Статистична звітність підприємства у 2024 році

Автор
експерт з обліку та оподаткування
Щороку форми статистичної звітністі змінюються. Подавати статистичну звітність необхідно усім суб’єктам господарювання, включаючи ФОП. Статистична звітність 2024, строки подання статистичної звітності 2024, форми статистичної звітності 2024 — у статті

Відповідальність за статистичну звітність

Обов’язковість статистичної звітності випливає з норм Закону України «Про офіційну статистику» від 16.08.2022 № 2524-IX (даліЗакон № 2524).Його норми обов’язкові не лише для органів Держстату, але й для респондентів.

Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень, подання недостовірних даних у статистичній звітності, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням визначається ст. 1863 КУпАП. До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 1863 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 1863 КпАП). Накладати штрафи може сам орган Держстату.

Респонденти

Статистична звітність подається респондентами. До них згідно з пунктом 3 ч. 1 ст. 5 Закону № 2524 відносять, зокрема:

 • фізичні особи - підприємці;
 • юридичні особи;
 • відокремлені підрозділи юридичних осіб, розташовані на території України;
 • відокремлені підрозділи юридичних осіб України, розташовані за кордоном;
 • фізичні особи незалежно від громадянства, які перебувають на території України, групи таких осіб;
 • фізичні особи - громадяни України, які перебувають за кордоном, групи таких осіб.

Таким чином, ФОП також подають статистичну звітність.

Органи Держстату визначають якими респондентами має подаватись статистична звітність і яка. Основний обов’язок респондента згідно з ч. 2 ст. 26 Закону № 2524 — подавати органам Держстату достовірну інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку:

 • безкоштовно;
 • в повному обсязі;
 • за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією;
 • у визначені строки.

Способи подання статзвітності 2024

Статзвітність фізичні особи подають у паперовій або електронній формі.

Статзвітність юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, розташовані на території України, відокремлені підрозділи юридичних осіб України, розташовані за кордоном, фізичні особи - підприємці виключно в електронній формі.

Перелік форм, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики, можна отримати у сервісі «Пошук за кодом ЄДРПОУ».

Бланки форм статистичної звітності та інструкцій/роз'яснень по їх заповненню представлені у розділі «Респондентам — Альбом форм державних статистичних спостережень».

Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності зазначено в рубриці «Респондентам — Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності».

Календар подання статистичної звітності 2024

Щороку Держстат оприлюднює табель (перелік) форм статистичних спостережень на наступний рік. У даному огляді користуємося проєктом на 2024 рік.

Статистична звітність: зміни 2024

Відслідкувати зміни 2024 по тим формам, які вам необхідні, можна на сторінці Держстату.

Статистична звітність: яку подавати

Окрім вивчення загального табелю форм статистичної звітності на 2024 рік можна скористатися й запропонованим Держстатом пошуковиком, який дозволяє за реєстраційним номером суб’єкта господарювання (ЄДРПОУ) знайти, які форми треба подавати підприємству.

Також можна просто звернутися до регіонального представництва Держстату за консультацією.

Статистична звітність: строки подання

Строки подання статистичної звітності 2024: звертаємо увагу, що статзвітність відрізняється від іншої звичної звітності (фінансової, податкової) тим, що її склад щороку непостійний. Наприклад, існують форми які подаються раз на 2 роки, 4 роки. Виходить, що є роки коли дана форма не подається (10-мех, 1-інновація). По деяким Держстат може змінювати періодичність подання (була піврічна, а стала річна). При цьому у 2024 році можуть подаватися форми, у яких звітним періодом є 2023 рік. Щоб розібратися які саме форми слід подати у 2024 році можна скористатися підказкою-таблицею від Держстату – Календарем подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2024 році (проект). У ній можна знайти який звіт треба подати у кожному місяці 2024 року. 

Види статистичної звітності 2024

Статистична звітність за періодами її подання поділяється на:

 • місячну;
 • квартальну;
 • річну.

Окрім цього, вирізняють її за галузями, сферами, економічними й соціальними процесами тощо. Розглянемо їх детальніше з наведенням форм звітності, періоду подання та респондентів, які її подають. 

Форми статистичної звітності 2024

Статистична звітність бланки 2024

Ринок праці

Статистична звітність для державного статистичного спостереження з ринку праці, зокрема оплати праці й соціально-трудових відносин складається з трьох форм:

 • 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
 • 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (1-ПВ (умови праці)).

За цими формами статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами до:

 • 1-ПВ (місячна) не пізніше 7-го числа після кінця місяця;
 • 1-ПВ (квартальна) не пізніше 7-го числа після кінця кварталу;
 • 1-ПВ (умови праці) не пізніше 28 лютого.

Тенденції ділової активності

Динаміку змін ділової активності юридичних осіб — підприємств вивчає макроекономічна статистика. Для цього статистична звітність подається за формами:

 • 2К-П (місячна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства»;
 • 2К-С (квартальна) «Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства»;
 • 2К-Б (квартальна) «Обстеження ділової активності будівельного підприємства»;
 • 2К-Т (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»;
 • 2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг».

Діяльність підприємств

Для державного статистичного спостереження діяльності підприємств необхідна статистична звітність за формами:

 • 1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»;

Послуги

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності, є джерелом інформації про статистику послуг. Статистична звітність для цих респондентів передбачає форму 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг». Цей звіт щокварталу подають не пізніше 25-го числа.

Внутрішня торгівля

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є роздрібна торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

 • 1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» — що місяця не пізніше 4-го числа;
 • 3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» — не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом; 

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є оптова торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

 • 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» — не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним;
 • 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» — щокварталу не пізніше 25-го числа.

Капітальні інвестиції і основні засоби

Про капітальні інвестиції юридичними особами — підприємствами подається статистична звітність за формами:

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, передбачає такі форми:

 • 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» — не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним (у липні–грудні);
 • 24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин» — щомісяця не пізніше 02 числа;
 • 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» — щомісяця не пізніше 7-го числа; 

Крім місячної, для цих юридичних осіб передбачена річна статистична звітність:

 • 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» — на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 02 червня;
 • 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» — не пізніше 10 січня;
 • 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» — не пізніше 10 січня;
 • 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» — щороку не пізніше 20.01.

Річна статистична звітність для цих осіб складається з таких форм:

 • 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами» — щороку не пізніше 20.01;
 • 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» — щороку не пізніше 28.02.;

Якщо юридичні особи перероблюють або зберігають зернові й олійні культури на власних чи орендованих потужностях, для них статистична звітність складається з форми 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання». Її подають не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

Надходження зерна на зберігання в обліку

У разі коли юридичні особи виробляють м’ясо на власних або орендованих потужностях для забою тварин сільськогосподарських живих, для них статистична звітність складається з форми 11-заг (квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства». Її подають не пізніше 10-го числа місяця,наступного за звітним періодом. 

Юридичні особи, які переробляють на власних чи орендованих потужностях сире молоко, звітують в такий же період але за формою 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» – щокварталу до 4-го числа.

У цей же період статистична звітність подається юридичними особами, які переробляють на власних чи орендованих потужностях виноград на виноматеріали. Звітують вони за формою 1-виноград (річна) «Звіт про перероблення винограду на виноматеріали» – не пізніше 4 грудня.

Юридичні особи, які займаються рибогосподарською діяльністю, не пізніше

20 січня мають подати звіт за формою 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів».

Енергетика

Для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, які використовують та/або мають у запасах паливо статистична звітність складається з таких форм:

 • 4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» — подають щомісяця не пізніше 6-го числа;
 • 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» — подають щороку не пізніше 28 лютого;

Ті, що відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію, щороку звітують не пізніше 28 лютого за формою 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії».

Промисловість

Статистична звітність для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що займаються економічними видами діяльності промисловості, складається з форм:

 • 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткостротокової статистики промисловості» — подають щомісяця не пізніше 12- го числа;
 • 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» — щороку не пізніше 28 лютого.

Будівництво

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, які займаються будівництвом, щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним подають форму 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт».

Транспорт

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які експлуатують власний чи орендований автомобільний транспорт складається з форми 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту», яку подають щороку не пізніше 28 лютого.

Ті, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні та/або пасажирські автоперевезення, щомісячно звітують щомісяця не пізніше 8-го числа за формою 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом».

Якщо основний або одним з видів економічної діяльності є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення, ці юридичні особи не пізніше 25-го числа щокварталу звітують за формою 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення».

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які перевозять водним транспортом вантажі й пасажирів складається з форм:

 • 51-вод (місячна) «Звіт про роботу підприємства водного транспорту» — щомісяця не пізніше 08 числа; 
 • 31-вод (квартальна) «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом» — щокварталу не пізніше 25-го числа.

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) та/або виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден складається з форми 51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства». За нею звітують щомісяця не пізніше 8-го числа. 

Іншою статистична звітність буде для юридичних осіб, діяльність яких зводиться до транспортування вантажів магістральними трубопроводами. Вони звітують щомісячно не пізніше 12-го числа за формою 12-труб (місячна) «Звіт про транспортування вантажів трубопроводами».

Туризм

 • 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2024 рік»;

Державні фінанси, податки та публічний сектор

У цьому секторі статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами, що поставляють продукцію військового й спеціального призначення. Вони щомісячно не пізніше 15-го числа звітують за формою 1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення».

Зовнішня торгівля товарами

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу» не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом;

Зовнішня торгівля послугами

Якщо експортно-імпортні операції проводились не з товарами, а послугами, юридичними особами подається статистична звітність із ЗЕД-послуг не пізніше10-го числа місяця, наступного за звітним періодом за формою 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг».

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, а також юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, звітують за формами:

 • 10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» — не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

Юридичны особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон, подають форму:

 • 13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» — не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом;

Ціни

Статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами за формами:

 • 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» — не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом; 

За формою 1-ціни (пром) звітують лише підприємства, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

Наука

У сфері науки юридичні особи звітують:

 • 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок» — щороку не пізніше 5 березня.

Технології та інновації

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості також складається з форми 1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за .… рік», яку подають не пізніше 5 березня.

Навколишнє середовище

За формою 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря» звітують не пізніше 20 лютого щороку юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, що мають стаціонарні джерела викидів.

Статистична звітність за формою 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за …. рік» подається не пізніше 28 лютого.

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування звітують не пізніше 28 лютого за формою 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за …. рік».

Інформаційне суспільство

Усі юридичні особи подають статистичну звітність у цій сфері у складі:

 • форма 1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах», яку подають не пізніше 10 квітнязміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді