Вексельні операції

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Автор
експерт, адвокатка зі спорів з органами контролю, консультантка з закупівель
Розрахунки за допомогою векселів є однією з форм безготівкових розрахунків із погашення боргів за отримані товари. У консультації розглянемо особливості вексельних розрахунків і платежів по векселям, придбання-продаж векселів, а також відображення таких операцій у бухгалтерському обліку

Простими словами, вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику векселя після настання строку.

Вексель — це...

З'ясуємо, що таке вексель.

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Таке визначення містить Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, яке затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.

Із 31.12.2023 вексель, що видані у документарній формі, як електронний документ, підписується з використанням електронного підпису відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (ч. 6 ст. 5 Закону «Про облік векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III; далі – Закон № 2374):

 • від імені юридичних осіб — шляхом накладення електронного підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи;
 • від імені фізичних осіб або фізичних осіб — підприємців — шляхом накладення одного електронного підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи.

Експертне роз’яснення до закону про поновлення перевірок

Однак наразі векселі існують тільки в паперовій формі та виготовляються на спеціальних бланках. Бланк переказного векселя затверджено у Додатку 1, а простого векселя затверджено у Додатку 2 до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків (наказ ДКЦПФР від 03.09.2013 № 1681даліПоложення № 1681). Підприємство не може самостійно виготовляти такі бланки, але придбати можна в комерційних банках.

В електронній формі видаватися можуть лише (рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2674):

 • фінансовий банківський вексель (посвідчує безумовне зобов’язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя);
 • фінансовий казначейський вексель (освідчує безумовне грошове зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість державного бюджету, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Сторони вексельних розрахунків мають такі назви:

 • продавець – векселедержатель;
 • покупець – векселедавець.

Однак, що цікаво та що відрізняє від звичайної дебіторської заборгованості вексель — це те, що продавець може віддати його іншій особі. І тоді векселедержатель і продавець не збігаються. Продавця товару в такому разі називають першим векселедержателем.

Вексель: що з ним можна робити

Після видачі векселя покупцем вважається, що він виконав умови договору щодо оплати. Обов’язок оплати за договором замінюється обов’язком оплати за векселем та існує сам собою.

Щодо продавця, який отримав вексель, то йому можна:

 • чекати настання дати оплати та пред’явити його покупцю й отримати оплату по ньому;
 • передати в рахунок власних боргів іншій особі;
 • просто продати/подарувати його як цінний папір.

Грань між останніми двома операціями розмита й дані операції загалом називають передача векселя або індосамент. Різновидом такої операції є продаж векселя банку (так званий облік векселів), коли вексель передається за меншу вартість, ніж його номінал. Наприклад, підприємство мало вексель в 500 тис. грн зі строком оплати півроку, але терміново потребувало грошових коштів. Щоб не чекати півроку вексель було передано банку за 450 тис. грн. Підприємство втратило 50 тис. грн (або 10% вартості векселя), але отримало необхідні кошти. 10% у цьому випадку — це так звана облікова ставка щодо обліку векселів у комерційному банку.

Операція передачі векселя (продажу) може відбуватися скільки завгодно разів. Векселедавець буде оплачувати вексель кінцевому його держателю. Однак, необхідною умовою платежу є пред’явлення даного векселя до оплати (як це зробити – див. далі).

Увага: Передача векселя, індосамент, облік векселів — всі ці операції за своєю суттю означають одне й те ж саме, — продаж векселя.

Таким чином, вексель є зручним по угодах зі значними строками розрахунків і дає його одержувачу більше можливостей для термінового отримання коштів, ніж звичайна дебіторська заборгованість. А для бухгалтера головне суть операції, а не її форма за юридичними документами. Індосамент, облік чи передача векселя — це все продаж векселя, що за ПК підпадає під особливе оподаткування з податку на прибуток (див. далі).

Простий вексель

Серед вексельного різноманіття найпростіша ситуація — вексель нікому не передається й продавець та векселедержатель збігаються. Це простий вексель. Він може бути:

 • безвідсотковий вексель — це такий, у якому сума оплати (номінал) векселя = сумі дебіторської заборгованості, яка погашається векселем. Зрозуміло, що ні у покупця, ні продавця у такому разі не виникає ніяких додаткових доходів, витрат із-за розрахунків векселями;
 • відсотковий вексель — це такий, по якому щомісяця нараховуються відсотки за несплату боргу. У такому разі продавець матиме фінансові доходи, а покупець — фінансові витрати по сплаті боргу. Однак, наявні форми простого (та й переказного) векселя в Україні не передбачають сплати відсотків по векселю (відсутній відповідний реквізит), хоча прямої заборони на такі операції немає. Існує навіть податкове регулювання в даної ситуації щодо ПДВ.

Цей вексель має елементи блакитного кольору.

Переказні векселі

Векселедавець може зазначити боржником не себе, а іншу особу (так званого акцептанта). Такий вексель називається переказним. Він має оформлятися на іншому бланку — бланку переказного векселя. Такий бланк затверджений в Додатку 1 уже згаданої Постанови № 1681.

У векселі мають бути зазначені: векселедавець, перший векселедержатель та акцептант з відповідними підписами.

Бланк переказного векселя має елементи рожевого кольору.

Вексельні розрахунки: правила

Основні правила та обмеження щодо розрахунків векселями такі:

 • вексель — це цінний папір, який можна видати тільки на оплату фактичної заборгованості по дійсно придбаним товарам, роботам, послугам. Це означає, що не можна виписати вексель «просто так» на певну суму боргу, якщо не було фактичної поставки;
 • вексель — це цінний папір, який можна видати лише після того, як факт поставки товару, надання роботи (послуги) уже відбувся. Не можна видати вексель як аванс за майбутні поставки;
 • договір купівлі-продажу товарів, надання робіт (послуг) має передбачати можливість розрахунку векселем;
 • сума платежу за векселем має бути не більшою, ніж сума зобов’язань за поставлені товари (роботи, послуги).

Порушення цих правил карається штрафом (абз. 2 ст. 131 Закону № 2374). Виняток із правила — лише фінансові банківські векселі та фінансові казначейські векселі, але наша консультація про вексельні операції підприємства.

Серед інших правил:

 • платежі по векселям здійснюються виключно в безготівковій формі (ст. 6 Закону № 2374);
 • учасниками вексельних розрахунків можуть бути як юридичні, так і фізичні особи (підприємці).

Документальне оформлення передачі векселя

Законодавство не врегульовує питання документального оформлення факту передачі векселя від покупця до продавця. На практиці використовується акт приймання-передачі, який складається у довільній формі. Однак, такий акт повинен мати всі обов’язкові реквізити первинного документа, що передбачені у статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Документальне оформлення оплати по векселю

Необхідною попередньою умовою є пред’явлення векселя до платежу кінцевим векселедержателем. Шоб оформити таку процедуру, потрібно скласти Акт пред’явлення векселя до платежу у довільній формі. Це має бути здійснено до дня платежу або в день, коли вексель має бути оплачений, або в один із наступних 2-х робочих днів. Якщо такий термін порушується, то векселедержатель втрачає можливість стягнути кошти (відсотки) за прострочення платежу, які нараховуватимуться, якщо вексель було пред’явлено, але не сплачено.

Щодо Акта пред’явлення векселя до платежу, то можна рекомендувати такі реквізити:

 • найменування та повні реквізити сторін;
 • вид, номер векселя, дата векселя, який пред’являється до оплати, строк і місце платежу;
 • зобов’язання особи, що видала вексель здійснити платіж;
 • зобов’язання особи, яка пред’являє вексель, віддати оригінал векселя векселедавцю після сплати векселя.

Якщо власник векселя здійснив його пред’явлення, але векселедавець не оплатив його, то тоді утримувач векселя може звертатися до нотаріуса для здійснення протесту, а також здійснення виконавчого напису. Після цього настає черга Державної виконавчої служби. 

Переведення векселя (індосамент)

Передача векселя першим векселедержателем іншому оформляється спеціальним передавальним підписом — індосаментом який здійснюється на звороті бланку. Кількість таких передач не обмежується.

Однак, існує можливість покупцю заборонити індосамент. Про це має бути здійснений відповідний надпис на бланку векселя, що він передається без права індосаменту. 

Чи можна розрахуватися векселем у експортно-імпортних операціях

Щодо векселів у ЗЕД, то так, їх можна використовувати. Однак необхідними умовами є:

Таким чином, покупець-нерезидент може розрахуватися векселем в експортній операції. Аналогічно й під час здійснення імпортних операцій.

Векселі: заповнення деяких реквізитів

Розглянемо, яке значення мають деякі важливі реквізити на прикладі простого векселя.

РЕКВІЗИТИ ВЕКСЕЛЯ

Реквізит

Значення

місце здійснення платежу

Якщо місце не вказано, то місцем платежу є місце видачі векселя (адреса векселедавця)

найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселем

Точне найменування за установчими документами векселедержателя або паспортні дані фізособи

строк платежу

Можливі варіанти:

 • вказання точної дати, наприклад «27 червня 2024 року»;
 • вказання визначеного строку з дня складання векселя, наприклад, «через 90 днів після складання»;
 • у визначений строк від пред’явлення;
 • при пред’явленні – у такому разі вексель має бути сплачений протягом 1 року від дати його складання в день пред’явлення. Може бути вказане обмеження на даний термін, наприклад, «по пред’явленню, але не раніше 27 вересня 2024 року» і т.п.

дата і місце видачі векселя

Якщо місце не вказано, то ним є адреса векселедавця. Однак, дата складання є обов’язковим реквізитом – без неї вексель є недійсним. Дата вказується без скорочення: «27 вересня 2024 року»

підпис векселедавця

Для юросіб обов’язково: повне найменування (за установчими документами), ЄДРПОУ, юридична адреса, підпис керівника та головбуха (якщо такий є). Печатка є необов’язковим реквізитом документів.

Для фізосіб-підприємців: дата та номер запису в ЄДР, паспортні дані, підпис

Якщо вексель видається в Україні та погашається також в Україні, то він складається українською мовою, найменування векселедавця заповнюється так, як в офіційних документах (ст. 5 Закону № 2374).

Оподаткування векселів

Особливості оподаткування векселя розкриємо у таблиці.

ОПОДАТКУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

Податок

Оподаткування

Операція видачі векселя від покупця до продавця

податок на прибуток

Малодоходники – ніяких наслідків.

Великодоходники – коригування фінансового результату відсутні. Погашення заборгованості векселем не вважається операцією з цінними паперами (пп. 1 пп. 141.2.6 ПК). Якщо по векселю нараховувалися відсотки, наприклад, при простроченні сплати, то це вони теж не підлягають коригуванню через фінансовий результат

ПДВ

Не впливає. Так як вексель виписується уже після факту постачання товарів, робіт, послуг, то в рамках правила першої події щодо ПДВ, податкове зобов’язання/податковий кредит у продавця/покупця уже визнані.

Однак, якщо вексель відсотковий, то необхідно збільшити базу оподаткування на суму відсотків (п. 189.7 ПК). Здійснити це можна через складання розрахунку коригування до податкової накладної щомісячно, якщо відсотки нараховуються також щомісяця

ПДФО

Фізособи-підприємці відображають дохід по факту розрахунку векселедавця за векселем, тобто на дату отримання грошей (роз’яснення 104.04 ЗІР)

єдиний податок

Вексельні розрахунки заборонені, так як єдиноподатникам заборонені негрошові форми розрахунків

Індосамент (продаж, передача векселя)

податок на прибуток

Малодоходники – не впливає.

Великодоходники – застосовують правила обліку для цінних паперів. Прибуток – збільшує фінансовий результат. Збиток по такій операції переноситься на наступні періоди по операціям з цінними паперами

ПДВ

Не оподатковується. Продаж векселя, як і інших цінних паперів, не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.1 ПК)

ПДФО

Дане питання не врегульовано чітко з боку ДПС. Логічно розглядати вексель як звичайний товар (пп. 14.1.244 ПК) та збільшити чистий оподатковуваний дохід на дохід від його продажу та зменшити на витрати з його придбання. Можна звернутися за індивідуальною податковою консультацією до ДПС

єдиний податок

Такі операції для єдиноподатників також заборонені. Справа в тому, що продаж цінних паперів розглядається як послуга з фінансового посередництва, які заборонені для єдиноподатників за пп. 291.5.1 ПК

Вексельні операції в бухгалтерських проведеннях

У бухгалтерському обліку вексель розглядається у такий спосіб:

 • у разі розрахунку векселем – зміна типу дебіторської/кредиторської заборгованості (з рахунку 36 або 37 дебіторська заборгованість переходить на рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»; з рахунку 63 або 68 кредиторська заборгованість переходить на рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»);
 • у разі придбання/продажу векселя він обліковується як фінансова інвестиція за відповідними рахунками: 35 або 18 (в залежності від строків погашення, до року чи більше);
 • сам бланк векселя, що має елементи захисту належить до бланків суворого обліку й обліковується за відповідним рахунком 08 «Бланки суворого обліку» по вартості придбання одночасно з обліком на субрахунку 209 «Інші матеріали» по вартості придбання без ПДВ. Самостійно виготовити такий бланк, нагадуємо, підприємство не може;
 • якщо вексель стосується заборгованості строком більше 1 року, тобто довгострокової заборгованості, то вона має відображатися за дисконтованою вартістю (п. 12 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», п. 9 НП(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Розглянемо облік операцій з векселями на прикладах.

Приклад 1. Вексельні розрахунки. Підприємством був поставлений товар на суму 480000 грн. В оплату одержаний простий вексель (строк сплати 10 місяців).

Вексельні розрахунки СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

ОБЛІК ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Облік у покупця (векселедавця)

Придбання бланку простого векселя через банк

377

311

120,00

платіжна інструкція, накладна, податкова накладна

209

377

100,00

641

377

20,00

Вартість бланку векселя відображена на позабалансовому рахунку

08

120,00

Сплата держмита за придбаний бланк

949

641

1,70

платіжна інструкція

641

311

1,70

Отримані товари від продавця

281

631

400000,00

накладна

Нарахований податковий кредит з ПДВ

641

631

80000,00

податкова накладна

Розрахунок векселем

631

621

480000,00

акт приймання-передачі векселя у довільній формі, вексель

Списаний бланк векселя з обліку

949

209

100,00

бухгалтерська довідка

08

120,00

Витрати віднесені на фінансовий результат операційної діяльності (101,70 = 100 + 1,70)

791

949

101,70

бухгалтерська довідка

Облік у продавця (векселедержателя)

Відвантаження товарів покупцю

361

702

480000,00

накладна

Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ

702

641

80000,00

податкова накладна

Списана собівартість реалізованих товарів (умовно)

902

281

300000,00

калькуляція бухгалтерії

Отримано вексель

341

361

480000,00

акт приймання-передачі векселя у довільній формі, вексель

Доходи віднесено на фінансовий результат операційної діяльності (400000 = 480000 – 80000)

702

791

400000,00

бухгалтерська довідка

Витрати віднесено на фінансовий результат операційної діяльності

791

702

300000,00

Приклад 2. Платіж по векселю. Векселедавець заплатив по векселю.

Платіж по векселю СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

ОБЛІК ПЛАТЕЖУ ПО ВЕКСЕЛЮ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Облік у покупця (векселедавця)

Оплата по векселю

621

311

480000,00

акт пред’явлення платежу по векселю, акт приймання-передачі векселя

Облік у продавця (векселедержателя)

Отримання оплати по векселю

311

341

480000,00

акт приймання-передачі векселя, банківська виписка

Приклад 3. Придбання-продаж векселя (індосамент). Підприємство вирішило продати вексель отриманий від іншого покупця за 450000 грн.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ-ПРОДАЖУ ВЕКСЕЛЯ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Переведено вексель до складу фінансових інвестицій після рішення про продаж

352

341

480000,00

довідка бухгалтерії

Відображений дохід від продажу векселя

377

741

450000,00

звіт торгівця цінними паперами

Відображений собівартість проданого векселя

971

352

480000,00

довідка бухгалтерії

Одержано оплату за проданий вексель

311

377

450000,00

банківська виписка

Витрати віднесено на фінансовий результат іншої діяльності

793

977

480000,00

довідка бухгалтеріїзміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді