Як скласти фінансовий план КНП на 2024 рік

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Не зважаючи на те, що працювати з таким робочим інструментом нелегко, для медзакладів він корисний. Ми підкажемо, як скласти фінансовий план КНП без помилок, адже їхні наслідки серйозні. Зразок заповнення та алгоритм від експертів допоможуть вам опанувати документ
БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ НА 2024 РІК Скачайте й роздрукуйте буклет

Фінплан КНП на 2024 рік

Фінплан — базовий документ КНП, який убезпечує неприбутковий статус. Щоб не мати проблем із неприбутковістю, найперше дотримуйте п. 133.4 Податкового кодексу України та перевірте свій статут на відповідність «неприбутковим» вимогам.

Запрошуємо на вебінар «Неприбутковий звіт КНП — 2023»

Що таке фінплан КНП

Фінансовий план — основний плановий документ, відповідно до якого підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій впродовж року.

Складати фінплан вимагає законодавство.

Увага: Фінплан та звіт про його виконання обов’язкові елементи господарської діяльності медзакладу.

Фінансовий план — це набір таблиць про заплановані доходи, витрати, грошові потоки й капітальні інвестиції.

Призначення фінплану:

1. Підтверджує неприбутковість під час податкових перевірок. Неприбутковий статус не виключає доходів, але зобов’язує:

  • не розподіляти їх між власниками;
  • спрямовувати винятково на досягнення статутних цілей.

Саме фінплан та звіт про його виконання доведуть контролерам-податківцям, що ви використовуєте дохід лише для реалізації завдань і напрямів діяльності, визначених статутом. Відтак збережете статус неприбутківця.

2. Засвідчує цільове використання коштів. Як медзаклад-КНП витрачає кошти, зокрема фінансування з місцевого бюджету за цільовими медичними програмами, перевіряє також власник – територіальна громада через виконавчі органи місцевих рад. Цільове використання коштів ізнову обґрунтують фінплан та звіт про його виконання.

3. Допоможе контролювати самоокупність. Фінансова незалежність — це не тільки благо, а й тягар, адже керівники медзакладу повинні щонайменше вивести його «в нуль», а ліпше — перевищити доходом видатки. Без планування досягати цього неможливо.

Зобов’язує медзаклади-КНП складати фінансовий план Господарський кодекс (ст. 78, 75, 77 ГК).

Яка форма фінплану для КНП

З’ясуйте, чи затвердила ваша місцева рада форму фінплану для комунальних підприємств.

Якщо так, то керуйтеся цією формою. Найімовірніше, що вона ґрунтується на зразку з Додатку 1, який затверджений наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 для державного сектору (далі — Наказ № 205), а тому не враховує специфіки медзакладу. Тож адаптуйте її та погодьте свій варіант з місцевою радою.

Наказом № 205 затверджений також Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (даліПорядок № 205), який може бути покладений в основу власного, який можна затвердити внутрішнім наказом.

Якщо, ні, то розробіть форму фінплану самостійно. Погодьте її з місцевою радою. Відтак керівник КНП має затвердити форму наказом.

Чи доцільно втручатися в готову форму фінплану

Типові форми фінплану для комунальних підприємств, створені за зразком із Наказу № 205, зазвичай зорієнтовані на звіт про фінансові результати (форма 2) з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і більше підходять підприємствам, які виробляють продукцію та мають на меті отримання прибутку. Недоліки таких форм для медзакладу — зайві статті, наприклад: собівартість реалізації, витрати на збут, неконтрольована частка, втрати від участі в капіталі тощо. Частина таких статей обтяжує планування, а частина взагалі не стосується діяльності медзакладу.

Розробити чи адаптувати форму фінплану медзакладу допоможуть два інструменти:

Інструменти підготували експерти з медреформи за підтримки USAID, UKAID, МОЗ України, НСЗУ та аудиторської фірми Deloitte. На сайтах moz.gov.ua та healthreform.in.ua їх супроводжують описи, формули, приклади та шаблони в MS Excel. Тут є і рекомендована форма фінплану, яку підтримує МОЗ. Її можна знайти в Додатку 3 до «Інсайт» (даліфінплан «Інсайт»). До речі, ця форма не виокремлює собівартість реалізованих послуг.

Коли КНП складає фінплан

Річний фінансовий план КНП подайте на розгляд уповноваженому органу до 01 червня року, який передує плановому, а затвердьте до 01 вересня. Такі строки вказані в Порядку № 205, але засновник закладу може передбачити й інші.

Увага: строки, а також орган, що буде розглядати документ, засновник визначає у локальному Порядку.

Розглядати фінплан може, наприклад, комісія з розгляду соціальних питань або з розгляду бюджетного планування. Після того як комісія розгляне проєкт і за потреби внесе зміни, його затверджує засновник чи інший орган, визначений у Порядку.

Які строки складання, уточнення та затвердження фінплану

Стереотип: КНП подають проєкт фінплану до 1 червня, а затверджують фінплан до 1 вересня. Насправді для медичних КНП строки складання, уточнення та затвердження фінплану встановлює власник.

Як скласти фінансовий план КНП на 2024 рік

Як скласти фінансовий план КНП

Нижче дізнаємось за якими правилами складати фінансовий план КНП.

1. КНП повинні складати фінансовий план

Обов’язок передбачає Господарський кодекс України (ГК).

Комунальні унітарні підприємства — а саме такими є медзаклади-КНП — здійснюють господарську діяльність відповідно до вимог, встановлених ГКУ щодо державних комерційних та казенних підприємств (ч. 10 ст. 78 ГКУ).

Державне комерційне підприємство зобов’язане складати і виконувати річний фінансовий план (ч. 1 ст. 75 ГКУ).

Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) казенного підприємства визначає фінансовий план (ч. 8 ст. 77 ГКУ).

Висновок. Оскільки ГКУ прирівнює КНП до державних комерційних та казенних підприємств, вимога складати фінплан, що встановлюють статті 75 і 77 ГКУ, поширюється і на КНП.

До цього додатково зобов’язують і рішення місцевих рад. 

2. Доходна частина має перевищувати витратну

Ідеальний результат діяльності — коли дохід перевищує витрати. По-суті, це прибуток, який у фінпланах державних і комунальних підприємств маскує назва «Нерозподілені доходи».

Плануйте так, щоб рентабельність, чистий фінансовий результат медзакладу у плановому році зростали порівняно з прогнозом за поточний рік або були б не меншими. Якщо це неможливо, обґрунтуйте, чому так, у пояснювальній записці керівнику. Зростання показників може обумовити й інфляція. 

3. Додержуйте форми фінплану від місцевої ради

Порядок складення та форму фінплану комунальних підприємств, як правило, затверджує власник — місцева рада.

Якщо ваш власник не розробив такої форми, регламентуйте власну у статуті.

Інший варіант — скористатися як зразком уже згадуваними Порядком № 205 та формою з Додатку 1 до Наказу № 205.

4. Визначте ключові індикатори виконання фінплану

Ці показники беруть участь у коефіцієнтному аналізі. Приклади індикаторів: зростання кількості укладених медичних декларацій (%), зростання надходжень від платних послуг тощо.

5. За підготовку та виконання фінплану відповідає керівник КНП

Керівник має право делегувати відповідальність за окремими напрямами своїм заступникам. Наприклад, щодо надходжень від платних медпослуг тощо.

За порушення порядку підготовки та невиконання фінплану власник має право притягнути відповідальних до дисциплінарної відповідальності (ст. 147 КЗпП).

6. Затвердіть та оприлюдніть фінплан

Затвердіть фінплан у виконавчому органі місцевої ради. Відтак оприлюдніть його. Порядок визначає власник. Зазвичай медзаклад розміщує фінплан на власному сайті і, за рішенням власника, дублює його на сайті органу місцевого самоврядування. За організацію процесу відповідає керівник КНП.

7. Внесіть зміни до фінплану у разі зміни у поточній господарській ситуації 

Кількість змін обмежена (п. 8 Порядку № 205):

  • не більше одного разу в році, коли затвердили фінплан;
  • не більше двох разів у році виконання фінплану.

Зміни не можна вносити за минулий період, для якого строк звітування минув (Порядок № 205).

Зразок фінплану для КНП

 Скористайтесь зразком фінансового плану КНП.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⤵️

Зразок фінансового плану підприємства

Як та коли вносити зміни до фінплану КНП

Коригувати фінансовий план можна, але не скільки заманеться. Місцеві ради у своїх порядках складання фінпланів обмежують кількість спроб. Популярна схема:

  • одна зміна — в році затвердження;
  • дві зміни — в році виконання.

Зміни до початку планового року

Медзаклади-КНП складають фінансові плани влітку і, за загальним правилом, подають до місцевої ради для затвердження до 01 вересня. До кінця року ще чотири місяці. За таких строків:

• немає —

  • фактичних показників за поточний рік — є тільки прогнозні;
  • соціально-економічних показників на наступний рік — мінзарплати, прожиткового мінімуму, інфляції, тарифів на послуги за програмою медгарантій від НСЗУ тощо;

• можуть змінитися —

  • програми з охорони здоров’я;
  • фінансування за цими програмам.

Ухвалити чи скасувати локальні програми з охорони здоров’я, збільшити або зменшити фінансування за ними може місцева рада під час затвердження бюджету на наступний рік.

Усі ці показники впливають на доходну/витратну частину фінплану. Якщо вони стануть відомі до початку планового року, оперативно змініть фінплан. 

Зміни у плановому році

Потреба змін може постати й у році, на який план затверджено, — через зволікання із прийняттям держбюджету, зміни в законодавстві, нові тарифи й соціальні стандарти, форс-мажор.

Черговий закон про держбюджет зазвичай набуває чинності з 1 січня. Із цього часу починаємо працювати з новими показниками мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Трапляється, що тарифи й соціальні стандарти змінюються й у розпал року. Не вирізняється стабільністю податкове законодавство. Орендар може ініціювати розірвання договору. Все це та непередбачувані обставини на додачу спричинюють потребу відредагувати фінплан.

Як і коли подавати Звіт про фінансовий план КНП

Законодавство вимагає оприлюднювати звіт про виконання фінансового плану. Визначеної форми звіту немає, тож розробіть його самостійно.

Спочатку подайте звіт засновнику на затвердження. Відповідна рада може розглянути звіт про виконання фінансового плану на сесії. Засновник може вирішити провести аудиторську перевірку звітності, але законодавство до цього не зобов’язує.

Увага: КНП хоча й мають статус суб’єкта господарювання, та все ж належать до сектора комунальної економіки.

На них поширюється дія Закону «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII (даліЗакон № 183). Цей закон вимагає оприлюднювати інформацію про діяльність комунальних підприємств.

Строки та порядок оприлюднення звіту визначає засновник у своєму рішенні. Звіт про виконання фінплану розмістіть на власному веб-сайті або на офіційному веб-сайті відповідного підрозділу органу місцевого самоврядування, що управляє підприємством.зміст

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді