Емітент цінних паперів інвестує в корпоративні права: що врахувати в обліку

Як влаштувати гроші на роботу

Якщо емітент цінних паперів здійснює фінансову інвестицію в корпоративні права іншого суб’єкта господарювання — емітент визнає актив, коли кошти чи інші активи вклали в повному обсязі в корпоративні права.

Емітент цінних паперів інвестує в корпоративні права: що врахувати в обліку

Якщо ж емітент вклав кошти чи інші активи в корпоративні права не в повному обсязі — емітент визнає зобов’язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права на суму, не виплачену за корпоративні права іншого суб’єкта господарювання.

Зазначайте відповідну суму, яку емітент не сплатив за корпоративні права іншого суб’єкта господарювання у рядку зобов’язань «за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)» таблиці «Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента» Додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Лист НКЦПФР від 03.10.2019 № 28/02/22847


Вебінар для бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Вексельні операції

Розрахунки за допомогою векселів є однією з форм безготівкових розрахунків із погашення боргів за отримані товари. У консультації розглянемо особливості вексельних розрахунків і платежів по векселям, придбання-продаж векселів, а також відображення таких операцій у бухгалтерському обліку
21830

Цінні папери у підприємницькій діяльності

Цінні папери можуть використовувати для залучення додаткового фінансування, отримання інвестиційно-спекулятивного прибутку, посвідчення боргових зобов’язань або корпоративних прав. Розглянемо, якими бувають цінні папери, їхні форми та види за профільним Законом
25698

Спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів – огляд Закону № 738

Новоприйнятий Закон № 738 зачіпає законодавство України щодо цінних паперів, фондового ринку та товарних бірж. З’являються нові види цінних паперів, врегульовуються питання взаємозаліків у вигляді ліквідаційного (фінансового) неттінгу, створюється можливість для діяльності об’єднань власників облігацій. Огляд цих та інших нововведень для України у сфері фінансових інструментів – у консультації.
2254

Облігації

Інвестування грошей в облігації є незвичним варіантом для більшості громадян та суб’єктів господарювання. Однак, це спосіб отримати дохід та зберегти свій капітал. В консультації про те, що таке облігації та якими вони бувають, які найбільш надійні, хто і як їх може купити, нюанси оподаткування облігацій та операцій з ними.
7951

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді