Який код за КАТОТТГ зазначити у рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1

1522

Запитання

Якого рівня код за КАТОТТГ (третього, четвертого чи додаткового) зазначається в рядку 2 декларації екологічного податку та у рядках 3.1 і 3.2 додатка 1, у тому числі для міст з районним поділом?

Відповідь

Податкову декларацію екологічного податку затвердив Мінфін від 17.08.2015 № 715. Невід’ємною частиною Декларації є 6 (шість) типів додатків.

Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 до Декларації.

Електронні форми Декларації (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 07.09.2023 № 488) за ідентифікаторами форм F0302006 (для фізосіб) та J0302006 (для юросіб) разом з додатками розміщені на офіційному сайті ДПС.

Згідно з приміткою 8 до Декларації у рядку «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» рядка 2 Декларації зазначайте код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження податкового органу, до якого подаєте Декларацію).

У рядку 3 Декларації зазначайте найменування податкового органу, до якого подаєте Декларацію.

Якщо подаєте копії Декларації в електронній формі за основним місцем обліку в рядку «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» рядка 2 зазначте код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за КАТОТТГ за місцезнаходженням податкового органу, в якому перебуваєте на обліку (основне місце обліку). При цьому у рядку 3 Декларації інформацію не змінюйте.

Відповідно до приміток 6 і 7 до Додатка 1 у рядку 3 Додатка 1 зазначайте наступну інформацію:

  • у рядку 3.1 — код територіальної громади, визначений за КАТОТТГ на території якої знаходиться стаціонарне джерело забруднення;
  • у рядку 3.2 — код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за а КАТОТТГ, за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення.

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складайте окремий Додаток 1.

Визначили, що адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто, район у місті, селище, село (абз. 3 ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

Актуальний КАТОТТГ розміщений на вебпорталі Мінвідновлення.

Перші два символи Кодифікатора «UA», за якими слідують 17 цифр.

Згідно з додатком до КАТОТТГ для позначення об’єктів використовуйте наступні скорочення:

1. «Перший рівень» — Автономна Республіка Крим, області, міста, що мають спеціальний статус;

2. «Другий рівень» — райони в областях та Автономній Республіці Крим;

3. «Третій рівень» — території територіальних громад в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;

4. «Четвертий рівень» — міста, селища міського типу, села, селища (населені пункти);

5. «Додатковий рівень» — райони в містах (в тому числі, в містах, що мають спеціальний статус);

6. «Категорія об’єкта», де:

«O» — Автономна Республіка Крим, області;

«K» — міста, що мають спеціальний статус;

«P» — райони в областях та Автономній Республіці Крим;

«H» —території територіальних громад (назви територіальних громад) в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;

«M» — міста;

«T» — селища міського типу;

«C» — села;

«X» — селища;

«B» — райони в містах.

При заповненні Декларації та Додатка 1 використовуйте:

  • код третього та четвертого рівня за КАТОТТГ (за винятком територіальних громад м. Києва та м. Кривий Ріг з районним поділом, де для кожного району залишили свої окремі рахунки для сплати екологічного податку);
  • код додаткового рівня за КАТОТТГ для територіальних громад м. Києва та м. Кривий Ріг.

У рядку 2 Декларації зазначайте код адміністративно-територіальної одиниці за КАТОТТГ за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подаєте Декларацію) та у рядку 3.2 рядка 3 Додатка 1 – код адміністративно-територіальної одиниці за КАТОТТГ за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, тобто коди четвертого рівня за КАТОТТГ, які відповідають категорії об’єкта «М» (міста), «Т» (селища міського типу), «С» (села) та «Х» (селища).

У рядку 3.1 рядка 3 Додатка 1 зазначайте код територіальної громади за КАТОТТГ на території якої знаходиться стаціонарне джерело забруднення, тобто код третього рівня за КАТОТТГ, який відповідає категорії об’єкта «Н».

При цьому у разі розміщення стаціонарного джерела забруднення у м. Києві та м. Кривий Ріг у рядку 2 Декларації та у рядках 3.1 і 3.2 рядка 3 Додатка 1 зазначайте коди додаткового рівня за КАТОТТГ районів цих міст. По всіх інших містах з районним поділом код додаткового рівня за КАТОТТГ не застосовуйте.

За інформацією ДПС у Запорізькій області