Як підтвердити неможливість виконати податковий обов’язок через форс-мажорні обставини

493

Запитання

Абзацом 7 п. 1 розділу ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків податкових обов’язків та спосіб інформування контролюючих органів, затвердженого Наказом № 225 (далі — Порядок), як одна з підстав неможливості виконання податкового обов’язку зазначено наявність інших обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально. Які саме обставини непереборної сили можуть бути обґрунтуванням цієї підстави?

Відповідь

⚡️ Таблиця даних платника ПДВ: п’ятькейсів, щобуникнути блокування ПН

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема, визначено:

  • загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємств, пожежа, вибух, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо (ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Виходячи з пункту 13 Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків — юридичної особи своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема обов’язок податкового агента, затвердженого Наказом № 225, зокрема, але не виключно, належать документи, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що знаходиться на балансі підприємства і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі (акт про надзвичайну подію, інвентаризаційний опис, протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС, згідно з яким відбувається відображення таких подій у бухобліку та викладають фактичні події, зазначають понесені матеріальні втрати (перелік майна, його вартість); заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювання; наявність страхового полісу, заява про страховий випадок тощо).

Водночас рішення про можливість чи неможливість своєчасного виконання платником податкового обов’язку щодо дотримання сплати податків та зборів, подання звітності приймає контролюючий орган за результатами комплексного розгляду всіх наданих підтвердних документів і підстав про такі обставини.

За інформацією ДПС

Знижки на передплату бухгалтерських виданьСкористайтеся нагодою та отримайте знижки на передплату професійних е-журналів «Головбух», «Головбух Агро», «Головбух Медицина», а також експертно-правової системи «Експертус Головбух»!

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Звіт 51-пас і 51-вант: заповнюємо звіти автоперевізників правильно

Як заповнити статистичну звітність автоперевізників. Мова піде про пасажирські перевезення (51-пас) і вантажні перевезення (51-вант), які здійснюються на комерційній основі, як їх заповнити, кому складати та подавати
5268

Календар бухгалтера 2024: червень

Червень ― наша боротьба триває, ми мужньо боремося з ворогом та продовжуємо працювати. Виробничий календар на червень 2024 та податковий календар на червень, допоможе бухгалтеру вчасно подати звітність та сплатить податки
22066