Загальна система оподаткування і ФОП 2024

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Розповімо про особливості перебування ФОП на загальній системі оподаткування у 2024 році: облік доходів і витрат, про rнигу обліку, перехідні витрати між I та II кварталом, графік обов’язкових платежів (ЄСВ, ПДФО, військовий збір). Чи варто переходити на загальну систему у 2024 році? Відповіді у статті

Перехід ФОП на загальну систему оподаткування

Перевага загальної системи у порівнянні зі спрощеною – податки сплачуються не з доходу, а з прибутку. Прибуток (чистий оподатковуваний дохід) ФОП – це його доходи, які зменшені на дозволені витрати. У разі наявності у підприємця значних витрат вигіднішою стає саме загальна система, а не спрощена (єдиний податок). На 3-й групі ЄП, нагадуємо, податок сплачується з обсягу доходу.

Також загальна система оподаткування єдино можлива у випадках, коли у ФОП є:

 • заборонені для спрощеної системи види діяльності, наприклад діяльність у сфері аудиту, технічних досліджень, організація та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність (див. п. 291.5 Податкового кодексу України, даліПК); 
 • потреба у заборонених для ЄП способах розрахунків, наприклад бартер та інші негрошові розрахунки;
 • ФОП перевищує дозволений ліміт виручки (доходу), який дозволений для 3 групи єдиного податку. Для 2024 року це 8,285,700 грн (= 1167 мінімальних зарплат на 01.01).

⚡ Усе про ФОП

Загальна система оподаткування: податки для ФОП у 2024 році

Які податки на загальній системі оподаткування сплачує ФОП у 2024 році? ФОП сплачує такі податки, збори та обов’язкові внески: 

Сплачуються ці податки і збори з однієї бази – отриманого чистого оподатковуваного доходу (прибутку), тобто за формулами: 

Чистий оподаткуваний дохід ФОП (прибуток) = Доходи ФОП – Витрати ФОП

ПДФО = ЧОД×0,18 

ВЗ = ЧОД×0,015 

ЄСВ = ЧОД×0,22 

У 2024 році порядок розрахунку та сплати ПДФО, ВЗ для ФОП практично не змінюється, окрім складу витрат, що впливає на чистий оподатковуваний дохід. 

Крім того, ФОП може ще й сплачувати такі податки: 

 • ПДВ, якщо зареєструється добровільно платником ПДВ або в обов’язковому порядку, коли обсяг доходу за останні 12 місяців сукупно перевищить 1 млн грн. Це зобов’язує ще й подавати Податкову декларацію з ПДВ й складати та реєструвати податкові накладні;
 • ПДФО, ВЗ та ЄСВ за найманими працівниками, якщо такі є;
 • податок на доходи нерезидентів (так званий податок на репатріацію) – 15 % (менший, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування між країнами). Цей податок сплачується, якщо ФОП виплачує доходи юрособі-нерезиденту. Податок утримується з такого виплаченого доходу. Цікавим є те, що для нього ФОП подається податкова декларація з податку на прибуток підприємств з Додатком ПН, яку подають юрособи. Робиться це за підсумками звітного року (пп. 133.1.4 ПК, пп. «г» п. 137.5 ПК); 
 • транспортний податок
 • акцизний податок; 
 • плата за землю, у т.ч. земельний податок;
 • податок на нерухомість (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки); 
 • екологічний податок
 • рентна плата
 • мито, якщо здійснює операції імпорту-експорту; 
 • збір за паркування; 
 • туристичний збір

Податкова звітність на загальній системі оподаткування 

ФОП на загальній системі оподаткування подає:

 • «за себе» – Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Вона містить дані про ПДФО і ЄСВ «за себе». Подається раз на рік. Її форма містить Додаток ЄСВ 1. Згідно з п.п.49.18.4, податкову декларацію потрібно подати за 2023 рік до 01.05.2024 (тобто останній день – 30.04.2024). Також тим загальникам, які володіють або користуються сільськогосподарськими угіддями, треба ще й розрахувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ), тому у декларації з’явився новий Додаток МПЗ. У декларації сума МПЗ відображається у рядку «20.3»;
 • за найманими працівниками – Податковий розрахунок (він же – об’єднана звітністьзарплатний звіт). Подається щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Облік ФОП на загальній системі оподаткування

Облік у ФОП-загальника у 2024 році має такі особливості: 

 • облік ведуть у книзі обліку доходів і витрат за типовою формою (див. про неї далі); 
 • дата виникнення доходу – за надходженням грошей/іншої компенсації. Тобто датою визнання доходу у ФОП є дата фактичного надходження компенсації (грошей, товарів за бартером) за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Це значить, що на дату підписання накладних або актів приймання-передачі виконаних робіт доходу у ФОП немає – поки не буде оплати; 
 • визнання витрат потребує одночасного виконання чотирьох умов: документальне підтвердження + сплата + зв’язок з отриманням доходу + наявність у переліку дозволених витрат у пункті 177.4 ПК. Тільки при дотриманні всіх цих вимог разом витрати можна визнати (!). У порівнянні з 2023 роком, склад таких витрат не змінився;
 • документальним підтвердженням, наприклад, можуть бути платіжні інструкції, виписки про рух коштів на рахунках платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг із зазначенням даних контрагентів та вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек, угоди тощо (роз’яснення ДПС ЗІР 104.05);
 • НЕ визнаються витратами поточний ремонт чи поліпшення основних засобів подвійного призначення, за якими амортизація заборонена, наприклад легкових автомобілів (див. далі про амортизацію); 
 • НЕ визнаються витратами сплачені акцизний податок, податок на нерухомість у частині житлової нерухомості, сплачений ПДВ (у платників ПДВ), а також ПДФО та ВЗ «за себе» (пп. 177.4.3 ПК). Щодо ПДФО та військового збору з найманих працівників, то вони потрапляють до витрат у складі їхньої зарплати;
 • до витрат ФОП-загальника включається ЄСВ «за себе», який він сплачує щокварталу, – за фактом сплати (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР). Також до витрат ФОП потрапляє ЄСВ, який нараховується на зарплату найманих працівників;
 • витратами ФОП зокрема є зарплата найманим працівникам, оплата перших 5 днів лікарняного найманим працівникам (роз’яснення ДПС ЗІР 104.05);
 • витратами ФОП є вартість придбаної літератури, передплачених спеціалізованих періодичних видань та інтернет-послуг, за умови, що вони безпосередньо пов’язані з отриманням доходів ФОП від господарської діяльності та за наявності первинних документів (роз’яснення ДПС ЗІР 104.05);
 • до складу витрат також всі види податків на майно, окрім податку на нерухомість, якщо вона житлова. Виходить, що можна включати податок на нерухомість з нежитлової нерухомості, плату за землю (земельний податок). Щодо цього – див. пп. 177.4.3 ПК.

Увага: податок на майно ФОП може включати до витрат, окрім податку з житлової нерухомості.

Щодо транспортного податку – він теж належить до податку на майно, але сплачується з дорогих легкових автівок, які вряд чи можна пов’язати з господарською діяльністю. Тому його не можна включати до витрат через відсутність зв’язку з господарською діяльністю.

Приклади застосування цих правил обліку доходів і витрат: 

 • у грудні 2024 року ФОП отримав аванс, але товари відвантажив у січні 2025 року. Дохід визнається груднем 2024 року. І в цьому ж місяці може визнати витрати – собівартість реалізованих товарів за умови, що вони їм були раніше сплачені та мають документальне підтвердження; 
 • у грудні 2024 року ФОП відвантажив товари, але оплату отримав за них у січні 2025 року. Дохід він визнає у січні 2025 року. І в цьому ж місяці може визнати витрати – собівартість реалізованих товарів за умови, що вони їм були раніше сплачені та мають документальне підтвердження.

ФОП на загальній системі оподаткування: книга обліку доходів та витрат

Насьогодні книга обліку доходів і витрат ведеться за типовою формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.05.2021 № 261 (даліНаказ № 261). Цим же наказом затверджений і Порядок ведення цієї книги. Реєструвати книгу обліку не потрібно. Законодавством допускається ведення книги не тільки у паперовій, але й у електронній формі (п. 177.10 ПК), наприклад у Excel. 

Щодо електронної форми книги обліку, то її можна вести також в електронному кабінеті. Для цього призначене меню «Облік доходів і витрат» приватної частини електронного кабінету, яке надає можливість вести записи щодо доходів та витрат за типовою формою через режим «Облік доходів і витрат» (роз’яснення ДПС 104.08 ЗІР). При цьому ФОП має такі можливості:

 • виправлення помилок або коригування. Замість помилкового запису можна ввести правильний. Однак помилковий запис заміняється на правильний лише, якщо інформація вноситься у той же день, коли була допущена помилка. Якщо виправляти з наступного дня, то створюється новий запис, у якому відображається різниця між новим і старим (з помилкою) записом. При цьому такий новий рядок виділяється рожевим кольором, що за своєю суттю є бухгалтерським «червоним сторно»;
 • обліку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, який можна здійснювати через режим «Облік амортизаційних відрахувань».

Електронна форма книги обліку доходів і витрат в електронному кабінеті зберігається впродовж 3-х років, а ФОП може переглянути будь-який з минулих років. Детальніше про ведення електронної форми книгу обліку можна знайти в меню «Облік доходів і витрат» розділу «Допомога» електронного кабінету.

Зверніть увагу, що брошурувати, шнурувати, роздруковувати чи використовувати електронний підпис під час ведення книги обліку доходів і витрат не потрібно. 

Тепер детальніше про витрати на амортизацію придбаних основних засобів.

Амортизація у ФОП на загальній системі оподаткування

ФОП-загальники можуть у витратах визнавати амортизацію основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (строки корисного використання ФОП встановлює відповідно до підпункту 177.4.9 ПК, метод амортизації – лише прямолінійний). Амортизація – це поступове віднесення їхньої вартості на витрати. Одразу включити вартість придбаних ОЗ до складу витрат – не можна. Облік амортизації у ФОП-загальника ведеться за тими ж правилами, що й у НП(С)БО 7 «Основні засоби» (лист ДПС від 25.07.2017 № 16192/6/99-99-13-01-02-15).

Зверніть увагу, що за податковим законодавством ОЗ вважаються об’єкти зі строком служби 1 рік та більше та вартістю понад 20 тис. грн. Якщо ж ОЗ не потрапили в цю межу, то маємо справу з малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА), які можна одразу віднести на витрати (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР, також пп. 177.4.1 ПК). Наприклад, придбаний перфоратор за 9600 грн або електродриль за 5500 грн (˂ 20000 тис. грн). 

Увага: ФОП може поступово віднести на витрати вартість обладнання та інших ОЗ шляхом амортизації. Якщо ж їхня вартість не перевищує 20000 грн, то взагалі можна їх одразу визнати витратами.

Основні правила обліку амортизації для ФОП-загальника такі: 

 • визнання витрат на амортизацію здійснюється щомісяця, а починає нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (п. 29 НП(С)БО 7 «Основні засоби» та згадані роз’яснення податківців); 
 • місяць придбання та місяць введення в експлуатацію також можуть відрізнятися, тому введення в експлуатацію необхідно оформити документально. Це можуть бути акт введення в експлуатацію або ж наказ про введення в експлуатацію. ФОП може їх скласти у довільній формі або використати готові бланки від юросіб, наприклад з наказу Мінфіну від 10.03.2016 № 818
 • НЕ підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі. Можна також амортизувати вантажні автомобілі. Однак легкову автівку насьогодні ФОП-загальник не може амортизувати навіть за умови, що він використовує її виключно у підприємницькій діяльності; 
 • для тих ФОП, які використовують типову книгу обліку доходів і витрат амортизація – це графа 8
 • якщо здійснюються витрати на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення вантажних чи інших нелегкових автомобілів, у т.ч. спецтехніки, то їх усі, окрім поточного ремонту слід відносити на збільшення вартості автомобіля та далі амортизувати, а не включати до складу поточних витрат (абз. 3-й пп. 177.4.6 ПК);
 • у Книзі обліку (графа 10) амортизація відображається один раз на рік, оскільки звітним періодом ФОП-загальника є календарний рік, тобто у графі 10 «амортизаційні відрахування» книг обліку сума амортизаційних відрахувань за відображається одразу вся за звітний календарних рік, показувати амортизацію помісячно, як це у бухгалтерському обліку юросіб, не потрібно (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР).

Увага: ФОП-загальникам можна амортизувати вантажні автівки та спецтехніку.

Розрізняють легкові та нелегкові автомобілі на основі Закону «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III. Легковий призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж 9 з місцем водія включно. Отже, якщо за технічною документацією у автомобіля 10 місць, то його уже можна амортизувати, так як він не є легковим (мова йде про «мікроавтобуси»).

Приклади застосування наведених правил амортизації: 

 • ФОП придбав обладнання у лютому 2024 року, а у березні 2024 року ввів його в експлуатацію. Першим місяцем нарахування амортизації буде саме березень 2024 року і у цьому ж місяці він має занести її суму до своєї книги обліку доходів і витрат; 
 • ФОП має легковий автомобіль і 3 вантажних. Амортизувати можна лише вантажні; 
 • ФОП придбав обладнання – 6 перфораторів загальною вартістю 24000 грн. Кожний з них можна віднести на витрати, так як один перфоратор коштує 4000 грн, що менше за межу МНМА/ОЗ – 20000 грн.

Податковий кредит з ПДВ на вантажівки

Дозвіл амортизувати вантажні автомобілі означає ще й можливість мати податковий кредит на суму ПДВ, сплачену при придбанні вантажних автівок, так як тепер їх можна пов’язати з господарською діяльністю. 

Сплата ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування 2024

Зміни в цілому пов’язані зі зміною мінімальної заробітної плати, яка з 01.01.2024 становитиме 7100 грн, а з 01.04.2024 – 8000 грн. Як наслідок, це впливає на мінімальний та максимальний розміри ЄСВ. Однак з березня 2022 року та 12 місяців після закінчення воєнного стану ФОП мають право не сплачувати ЄСВ. Довідкова інформація про ЄСВ для 2024 року наведена у таблиці нижче.

ЄСВ У ФОП-ЗАГАЛЬНИКА 2024

Критерії

Загальна система оподаткування

база розрахунку та сплати ЄСВ

чистий оподатковуваний дохід (прибуток) × 0,22

мінімальний розмір ЄСВ

мінімальна зарплата за місяць × 0,22

(з 01.01.2024 – 1562 грн, з 01.04.2024 – 1760 грн)

максимальний розмір ЄСВ

15 × Мінімальна зарплата × 0,22

(з 01.01.2024 – 23430 грн, з 01.04.2024 – 26400 грн)

звітність з ЄСВ

Додаток ЄСВ 1 у складі Податкової декларації про майновий стан і доходи

Звітність ФОП на загальній системі оподаткування та строки сплати податків

ПДФО «за себе». Сума оподатковуваного прибутку ФОП визначається за результатами календарного року. Однак сплата ПДФО й надалі відбувається у вигляді авансових платежів.

Авансові платежі ФОП розраховує самостійно на підставі фактичних даних, які існують в Книзі обліку доходів і витрат за підсумками кварталу. Сплату здійснюють 20-го числа місяця наступного за кожним календарним кварталом, окрім 4 кварталу. За останній 4-й квартал авансовий платіж з ПДФО не розраховують та не сплачують, так як сплачується загальна сума податку за рік з урахуванням уже сплачених авансових платежів.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня.

ПДФО «за себе» для ФОП у 2024 році треба сплатити: 

 • до 20 квітня 2024 р. – за І квартал 2024; 
 • до 20 липня 2024 р. – за ІІ квартал 2024;
 • до 22 жовтня 2024 р. – за ІІІ квартал 2024;
 • до 10 травня 2025 р. – за IV квартал 2024 (за загальним правилом податки сплачуються впродовж 10 к. днів від крайньої дати декларування, якою у цьому випадку є 30 квітня 2025, п. 57.1 ПК).

ВЗ «за себе». Військовий збір сплачується тільки один раз, за підсумками року. Сплачується разом з ПДФО.

ЄСВ «за себе». Всі ФОП, у т.ч. й на загальній системі, зобов'язані сплачувати ЄСВ до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Це значить, що у 2024 р. такий графік сплати ЄСВ для ФОП: 

 • до 22 квітня 2024 р. – за І квартал 2024 р. (крайня дата – 20 квітня 2024 р. припадає на суботу); 
 • до 22 липня 2024 р. – за ІІ квартал 2024 р. (крайня дата – 20 липня 2024 р. припадає на суботу); 
 • до 21 жовтня 2024 р. – за ІІІ квартал 2024 р (крайня дата – 20 жовтня 2024 р. припадає на неділю); 
 • до 20 січня 2024 р. – за IV квартал 2024 р.

Якщо крайній день припадає на вихідний, то він переноситься на найближчий за ним робочий день. 

Щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ, які стосуються найманих працівників, то сплачуються вони у стандартному порядку, тобто в момент виплати заробітної плати.

Перехідні витрати ФОП: І чи ІІ квартал 2024

У кінці місяця, кварталу, року підприємцю завжди слід бути обережним з перехідними витратами. Особливо в кінці року, так як декларація подається саме за рік. Нижче наведено типові ситуації розмежування витрат між двома роками. Аналогічні підходи застосовуються й до перехідних витрат між окремими кварталами 2024 року.

Продаж товарів у іншому місяці. ФОП заплатив за придбані товари у березні 2024 р., але продає їх та отримує гроші за них лише у квітні 2024 р. У такій ситуації відображаємо витрати у квітні 2024 р., тобто у місяці отримання доходу, з яким були пов’язані витрати. За роз’ясненнями податківців у графу 6 книги обліку такі витрати теж потрібно занести у місяці отримання оплати за продані товари, тобто у квітні 2024 р. (консультація ДПС 104.05 ЗІР).

Увага: витрати мають бути сплачені та пов’язані з отриманням певного доходу за розрахунковий період.

Сплата комунальних послуг і послуг зв’язку. Типова ситуація: опалення, зв’язок, інші послуги мали місце у березні 2024 р. Однак сплата їхня відбувається у квітні 2024 р. Витратами ФОП-загальника вони стають у квітні 2024 р. – у місяці фактичної сплати (роз’яснення ДПС 104.04 ЗІР). Виходить, що якщо вони не сплачені, то визнавати витрати, тобто зменшувати чистий оподатковуваний дохід, у березні 2024 р. не можна.

Орендні платежі. У випадку, якщо ФОП здійснює оплату у березні 2024 р. послуг з оренди на ІІ квартал 2024 р., маємо ситуацію навпаки: витрати сплачені у І кварталі 2024 р., але стосуються послуг, які будуть отримані лише у ІІ кварталі 2024 р. Витрати зі сплати оренди відображаємо у тому періоді, коли вони були фактично сплачені, тобто у березні 2024 р. (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР). 

Виплати найманим працівникам. Зарплата може бути виплачена у квітні 2024 р., але стосуватися березня 2024 р. Таку ситуацію відображаємо таким чином:

 • у Книзі обліку – у квітні 2024 р. незалежно від того, чи має ФОП певні доходи за січень 2024 р. Податківці стверджують, що якщо ФОП на загальній системі дохід у звітному місяці не отримував, але були понесені витрати на оплату праці найманих осіб за трудовими угодами або ЦПД, то такі витрати відображаються у графі 7 типової книги обліку (роз’яснення ДПС 104.08 ЗІР);
 • у графі 3 Додатка 4ДФ Податкового розрахунку – за I квартал 2024 р.

Сплата ЄСВ. Включаємо його до витрат у місяці фактичної сплати, тобто:

 • ЄСВ за найманими працівниками за березень 2024 – до книги обліку вноситься у квітні 2024 р., якщо зарплата й ЄСВ сплачується у квітні; у березні 2024, якщо зарплата й ЄСВ сплачується у березні 2024;
 • ЄСВ «за себе» за I квартал 2024 – до книги обліку вносимо у квітні 2024 р. (місяці сплати).

Увага: для того, щоб у місяці можна було показати витрати треба, щоб у ньому були хоча якісь доходи. Не обов’язково у день витрат.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді