Довіреність на отримання ТМЦ

UA RU
Чи не будь-яка господарська операція супроводжується отриманням матеріальних цінностей. При цьому повноваження на здійснення цієї госпоперації в інтересах юридичної або фізичної особи — підприємця мають бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо. Тож розглянемо у статті, як документально підтвердити отримання товаро-матеріальних цінностей.

 

 

 

Яким документом оформити повноваження особи на отримання ТМЦ

Починаючи з 01.01.2015 Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена наказом Мінфіну від 16.05.1996 № 99 (даліІнструкція № 99), втратила чинність. Водночас Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88 (даліПоложення № 88), обзавелося новою нормою, яка стосується використання довіреностей. Тож з початком 2015 року повноваження особи на здійснення господарської операції, яка в інтересах юрособи або фізособи-підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджують відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи (наприклад, наказом директора) тощо.

Відповідно при одержанні матеріальних цінностей більше немає обов’язку використовувати лише довіреності. Так само канула в небуття і її типова форма.

Особливо приємною така новація є для тих суб’єктів господарювання, які часто здійснювали приймання-передачу різних товарів та для уникнення можливих негараздів виписували стоси довіреностей. Адже життєвий цикл довіреності був доволі короткий ― не більше 10-ти днів. А як розпізнати централізовано-кільцеві перевезення цінностей для відміни обов’язку майже щоразу виписувати нові довіреності ― мінфінівці так належним чином в Інструкції № 99 і не прописали.

Однак підтвердити право особи на дії в інтересах суб’єкта господарювання все ж потрібно. Тому наведемо два прості методи як це зробити.

 

Договір на отримання ТМЦ

При взаємодії з контрагентами суб’єкт господарювання укладає договори. І ніщо тепер не завадить прописати в такому договорі чи додатку до нього інформацію про особу чи декількох осіб, які мають право одержувати різні матеріальні цінності. Перевагою такого способу якраз і є можливість зазначити перелік осіб, які вправі представляти суб’єкта господарювання.

Єдиним мінусом такого підходу є необхідність узгоджувати зі сторонами договору будь-які зміни до переліку осіб, які вправі отримувати матеріальні цінності. Тому ми наведемо ще один простий варіант.

Довіреність на отримання ТМЦ

Не потрібно вигадувати велосипед. Інколи виписати довіреність ― найлегший спосіб підтвердити право особи на отримання матеріальних цінностей. От тільки правила її оформлення та строк дії вже не треба узгоджувати з нормами Інструкції № 99.

Відповідно можна виписувати довіреність довільної форми. А її строк дії суб’єкт господарювання вправі визначити самостійно.

Зауважимо, що відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України (ЦК) довіреність видається одній особі. Тож, як це й було раніше, видати одну довіреність на одержання матеріальних цінностей декількома особами не вдасться.

Наведемо приклад оформлення довіреності. За основу ми взяли форму, яка вже втратила чинність, проте здійснили в ній окремі «покращення».

Довіреність на отримання ТМЦ: зразок

Приклад Довіреності на отримання ТМЦ

Скачати зразок

Довіреність — це письмовий документ, що його одна особа видає іншій для представництва перед третіми особами (ч. 3 ст. 244 Цивільного кодексу України). Тобто довіреність адресована насамперед третім особам і має на меті повідомити їм, що між представником і тим, кого він представляє, існує домовленість про те, що виконання всіх правочинів, що укладатиме представник у межах довіреності, бере на себе той, кого представляють.

 

Які є види довіреностей на отримання ТМЦ

На практиці розрізняють довіреності:

  • разову — для вчинення одноразово конкретної дії (наприклад, підписати один конкретний договір, один раз отримати певні ТМЦ тощо);
  • спеціальну — для вчинення певних однорідних дій протягом визначеного строку (наприклад, представляти в суді у конкретній справі або у банку, отримувати ТМЦ протягом певного строку тощо);
  • генеральну (або загальну) — для вчинення широкого кола правочинів та юридичних дій упродовж певного строку. Це,так би мовити, «довіреність на все» (наприклад, проводити операції, пов’язані з рухомим та нерухомим майном, представляти у державних і судових органах протягом тривалого часу у низці справ тощо).

В описаній ситуації йдеться саме про генеральну довіреність, яка уповноважує особу виконувати не якийсь окремий правочин/дію чи угоди якихось певних категорій, а вчиняти дії широкого характеру. Через відсутність у довіреності конкретизації кола осіб, перед якими довірена особа має право представляти свого довірителя, така довіреність не втрачає чинності.

Які відомості потрібно зазначати у довіреності на отримання ТМЦ

У тексті довіреності обов’язково слід навести:

  • місце і дату її складання (підписання). Без цього довіреність вважають нікчемною;
  • дані довірителя. Якщо довіреність видають від імені юридичної особи, в ній зазначають дані підприємства, а також особу чи орган, що уповноважені видавати таку довіреність (це може бути директор, який діє на підставі статуту);
  • дані уповноваженого представника: прізвище, ім’я, по батькові, підпис, паспортні дані, місце реєстрації, а в необхідних випадках — посаду, яку він обіймає;
  • повноваження. Представник у своїх діях не має права виходити за межі повноважень, визначених у довіреності. Правочин, що представник вчинив із перевищенням повноважень, вважатимуть нікчемним, якщо згодом довіритель не схвалить таку угоду.

Увага: довіреність, у якій не зазначено дату видачі, є нікчемною

Важливо чітко викласти у довіреності ті дії, виконання яких довіритель покладає на свого повіреного, повноваження, що надані повіреній особі, і права, що вона має для виконання цих повноважень. Формулювання залежить від виду довіреності.

Як правило, у довіреності зазначають строк її дії. Якщо строку не визначено, довіреність є безстроковою, тобто діятиме до її припинення довірителем (ч. 1 ст. 247 ЦК). Строк дії довіреності записують словами і визначають роками, місяцями, тижнями, днями. Його не можна обумовити настанням будь-якої події (роз’яснення Мін'юсту від 22.01.2014).

 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді