Візьмуться за старе — інспектори праці знову проводитимуть інспекційні відвідування

Проектом Закону, який представила Федерація профспілок України (далі — ФПУ), щодо нової редакції Закону «Про охорону праці» визначено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюватимуть у формі проведення інспекційних відвідувань та/або невиїзних інспектувань.

Як Держпраці перевіряє бізнес

Також в проекті прописано основні права інспекторів праці:

1. Безперешкодно, без попереднього повідомлення в будь-який час відвідувати виробничі, службові та адміністративні приміщення юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичних осіб, які використовують найману працю, а також робочі місця працівників, розташовані поза цими приміщеннями, для проведення інспекційних відвідувань з питань, що належать до їх компетенції;

2. Доступ до будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, у яких перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;

3. Ознайомлюватися з оригіналами та отримувати копії нормативних актів роботодавця, колективних угод, колективних або трудових договорів, відомостей, книг, реєстрів та інших документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що використовуються роботодавцем з питань, віднесених до компетенції інспектора праці;

4. На одинці або у присутності свідків ставити роботодавцеві та/або працівникам, представникам працівників запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;

5. Зобов’язувати оприлюднювати оголошення, які вимагаються законодавством про працю;

6. Вилучати або брати з собою для аналізу зразки матеріалів і речовин, які використовуються або оброблюються, за умови повідомлення роботодавцю або представнику працівника про те, що матеріали або речовини були вилучені або взяті з цією метою;

7. Вносити роботодавцям обов’язкові для виконання письмову вимогу про забезпечення виконання наданих повноважень та / або припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, причин і умов, які до них призводять, у тому числі з метою усунення недоліків, виявлених на споруді, в обладнанні або методах роботи, які вони мають підстави вважати такими, що загрожують здоров’ю чи безпеці працівників;

8. Подання щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у цих порушеннях посадових осіб або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;

9. Вирішувати питання щодо того, чи слід робити попередження або давати пораду замість того, щоб порушувати або рекомендувати порушити переслідування;

10. Накладати у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення за порушення законодавства про працю, невиконання їх вимог;

11. На допомогу правоохоронних органів щодо припинення незаконних дій роботодавця та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки, у тому числі під час здійснення заходів державного нагляду та контролю у сферах, що належить до їх компетенції;

12. Складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

13. Отримувати безоплатно від роботодавців, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

14. Отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду та контролю, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;

15. Робити висновки про стан додержання центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування законодавства про працю з питань, визначених частиною другою статті 259 цього Кодексу;

16. За результатами державного нагляду ініціювати проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

17. При здійсненні державного нагляду за додержанням законодавства про працю отримувати від посадових осіб центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про причини порушень законодавства про працю та рівень і стан профілактичної роботи на підприємствах, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, та вжиті заходи до їх усунення;

18. Витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;

19. На створення роботодавцем належних умов для проведення ними інспекційного відвідування;

20. Здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

21. За необхідності залучати експертні організації, дослідні, випробувальні лабораторії та інші підрозділи (групи. технічної підтримки, що перебувають у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки праці та здоров’я працівників, або створені і діють згідно із законодавством як незалежні експертні організації.

Федерація професійних спілок України

Візьмуться за старе — інспектори праці знову проводитимуть інспекційні відвідування
Тарас ШАРИЙКерівник експертної групи Експертус Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
Кабмін зобов’язав провести «комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення». Саме розпорядження не є підставою проводити перевірки.

Колеги! Запрошуємо взяти участь у безплатному вебінарі для бухгалтерів. Не пропустіть!
Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Перевірки Держпраці 2024

Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
37666

Перевірки Держпраці 2020

Серед перевірок держорганів часто найбільше занепокоєння у бізнесу викликає навіть не ДПС, а Держпраці. Штрафи значні, а роботодавці все одно часто приховують трудові відносини із працівниками. Підготуватися до перевірки рекомендуємо навіть тим, хто впевнений, що трудового законодавства він не порушив. Нещодавно змінився не лише порядок, за яким контролери інспектують підприємства, а й розміри штрафів.
28570

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді