Єдиний реєстр податкових накладних 2024

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Скласти та зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування – відповідальна ділянка сучасної бухгалтерії. У цьому огляді – про особливості функціонування ЄРПН та СЕА

 

Порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних 2024

Єдиний електронний реєстр податкових накладних (ЄРПН) – це створена ДПС база даних в Системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ. Ввійти до ЄРПН можна через електронний кабінет  платника податку. Вікно дозволяє побачити в режимі реального часу дані ЄРПН щодо складених, виданих і отриманих ПН/РК.

У загальних рисах порядок реєстрації податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) у ЄРПН визначений у Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, який затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 № 1246 (далі Порядок № 1246).

Розглянемо детальніше такі аспекти роботи ЄРПН, як режим роботи, реєстраційний ліміт та контроль з боку ДПС.

Правила визнання податкового кредиту з ПДВ

Режим роботи ЄРПН 2024 у воєнний час

З 08 лютого 2023 року набули чинності зміни у тимчасовому режимі роботи ЄРПН, що діє  «на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України» (див. п. 69.18 підрозд. 10 Перехідних положень ПК, оновлений Законом від 12.01.2023 № 2876-IX). Віднині операційний день у ЄРПН має такі правила:

 • у звичайні робочі дні ЄРПН працює і реєстрація ПН/РК здійснюється з 800  до 2000 ;
 • у «крайні» дні, тобто дні, на які припадає граничний строк реєстрації ПН/РК, робота ЄРПН триває з 000  до 2400.

При цьому зверніть увагу, що у вихідні дні ЄРПН не працює. Лише робочі дні. Святково-неробочих днів під час воєнного стану взагалі немає. Виняток – «крайні» дні реєстрації ПН/РК, які припадають на вихідні, але краще не відкладати їхню реєстрацію на такі дні.

Квитанція про прийняття при цьому може надсилатися не пізніше наступного операційного дня. Якщо така квитанція не надійшла, то ПН/РК вважається зареєстрованою.

Режим роботи ЄРПН у мирний час

У звичайний же, невоєнний час, за згаданим уже Порядок № 1246 операційний день роботи ЄРПН має бути таким:

 • Єдиний державний реєстр податкових накладних  працює лише в робочі дні. Винятком є 15-е число або останній день місяця, які припадають на вихідний, святковий або неробочий день – тоді реєстр працює;
 • електронний реєстр податкових накладних працює з  800 до 2000 (див. п. 3 Порядку № 1246).

Що перевіряє ДПС

Єдиний реєстр податкових накладних  дає змогу ДПС здійснювати контроль за:

 • правильним введенням реквізитів та  порядку використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (відповідність ключів та їх актуальність);
 • відповідність реквізитів;
 • реєстрацію осіб платниками податку;
 • дотримання реєстраційного ліміту;
 • наявність помилок у ПН;
 • наявність введених даних у ПН, на яку подано РК;
 • здійснює перевірку підстав для зупинення реєстрації ПН/РК (блокування податкових накладних) відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок № 1165).

Через електронний реєстр податкових накладних ДПС надсилає платникам податку квитанції в електронній формі протягом операційного дня.

Інформаційні системи для роботи з ЄРПН

Платники податків здійснюють реєстрацію ПН/РК в ЄРПН за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, наприклад, «M.E.Doc», «Бухгалтерія онлайн» від Приватбанку, Арт-звіт плюс, iFin, Соната.   

Реєстраційний ліміт

Реєстраційний ліміт – це обмеження щодо можливої суми реєстрації ПН/РК у ЄРПН. Формула розрахунку цього ліміту наведено в п. 2001.3 ПК. Ліміт реєстрації (∑Накл) розраховується наступним чином:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПорРах + ∑Овердрафт –∑НаклВид – ∑Відшкодув –  ∑Перевищ

Усі зазначені показники розраховуються починаючи з 01.07.2015 р. (п. 2001.3 ПК).

Дізнатися про значення показників вищенаведеної формули можна шляхом запиту в ЄРПН за формою J1301206 – буде надісланий витяг про стан формули.

Порядок формування показників реєстраційного ліміту

Показники згаданої формули формуються у порядку, що наведений у таблиці нижче.  

ПОКАЗНИКИ У ФОРМУЛІ РОЗРАХУНКУ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЛІМІТУ

Показник

Порядок формування

∑НаклОтр

Це загальна сума ПДВ, яка була вказана в зареєстрованих ПН, що були отриманні платником податку та РК.

Операціями, які збільшують ліміт реєстрації є:

 • отримання вхідних ПН – на дату реєстрації таких ПН в ЄРПН;
 • отримання РК, що збільшують суму податкового кредиту – на дату реєстрації.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

 • отримання РК, що зменшує суму податкового кредиту – на дату її реєстрації в ЄРПН

∑Митн

Це загальна сума ПДВ, яка була сплачена платником податку під час митного оформлення товарів, які були ввезені на митну територію України. Даний показник формується на основі митних декларацій (додаткових, а не тимчасових) з урахуванням листів коригувань до митних декларацій. У митних деклараціях мають бути попередньо зазначені коди ЄДРПОУ платника податку.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

 • оплата ПДВ на митниці під час митного оформлення товару згідно з митною декларацією – на дату сплати ПДВ;
 • доплата ПДВ на митниці, яка здійснюється на підставі листа коригування до митної декларації (або на підставі додаткової декларації)  – на дату реєстрації.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

 • оформлення листа коригування до митної декларації, за яким митна вартість товару зменшується – на дату повернення з бюджету переплаченої суми ПДВ

∑ПорРах

Це сума коштів, яка була перерахована платником податку з його поточного рахунку на електронний рахунок в СЕА. Також сюди належить сума коштів, яка отримана з Казначейства на рахунок в СЕА в разі погашення різниці в тарифах згідно з п. 2001.3 ПК (стосується підприємств, які виробляють, транспортують або постачають послуги з постачання теплової енергії, опалення та постачання гарячої води).

Операції, що збільшують ліміт реєстрації:

 • перерахування кошті з поточного рахунка, а також з рахунків платника в Казначействі у разі проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах – ∑Накл збільшується на дату зарахування коштів;
 • з поточного рахунка на електронний рахунок в СЕА – збільшує ∑Накл на дату зарахування коштів.

Операції, що зменшують ліміт реєстрації:

 • повернення коштів з рахунка в СЕА на поточний рахунок платника ПДВ –  зменшує ∑Накл на дату такого повернення;
 • перерахування коштів з електронного рахунка в СЕА в рахунок сплати суми податкового боргу. 

Не впливають на ∑ПопРах та відповідно ліміт реєстрації:

 • перерахування коштів з рахунка в СЕА у рахунок сплати податкових зобов’язань за декларацією;
 • зарахування коштів з бюджету на рахунок в СЕА у сумі надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, які повернуті платнику податку згідно п. 43.4 ПК

∑Овердрафт

Це сума середньомісячного розміру ПДВ, яка була задекларована в останні 12 звітних місяців до сплати до бюджету і погашеного (або розстроченого чи простроченого). Перераховується ДПС щоквартально протягом 6 робочих днів кварталу, що настає за обліковим.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

 • якщо за результатами перерахунку виходить додатне значення овердрафту – на дату проведення розрахунку ДПС.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

 • якщо за результатами перерахунку виходить від’ємне значення овердрафту – на дату проведення розрахунку ДПС

∑НаклВид

Це сума ПДВ, яка була включена до ПН та РК, які видавалися платником податку та були зареєстровані в ЄРПН.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

 • РК за якими сума податкових зобов’язань зменшується – на дату реєстрації РК в ЄРПН.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

 • реєстрація ПН в ЄРПН – на дату їх реєстрації;
 • РК, згідно яких сума податкових зобов’язань збільшується – на дату реєстрації РК в ЄРПН

∑Відшкодув

Це суми ПДВ, які заявлені платником ПДВ до бюджетного відшкодування. Показник формують дані декларації та уточнюючих розрахунків та може коригуватися за результатами перевірок органів ДПС.

Операції, які збільшують ліміт реєстрації:

 • зменшення суми бюджетного відшкодування на підставі поданого уточнюючого розрахунку щодо декларації, у якій заявлялася більша сума відшкодування – на дату його подачі.

Операції, які зменшують ліміт реєстрації:

 • збільшення суми бюджетного відшкодування за даними уточнюючого розрахунку, який подано до декларації, у якій раніше заявлялася менша сума відшкодування – на дату його подачі – на дату подачі декларації;
 • від’ємне значення до бюджетного відшкодування  в декларації, що стосується не тільки перерахування коштів на поточний рахунок платника податку, але й також погашення податкових зобов’язань за податками, що сплачуються до бюджету

∑Перевищ

Розраховується ДПС щомісячно. Це сума, що визначається як додатна різниця між:

 • сумою податкових зобов’язань за операціями постачання товарів, послуг (у т.ч. послуг від нерезидента на митній території України), які були задекларовані  в поданих ДПС деклараціях, починаючи з липня 2015 р. (ряд. 09 декларації);
 • сумою ПДВ, яка була зазначена в ПН та РК, оформлених за такими постачаннями з такий період.

Операції, які збільшують ∑Перевищ та зменшують ліміт реєстрації:

 • перевищення суми показника у ряд. 9 декларації («усього податкових зобов’язань») над сумою зареєстрованих ПН та РК у ЄРПН за кожний звітний період – на дату подачі декларації;
 • подача уточнюючого розрахунку, що збільшує суму податкових зобов’язань за незареєстрованими ПН – показник збільшується на дату подачі розрахунку.

Операції, які зменшують ∑Перевищ та не впливають на ліміт реєстрації:

 • реєстрація ПН/РК у ЄРПН (але при цьому збільшується ∑НаклВид, як результат ліміт реєстрації не змінюється).

Операції, які зменшують ∑Перевищ та збільшують ліміт реєстрації:

 • подача уточнюючого розрахунку, що зменшує суму податкових зобов’язань, якщо таке зменшення здійснювалося за рахунок ПН, які не були зареєстровані в ЄРПН, але були відображені в декларації

 

Реєстрація, коли є ∑Перевищ (другий ліміт реєстрації)

Платник податку може за наявності показника ∑Перевищ зареєструвати ПН/РК у разі недостатності загального реєстраційного ліміту у межах суми, яка обчислюється за формулою (п. 2001. 9 ПК):

∑Перевищ – сума задекларованих податкових зобов’язань (сплачених і несплачених) з 01.07.2015 р. + ∑ПопРах

Після реєстрації ПН/РК відбудеться перерахунок показника ∑Перевищ за звітний період. За результатами такого перерахунку ∑Перевищ зменшується на суму ПДВ, що була зазначена в зареєстрованій ПН/РК, а також на цю суму збільшується показник ∑НаклВид.

Цей показник може спричинити появу такого явища як «override» в певних ситуаціях.

Явище «override» при  реєстрації

Причини появи override та можливі шляхи вирішення даної ситуації представлені у таблиці нижче.

ВИРІШЕННЯ «OVERRIDE»

ПРИ  РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Причина

Вирішення

РК була зареєстрована до помилково складеної ПН, яка не була відображена в декларації, наприклад, РК та ПН реєструються в різних звітних періодах

Зареєструвати РК на анулювання помилкової ПН

ПН ще не пройшли реєстрацію, але декларація за звітний період уже подана

Перед подачею декларації треба дочекатися квитанцій про реєстрацію ПН. Якщо це сталося:

 • подати декларації «Нова звітна» зі зменшеною сумою показника ряд. 9 декларації (відбудеться перерахунок ∑Перевищ);
 • подати ще одну декларацію «Нова звітна» уже з правильним значенням по ряд. 9 декларації

Існують незареєстровані ПН за попередні звітні періоди, але їх показники були відображені у деклараціях

Зареєструвати ПН  зі сплатою штрафу

 

Корисні інструменти в ЄРПН

Доступ до ЄРПН у електронному кабінеті платнику податку відкривається через розділ «СЕА ПДВ». Серед корисних інструментів:

 • реєстр операцій – перелік усіх зареєстрованих у ЄРПН операцій. Це і ПН і РК, поповнення рахунку, овердрафт, митний ПДВ, відшкодування ПДВ (заявлені та отримані);
 • реєстр транзакцій – це перелік операцій по ПДВ-рахунку (зарахування, списання коштів);
 • аналітика по показнику ∑Перевищ – це «Розрахунок суми перевищення», «Дані декларації», «Дані ЄРПН», «Результат порівняння даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН». Якщо виявлена невідповідність мж показники декларації та даними ЄРПН,  наприклад через неправильне відображення у звітності суми зменшення податкового зобов’язання з РК, то це можна виправити шляхом подання уточнюючої декларації (ІПК ДПС від 28.12.2019 р. № 2239/6/99-00-07-03-02-15/ІПК);
 • аналітика з СМКОР (системи моніторингу ПН) – це показники, які впливають на рішення СЕА про блокування ПН/РК. У цьому розділі можна знайти показники D (податкове навантаження) та P (вимоги до суми ПДВ за місяць). Для перегляду краще використовувати фільтри за певний місяць, показники позитивної податкової історії платника податку, відповідність  критеріям ризиковості платника податків. Система дає змогу побачити ці всі ознаки і дає можливість зрозуміти причини блокування ПН/РК;
 • інформація про поточний стан показників ПН, до якої зареєстровано РК. Якщо натискнути на реєстраційний номер ПН у таблиці з отриманими ПН/РК, то можна побачити дані ПН, які були з самого початку, та дані тих РК, що були складені до такої ПН.

ЄРПН підтримує експорт результатів пошуку ПН/РК у Excel.зміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді