Малоцінні необоротні матеріальні активи: відображаємо в обліку

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Малоцінні, але необхідні, особливо в офісі. Хто відмовиться в спеку від кондиціонера чи в холод від обігрівача? Принтери, сканери, ксерокси, меблі, кондиціонери – більшість офісного обладнання належить до малоцінних необоротних матеріальних активів. Сьогодні про основні нюанси обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

 

 

 

Чим МНМА відрізняються від решти активів

МНМА – це частина основних засобів, які за вартісною ознакою віднесені до складу інших необоротних матеріальних активів. Найчастіше у бухобліку за вартісну ознаку обирають критерій з пп. 14.1.138 ПКУ, тобто 20000 грн (для МНМА придбаних до 23.05.2020 р. діяв критерій – 6000 грн).

Увага: 20 тис. грн – це вартісна межа МНМА/ОЗ у 2023 році для податкових цілей. 

ВІДМІННОСТІ МІЖ МНМА ТА ОЗ

Критерій порівняння

МНМА

Основні засоби

Рахунок обліку

112

10

Очікуваний строк служби

> 1 року

Вартісна межа

≤ 20000 грн

> 20000 грн

20000 грн – дана цифра:

 • без ПДВ;
 • враховує всі супутні витрати на придбання ОЗ і МНМА, тобто це первісна вартість, що включає доставку тощо

Фізична форма та функціональне призначення

В ході експлуатації не змінюються. Все це речі, які не руйнуються швидко, а служать тривалий час і мають матеріальну форму

Амортизація

Нараховується

(метод «50/50» або «100%»  – у більшості підприємств; однак, НП(С)БО 7 «Основні засоби» також дозволяє прямолінійний або виробничий) 

Нараховується

(прямолінійний метод – більшість підприємств застосовують саме його; але за НП(С)БО 7 «Основні засоби» можливі ще 4 методи амортизації, зокрема кумулятивний) 

Визнання витратами

По мірі амортизації

Рядок у звіті про фінансовий стан (балансі)

Основні засоби

Первинні документи, що застосовуються для обліку

Звичні форми первинних документів для обліку ОЗ з наказу Мінстату від 29.12.1995 р. № 352* або нові форми з наказу Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818** 

Подальший облік після придбання та початку використання

Пооб’єктний облік за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку фактичного використання

Присвоєння інвентарного номера

Можна, але можна використовувати і номенклатурний номер*** замість інвентарного

Так, обов’язково інвентарний номер

Визначення строку корисного використання

Ні, не потрібно

Так, обов’язково. Для уникнення податкових різниць зазвичай використовують мінімальні з ПК

Визначення ліквідаційної вартості

Ні, не потрібно

Так

Переоцінка

Ні, якщо амортизація нараховувалася методами «50/50» або «100%»

Так, можлива

Податкові різниці з амортизації у платників податку на прибуток – великодоходників

Ні, на податкові різниці не впливає і у складі амортизації ОЗ не відображається ****

Так, податкові різниці є

Ведення інвентарної картки

Так

Пооб’єктний облік

Так

* незважаючи на те, що даний наказ втратив чинність ще у жовтні 2021 року, підприємство може використовувати дані форми первинних документів для обліку ОЗ, якщо вважає це за потрібне. Ніяких нових типових форм на зміну цим спеціально для підприємств не затверджували. Дані форми можна адаптувати під потреби підприємства, наприклад видаливши з них згадку про недіючий наказ Мінстату;

** за бажанням його можуть використовувати всі суб’єкти господарювання, а не тільки держсектор;

*** номенклатурний номер відрізняється від інвентарного тим, що останній унікальний. Якщо ОЗ присвоюється інвентарний номер, то він не повторюється, навіть якщо ОЗ практично однакові. Номенклатурний же номер присвоюється на цілу групу активів, які однакові за ціною, призначенням тощо (наприклад «комп’ютерні мишки»). Однак за бажанням для МНМА теж можна присвоювати інвентарні номери;

**** МНМА не вважаються ОЗ за пп. 14.1.138 ПКУ. Через це у великодоходників у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ Додатка РІ декларації з податку на прибуток зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації ОЗ або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА та бібліотечних фондів (ІПК від 28.12.2018 р. № 5436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Виходить, що «прибирати» витрати на амортизацію МНМА у податковому обліку, збільшуючи фінансовий результат через ряд. 1.1.1, теж не потрібно

 

Як бачимо, основні відмінності між ОЗ і МНМА полягають в амортизації. Для цілей бухгалтерського обліку МНМА є специфічною частиною основних засобів. Додамо також, що такі активи, як тимчасові нетитульні споруди, інвентарна тара, бібліотечні фонди не будуть розглядатися як МНМА незалежно від вартісної межі. Всі вони обліковуються на відповідних субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Також МНМА не плутаємо з МШП. Ключова різниця – очікуваний строк експлуатації, який в останніх очікується менше року. Наприклад, дрібний інструмент, спецодяг буде обліковуватися на рахунку 22 «МШП». МШП на відміну від МНМА не мають взагалі вартісної межі, незважаючи на присутність слова «малоцінні» у назві (детальніше – читайте Офісні МНМА і МШП: в чому різниця і як обліковувати). 

МНМА в податковому обліку

МНМА в податковому обліку не вважаються частиною основних засобів. ПКУ взагалі не містить визначення МНМА. Для цілей ПКУ матеріальні активи строком експлуатації більше 1 року та вартістю більше 20000 грн – це основні засоби (пп. 14.1.138 ПКУ). Все що менше даної суми – це не основні засоби без уточнення правил обліку таких об’єктів. Щоправда тут є одне протиріччя: у пп. 138.3.3 ПКУ є група 11 «МНМА», а декларація має рядок А11 в додатку АМ. Однак його не заповнюють – там стоять знаки «Х».

Малодоходники

Для платників податку на прибуток з доходом менше 40 млн грн така ситуація з МНМА в ПК не грає ніякої ролі: вони коригування фінансового результату на податкові різниці взагалі не здійснюють і обчислюють податок виключно на основі фінансового результату до оподаткування за даними бухобліку. Такі підприємства взагалі можуть обрати собі іншу межу для МНМА – не 20000 грн, а будь-яку, наприклад, 25000 грн або навіть давню – 6000 грн. Однак рекомендуємо, все ж таки, традиційну межу — 20000 грн з ПК.

Високодоходники

Для платників податку з доходом більше 40 млн грн, які здійснюють коригування фінансового результату на податкові різниці, теж з приводу МНМА можна заспокоїтися. Їхній облік, якщо дотримуватися вартісної межі 20000 грн, не спричиняє податкових різниць.

Ціла низка листів податківців роз’яснюють дане питання :

 • лист від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15;
 • лист від 02.03.2017 р. № 4349/6/99-99-15-02-02-15;
 • ІПК від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;
 • ІПК від 28.12.2018 р. № 5436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;
 • ІПК від 11.02.2019 р. № 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;
 • ІПК від 07.03.2019 р. № 938/ІПК/16-31-12-04-23.

Суть цих роз’яснень зводиться до такого: оскільки МНМА не є основними засобами у розумінні ПК (пп. 14.1.138 ПК), то виходить, що:

 • їхня балансова вартість не потрапляє до додатка АМ Податкової декларації з податку на прибуток (рядок А11 додатку АМ не заповнюється);
 • у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без урахування амортизації МНМА.

Все це означає, що коригування на податкові різниці у зв’язку з амортизацією МНМА відповідно до ст. 138 ПКУ не здійснюються.

Єдиноподатники

Облік МНМА на них ніяк не впливає, так як податок сплачується з доходу.

 

Облік придбання МНМА

В цілому облік придбання МНМА схожий на облік придбання основних засобів.  Першим кроком є визначення первісної вартості придбаного об’єкта, за якою МНМА зараховуються на баланс.

Згідно п. 8 НП(С)БО 7 первісна вартість включає:

 • вартість, яка сплачена постачальнику (без ПДВ та інших непрямих податків);
 • суми ввізного мита, державних зборів та інших аналогічних платежів;
 • суми ПДВ та інших непрямих податків у зв’язку з придбанням, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, купівля об’єкта МНМА неплатником ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням такого об’єкту до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою.

З цього переліку складових первісної вартості необхідно зробити важливий висновок, що вартісна ознака МНМА 20000 грн застосовується до вартості МНМА без ПДВ, але з урахуванням витрат на доставку та інших витрат з п. 8 П(С)БО 7. Таким чином, навіть об’єкт куплений за 24000 грн з ПДВ, якщо його придбання не мало супутніх витрат, може бути класифікований як МНМА, так як його вартість без ПДВ не перевищує 20000 грн (=24000×5/6=20000).

Якщо ж при придбанні МНМА були ще й витрати на доставку, наприклад 40 грн, то такий уже об’єкт стає ОЗ, так як його первісна вартість уже 20040 грн.

Увага: вартісна межа 20 тис. грн не включає ПДВ, але включає супутні витрати, наприклад на доставку.

Приклад 1 (придбання МНМА). Підприємство придбало у травні 2023 р. монітор для комп’ютера вартістю 4999,00 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку склали 96,00 грн (у т.ч. ПДВ). У травні 2023 цей об’єкт введений в експлуатацію.

Бухгалтерські проведення представлені в таблиці (для різних умов придбання).

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПРИДБАННЯ МНМА

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Придбання на умовах післяплати платником ПДВ

Оприбуткований монітор (= 4999×5/6)

153

631

4165,83

Відображено розрахунки з ПДВ до реєстрації податкової накладної постачальником (=4999/6)

6442*

631

833,17

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ після реєстрації податкової накладної

641/пдв

6442

833,17

Відображена сума витрат на доставку щодо монітора (=96×5/6)

153

631

80,00

Відображено розрахунки з ПДВ до реєстрації податкової накладної постачальником послуги з доставки (=96/6)

6442

631

16,00

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ по доставці після реєстрації податкової накладної постачальником

641/пдв

6442

16,00

Сплачена вартість монітора постачальнику

631

311

4999,00

Сплачена вартість доставки постачальнику послуги

631

311

96,00

Введено в експлуатацію принтер за первісною вартістю (=4165,83+80,00=4245,83)

112

153

4245,83

Придбання на умовах попередньої оплати платником ПДВ

Здійснена попередня оплата вартості монітора

371

311

4999,00

Відображено право на податковий кредит з ПДВ до реєстрації податкової накладної постачальником (=4999/6)

6442

6441*

833,17

Відображений податковий кредит з ПДВ після реєстрації податкової накладної

641/пдв

6442

833,17

Оприбуткований монітор (= 4999×5/6)

153

631

4165,83

Відображені розрахунки з ПДВ (=4999/6)

6441

631

833,17

Відображена сума витрат на доставку щодо монітора (=96×5/6)

153

631

80,00

Відображено розрахунки з ПДВ до реєстрації податкової накладної постачальником (=96/6)

6442

631

16,00

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ по доставці після реєстрації податкової накладної

641/пдв

6442

16,00

Сплачена вартість доставки постачальнику послуги

631

311

96,00

Введено в експлуатацію принтер за первісною вартістю (=4165,83+80,00=4245,83)

112

153

4245,83

Здійснений взаємозалік заборгованостей

631

371

4999,00

*6442 – рахунок для обліку податкового кредиту по ще незареєстрованим податковим накладним; 6441 – рахунок для обліку розрахунків з ПДВ при попередній оплаті

 

Податковий кредит і МНМА

Всім платникам податку на прибуток треба звертати увагу на виробниче чи невиробниче призначення придбаних активів. При цьому податковий кредит у підприємства виникає незалежно від їхнього призначення за умови зареєстрованої належним чином податкової накладної. Але у разі придбання такого активу не для виробничого використання, то згідно п. 198.5 ПКУ і п. 201.10 ПКУ необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН впродовж 20 к. днів після закінчення місяця зведену податкову накладну за такими товарами/послугами чи необоротними активами, яка призводить до виникнення «компенсуючого» податкового зобов’язання з ПДВ. Приклади невиробничих МНМА в офісі: кавоварки, чайники, холодильники, настільні ігри (теніс) тощо.

Зверніть увагу, що такий варіант, як не визнавати податковий кредит одразу при придбанні тут не проходить. Спочатку визнається податковий кредит, а потім «компенсуюче» податкове зобов’язання на ту ж суму.

Увага: у разі придбання МНМА для невиробничих цілей податковий кредит є, але є й «компенсуюче» податкове зобов’язання з ПДВ.

Заради уникнення такої ситуації підприємству може знадобитися обґрунтування використання об’єкта в господарській діяльності. При введенні МНМА в експлуатацію рекомендуємо видавати додатковий наказ (або розпорядження) керівника підприємства про призначення придбаних об’єктів, який би чітко визначав мету придбання та обґрунтовував взаємозв’язок з господарською діяльністю. Особливо це стосується певної офісної техніки щодо якої можуть бути проблеми (ті ж кавоварки, чайники, мікрохвильові печі, холодильники, телевізори, тенісні столи, аерохокей тощо). Наприклад, таким обґрунтуванням може бути створення належних умов праці для працівників підприємства тощо.

Увага: негосподарське/невиробниче використання – для податкових цілей це використання об’єкта у діяльності, яка не має прямого зв’язку з прибутком або це складно довести. Наприклад, соціально-побутові цілі.

Приклад 2 (придбання невиробничих МНМА). До кабінету директора придбаний міні-холодильник вартістю 8400 грн. Холодильник планується використовувати для зберігання алкогольних напоїв. Зв’язок з господарською діяльністю вирішено не обґрунтовувати. Які засоби належать до основних?

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПРИДБАННЯ МНМА

для негосподарського (невиробничого) використання

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Оприбуткований міні-холодильник (=2999×5/6)

153

631

7000,00

Відображені розрахунки з ПДВ з постачальником до реєстрації ним податкової накладної (=2999×1/6)

6442

631

1400,00

Відображений податковий кредит з ПДВ після реєстрації податкової накладної

641/пдв

6442

1400,00

Відображено нарахування «компенсуючого» зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ 

6432

641

1400,00

Сума нарахованого ПДВ включена до первісної вартості холодильника 

153

6432

1400,00

Холодильник введений в експлуатацію

112

153

7000,00

Нарахована амортизація холодильника за методом «100%» 

92

132

7000,00

Адміністративні витрати віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

791

92

7000,00

 

Амортизація МНМА

Після введення об’єкта МНМА в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію. Найчастіше підприємства використовують:

 • «50/50» – 50% вартості амортизується у першому місяці використання МНМА, а решту 50% – у місяці вилучення об’єкта з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • «100%» – 100% вартості МНМА амортизують у першому місяці його використання.

Увага: на відміну від ОЗ амортизація МНМА за методами «50/50» та «100%» нараховується у місяці введення в експлуатацію, а не наступному.

Найдоцільнішим можна вважати метод «100%», так як вартість активу одразу списується на витрати й про подальшу амортизацію можна забути. Це вигідно із точки зору зменшення податку на прибуток. Крім того, на момент списання МНМА з балансу (ліквідації) залишкова вартість у такому випадку дорівнює нулю, що зменшує кількість нюансів з ПДВ.

Обраний метод амортизації МНМА має бути зазначений в наказі (розпорядженні) про облікову політику та має використовуватися щодо всіх МНМА, а не вибірково.

Приклад 3 (амортизація МНМА). Розглянемо нарахування амортизації МНМА на умовах прикладу 1 за двома методами («50/50» та «100%»). Нагадаємо, що місяць введення в експлуатацію – травень 2023.

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З АМОРТИЗАЦІЇ МНМА

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Метод «50/50»

Нарахована амортизація монітора у травні 2023 (=0,5×4245,83)                         

92

132

2122,92

Адміністративні витрати віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

791

92

2122,92

Метод «100%»

Нарахована амортизація  монітора у травні 2023 у розмірі 100% первісної вартості

92

132

4245,83

Адміністративні витрати віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

791

92

4245,83

Продаж та передача МНМА

Продаж МНМА в цілому подібний до продажу основних засобів, а тому діють норми НП(С)БО 27 «Необоротні активи для продажу, та припинена діяльність» , за яким, якщо необоротний актив очікується продати, то він має бути переведений до групи вибуття (субрахунок 286).

Продаж МНМА потребує уточнення бази оподаткування ПДВ з урахуванням ч. 2 ст. 188.1 ПКУ: база оподаткування не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного періоду).

Приклад 4 (продаж МНМА). Використовуючи дані попередніх прикладів 1 та 3, розглянемо реалізацію монітора за 3000 грн через півроку експлуатації.

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПРОДАЖУ МНМА

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Якщо амортизація нараховувалася методом «50/50»

Переведення монітора у групу вибуття за залишковою вартістю (=4245,83–2122,92)

286

112

2122,91

Списаний нарахований знос монітора

132

112

2122,92

Відображена виручка від реалізації монітора з ПДВ

361

712

3000,00

Податкове зобов’язання з ПДВ по зареєстрованій податковій накладній (=3000/6)

712

641

500,00

Списана залишкова вартість монітора

943

286

2122,91

Чистий дохід від продажу віднесений на фінансовий результат операційної діяльності

712

791

2500,00

Собівартість реалізації запасів віднесена на фінансовий результат операційної діяльності

791

943

2122,91

Якщо амортизація нараховувалася методом «100%»

Списаний нарахований знос монітора при вибутті (залишкова вартість дорівнює нулю)

132

112

4245,83

Відображена виручка від реалізації з ПДВ

361

712

3000,00

Податкове зобов’язання з ПДВ по зареєстрованій податковій накладній (=3000/6)

712

641

500,00

Чистий дохід від продажу віднесений на фінансовий результат операційної діяльності

712

791

2500,00

Безкоштовна передача МНМА має наслідком визнання податкового зобов’язання з ПДВ за пп. 14.1.191 ПК. У такому разі рахунок групи вибуття не використовують і МНМА списуються по рахунку 977 «Інші витрати діяльності» з нарахуванням ПДВ по цьому ж рахунку. Така передача кваліфікується як безповоротна фінансова допомога з відповідними наслідками для платників податку, які визначають податкові різниці (див. зокрема пп. 140.5.9-140.5.10 ПКУ, нюанси є з неприбутковими організаціями, неплатниками податку на прибуток (крім фізосіб)).

Приклад 5 (дарування МНМА). Монітор був безкоштовно переданий платнику податку на прибуток (у такому разі коригувань пов’язаних з безповоротною фінансовою допомогою не виникає). Складений Акт приймання-передачі основних засобів.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ДАРУВАННЯ МНМА

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Безкоштовна передача МНМА платнику податку на прибуток (метод «50/50»)

Списаний монітор на витрати за залишковою вартістю при безкоштовній передачі

977

112

2122,91

Списаний  монітор у сумі нарахованого зносу при безкоштовній передачі

132

112

2122,92

Нарахований ПДВ відповідно до ч. 2 п. 188.1 ПК (= 2122,91×0,2). Зареєстрована зведена податкова накладна впродовж 20 к. дн. після кінця місяця операції (п. 201.10 ПК)

977

641

424,58

Витрати віднесено на результат іншої операційної діяльності

793

977

2547,49

Безкоштовна передача МНМА платнику податку на прибуток (метод «100%»)

Списаний  монітор у сумі нарахованого зносу при безкоштовній передачі (відповідно до ч. 2 п. 188.1 ПК база оподаткування ПДВ нуль, так як залишкова вартість нульова і ПДВ не нараховується)

132

112

4245,83

Ліквідація необоротних активів

У місяці списання МНМА необхідно донарахувати знос, якщо застосовується метод амортизації «50/50». Якщо внаслідок ліквідації від МНМА отримуються певні запаси, то оприбуткування основних засобів здійснюють за рахунками 207 «Запасні частини» та кредитом рахунку 746 «Інші доходи».

Приклад 6 (ліквідація МНМА). Монітор вийшов з ладу та був ліквідований через несправність, який ремонту не підлягав. При цьому документальне обґрунтування вимушеності ліквідації важливе, щоб не виникало питань з приводу «компенсуючого» зобов’язання з ПДВ через негосподарське використання активу (п. 189.9 ПК). Це значить, що якщо ж не пов’язати ліквідацію монітора з його несправністю, то тоді при методі 50/50 доведеться нараховувати ПДВ на залишкову вартість 2122,91 грн.

Переваги методу амортизації «100%» у такому разі стають очевидними – залишкова вартість нульова й ПДВ не треба. Однак і тоді податківці можуть наполягати на застосуванні для нарахування ПДВ як бази звичайної ціни монітора, тому краще все ж таки документально все оформити вимушеність такої ліквідації.

Складений акт на списання основних засобів (наприклад, за формою ОЗ-3).

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ЛІКВІДАЦІЇ МНМА

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Ліквідація МНМА за самостійним рішенням (метод «50/50»), вимушеність ліквідації обґрунтована

Донарахована амортизація у місяці вибуття за методом 50/50

92

132

2122,91

Списана залишкова вартість монітора за рахунок накопиченого зносу

132

112

4245,83

Списані адміністративні витрати на фінансовий результат від операційної діяльності

791

92

2122,91

Ліквідація МНМА за самостійним рішенням (метод «50/50»), вимушеність ліквідації не доводили

Донарахована амортизація у місяці вибуття за методом 50/50

92

132

2122,91

Списана залишкова вартість монітора за рахунок накопиченого зносу

132

112

4245,83

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ та зареєстрована зведена податкова накладна впродовж 20 к. днів з кінця місяця, коли сталася ліквідація (підстава – п. 189.9 ПК, п. 201.10 ПК)

92

641

424,58

Списані адміністративні витрати на фінансовий результат від операційної діяльності

791

92

2122,91

Ліквідація МНМА за самостійним рішенням (метод «100%»)

Списаний монітор у сумі накопиченого зносу при ліквідації

132

112

4245,83

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді