НБУ оновив документи для безготівкових розрахунків

З 13.01.2019 в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою НБУ 21.01.2004 № 22, діятимуть 13 додатків замість 22:

 • додаток 1. Повідомлення про невиконання розрахункового документа;
 • додаток 2. Меморіальний ордер;
 • додаток 3. Платіжне доручення;
 • додаток 4. Платіжна вимога доручення;
 • додаток 5. Платіжна вимога;
 • додаток 6. Розрахунковий чек та корінець розрахункового чека;
 • додаток 7. Розрахунковий чек та корінець розрахункового чека;
 • додаток 8. Інкасове доручення (розпорядження);
 • додаток 9. Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів;
 • додаток 10. Повідомлення про помилковий переказ;
 • додаток 11. Реєстр платіжних вимог;
 • додаток 12. Розрахункова чекова книжка;
 • додаток 13. Реєстр розрахункових чеків.

НБУ оновив документи для безготівкових розрахунків

З переліку виключають додатки щодо розрахунків із використанням чекових книжок. Документи, які скасовують банки мають затвердити банки внутрішніми наказами.

В коментованій постанові НБУ визначив: щоб отримати чекову книжку особа подає до банку-емітента платіжне доручення на переказ коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» (фізична особа має право вносити суму готівкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форма заяви про видачу чекової книжки (чека) установлює внутрішніми правилами банк.

Чек має містити реквізити, що встановлені формою, наведеною в додатках 6 та 7 до оновленої Інструкції. Як заповнювати дані реквізити визначено в додатку 9 оновленої Інструкції. Не дозволено вносити до чека виправлення та використовувати замість підпису факсиміле.

У разі дострокового припинення розрахунків чеками та наявності невикористаного ліміту клієнт подає до банку чекову книжку. Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви, форму якої встановлює банк.

Постанова НБУ від 06.11.2019 № 127


Вебінар для бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Товарний чек: зразок

Які обов’язкові реквізити товарного чека, яка його форма та зміст — про все це у статті
32198

Розрахунки та зобов’язання. База бухпроведень

В одному місці редакція «Експертус Головбух» зібрала для вас найпоширеніші бухгалтерські проведення по розрахункам та зобов’язанням: дебіторській та кредиторській заборгованості, дисконтуванню, порушенню договірних зобов'язань, податкам та зборам. Більше проведень знайдете у рубрикаторі або через пошуковий рядок
60

Розрахунково-платіжна відомість працівника

Про розрахунково-платіжну відомість та її призначення розповімо у даній консультації. Також наведемо зразок заповнення розрахунково-платіжної відомості та повідомлення про розміри виплат (розрахункового листка)
41113

Розрахунки з постачальниками та підрядниками: бухгалтерський облік

Найбільш повсякденна операція у бухгалтерському обліку? Мабуть, це облік розрахунків, адже придбання товарів, робіт, послуг відбувається мало не щодня. Які рахунки використовуються, облік податкового кредиту з ПДВ, як впливає система оподаткування на розрахунки та в якій формі їх можна проводити, розрахунки в іноземній валюті – це питання даного огляду.
61215

Грошові кошти та валютні операції. База бухпроведень

В одному місці редакція системи «Експертус Головбух» зібрала для вас найпоширеніші бухгалтерські проведення по грошовим коштам та валютним операціям: готівці, безготівковим розрахункам, іноземній валюті та курсовим різницям. Більше проведень знайдете у рубрикаторі або через пошуковий рядок
121

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді