Облік основних засобів

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Основні засоби – це матеріальні активи зі строком використання більше 1 року. Найчастіше саме вони займають найбільшу питому вагу в балансі підприємства та мають найбільшу вартість. Облік основних засобів має свою специфіку, про це і розповімо. Також у статті знайдете бухгалтерські проведення по обліку основних засобів.

 

 

✏️ КАЛЬКУЛЯТОР РОЗРАХУНКУ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ✏️

 

Облік основних засобів нормативні документи

Облік основних засобів підприємства та нематеріальних активів наразі регулюється такими нормативно-правовими документами:

Скорочена назва документа

Повна назва

Ким затверджено

НП(С)БО 7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92

НП(С)БО 14

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”

Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20

НП(С)БО 27

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність”

Наказ Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617

НП(С)БО 28

Зменшення корисності активів

Наказ Мінфіну від 24.12.2004 р. № 817

ПКУ

Податковий кодекс України

(пп. 14.1.138; пп. 138.3.2; пп. 138.3.3; п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ)

ВР, Закон від 02.12.2010 р.

№ 2755

Методрекомендації № 561

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

Наказ Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561

Порядок № 818

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору*

наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818

Наказ № 352

Про затвердження типових форм первинного обліку

Наказ Мінстату

від 29.12.95 р. № 352

Для підприємств, що застосовують МСФЗ:

МСБО 16

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”

IASB**

(Лондон)

МСФЗ 5

Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

IASB**

(Лондон)

МСФЗ 16

Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 “Оренда”

IASB**

(Лондон)

* придатний для інших суб’єктів господарювання, не тільки держсектору;

**офіційний переклад українською мовою на сайті ВРУ.

Окремо від основних засобів слід відрізняти інвестиційну нерухомість. Хоча вони за своєю формою схожі, але відрізняються за призначенням. Інвестиційна нерухомість – це земельні ділянки,  будівлі,  споруди,  які використовуються тільки для здавання в оренду. Її облік регулюється стандартами: НП(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” та МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”.

 

Облік основних засобів: рахунки

Основні засоби підприємства обліковуються на наступних рахунках:

 

Основні засоби

(рахунок 10)

Інші необоротні матеріальні активи

(рахунок 11)

субрахунки для обліку основних засобів у бухгалтерському обліку:

101

Земельні ділянки

Бібліотечні фонди

111

102

Капітальні витрати та поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

112

103

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Тимчасові (нетитульні) споруди

113

104

Машини та обладнання

Природні ресурси

114

105

Транспортні засоби

Інвентарна тара

115

106

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Предмети прокату

116

107

Тварини

Інші необоротні матеріальні активи

117

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

 

 

З точки зору бухобліку активи, як на рахунку 11, так і на рахунку 10 є основними засобами. У цьому можна переконатися, зазирнувши в п. 5 НП(С)БО 7.

Облік основних засобів: проводки

Нижче покажемо бухгалтерські проведення по обліку основних засобів.

Придбання, ремонт та вибуття ОЗ

 СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

Консервація об’єктів основних засобів (ОЗ)

СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

Облік демонтажу основного засобу

 СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

Нестача об’єктів основних засобів

СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

Облік створення ОЗ 

СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

 

Облік безоплатно отриманих основних засобів

СКАЧАТИ ПРОВЕДЕННЯ ⤵️

Облік безоплатно отриманих основних засобів

Класифікація ОЗ за ПКУ

Податкова класифікація основних засобів має дещо інше визначення основних засобів, вводячи як додатковий вартісний критерій. Для цілей ПКУ тільки матеріальний актив вартістю більше 20000 грн може бути основним засобом (пп. 14.1.138 ПКУ). Таким чином, виникає деяка колізія, що малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) для цілей бухобліку є основними засобами (рахунок 112), а для цілей ПКУ не є такими. Після зміни вартісної межі існуючих уже ОЗ, наприклад з 6000 грн (було до 23.05.2020) до 20000 грн, переводити їх до складу МНМА не потрібно. Це стосуватиметься тільки новопридбаних об’єктів. 

Увага: Наразі існує можливість прискореної амортизації нових основних засобів.

У пп. 138.3.3 ПКУ наведені існуючі групи основних засобів з мінімально допустимими строками корисного використання:

 

Група

Назва групи основних засобів за ПКУ

(для юридичних осіб)**

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1

Земельні ділянки

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

3

Будівлі

20

Споруди

15

Передавальні пристрої

10

4

Машини та обладнання

5  (або 2*)

З них:

 

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20000 грн 

2

5

Транспортні засоби

5

6

Інструменти, придали, інвентар, меблі

4

7

Тварини

6

8

Багаторічні насадження

10

9

Інші основні засоби

12

10

Бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

12

Тимчасові нетитульні споруди

5

13

Природні ресурси

14

Інвентарна тара

6

15

Предмети прокату

5

16

Довгострокові біологічні активи

7

*ФОП на загальній системі застосовують іншу податкову класифікацію ОЗ (пп. 177.4.9 ПКУ);

** за п. 431 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ  для нових ОЗ, які не були у використанні та введені в експлуатацію у період 01.01.2020-31.12.2030 є можливість вести прискорену амортизацію:

  • для машин і обладнання (4 група) – 2 роки;
  • транспортних засобів (5 група) – 2 роки;
  • для передавальних пристроїв (група 3) – 5 років;
  • інших основних засобів (9 група) – 5 років.
Щодо прискореної амортизації є одна умова – ОЗ мають використовувався самим суб’єктом, а не здаватися в оренду.

 

 

Облік основних засобів: документальне оформлення

Документальне оформлення обліку основних засобів наразі можливе у 2-х варіантах:

  • використовувати нові фори Порядку № 818. При цьому незважаючи на назву він може використовуватися не тільки суб’єктами держсектору, але й звичайними комерційними підприємствами. У цьому можна переконатися у тексті самого документа (п. 6 Порядку № 818);
  • використовувати старі форми з Наказу № 352.

Краще все ж таки використовувати форми з Порядку № 818, так як вони більше відповідають існуючим зараз підходам до обліку вартості основних засобів, їх амортизації у порівнянні з Наказом № 352, який морально застарів.

Підприємство може самостійно модернізувати дані документи. Головне, щоб дотримувалися вимоги щодо обов’язкових реквізитів ч. 2 ст. 9 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996.

Порівняння відповідності деяких нових і старих первинних документів з обліку ОЗ, що є основними, наведено в таблиці нижче:

 

Наказ № 352*

Порядок № 818 (нові)

1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

(ф. № ОЗ-1)

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Акт приймання-передачі основних засобів

Акт внутрішнього переміщення основних засобів

2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

(ф. № ОЗ-2)

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів

3

Акт списання основних засобів

(ф. ОЗ-3)

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

Акт списання групи основних засобів

Акт списання автотранспортних засобів

(ф. ОЗ-4)

Акт списання транспортних засобів

Акт списання вилучених документі з бібліотечного фонду

4

Інвентарна картка обліку основних засобів

(ф. ОЗ-6)

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів

Інвентарна картка групового обліку основних засобів

Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень

5

Акт переоцінки основних засобів

 

 

Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді