органу контролю за своїм місцем реєстрації (обліку).

Це правило також стосується тих платників акцизного податку, які здійснюють реалізацію пального. Зокрема, такий порядок подання підтверджує і контролюючий орган у відповіді в категорії 114.07 ЗІР: Суб’єкти господарювання, які реалізують пальне подають податкові декларації з акцизного податку до контролюючого органу за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання платником акцизного податку.

Водночас, суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, мають перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

Додатково це уточнюють і орган контролю у відповіді категорії 114.07 ЗІР: Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, в тому числі не за основним місцем перебування на обліку, або які перебувають на основному обліку в Міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – ВПП), повинні подавати податкові декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які територіально обслуговують адміністративно-територіальні одиниці на яких розташовано пункти продажу таких товарів.

Тобто виходить, що суб’єкт господарювання, який одночасно зареєстрований як платник акцизного податку з пального, так і з роздрібного продажу підакцизних товарів, має подавати декларацію акцизного податку як за основним місцем реєстрації, так і за місцезнаходженням пункту продажу товарів із відповідними додатками.

Як подається декларація акцизного податку

Декларацію з акцизного податку подають до органу ДПС в один із таких способів:

  • особисто платник податку (уповноважена особа платника);
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (наприклад, через Єдине вікно подання електронної звітності).

У разі надсилання декларації акцизного податку поштою платник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Як заповнити Декларацію з акцизного податку

Декларація з акцизного податку складається із:

  • загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника;
  • шести розділів, що складають платники залежно від виду підакцизних товарів (А,Б,В,Г,Д,Е);
  • додатків, які, зокрема, містять розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду операцій та встановлених ставок акцизного податку;
  • розділу, що заповнює контролюючий орган після подання Декларації.

Платник заповнює лише той розділ і додатки до декларації акцизного податку, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 ПК, він подає одну таку декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Щодо подання конкретного розділу декларації з акцизного податку та додатка до неї, слід проставити відмітку у графі «Ознака подання» в таблиці на останньому аркуші такої декларації. Тут же слід зазначити кількість примірників та кількість сторінок відповідного додатку.

Платники акцизного податку, які реалізують пальне та спирт етиловий, а також платник, який має чинні, у т. ч. призупинені, ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню, зобов’язані подавати відповідний розділ декларації акцизного податку та додаток чи додатки до нього за кожний звітний (податковий) період незалежно від того:

  • чи провадив платник господарську діяльність у цьому періоді;
  • чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

 зміст

Безплатний вебінар для бухгалтерів

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді