Військовий облік на підприємстві

UA RU
Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку Експертус Головбух
З’ясуйте, за яких умов працівнику можна встановити доплату за ведення військового обліку та коли обов’язки військового обліку покладають на особу служби персоналу

Організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів регулює наразі Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі Порядок № 1487).

Його мета — повно і якісно укомплектувати Збройні Сили та інші військові формування і правоохоронні органи спеціального призначення. Зорієнтуємо, на що звернути увагу роботодавцям.

Військовий облік на підприємстві: хто організовує і веде

Як вести військовий облік на підприємстві? Організацію військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування (ОМС), на підприємствах, в установах та організаціях покладають на їх керівників. Обов’язки з ведення військового обліку покладають на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі служба персоналу).

Якщо на підприємстві немає штатної одиниці служби персоналу, обов’язки вести військовий облік керівник підприємства має покласти на особу, яка веде облік працівників. Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) організовують роботу з бронювання військовозобов’язаних та контролюють стан військового обліку.

На замітку! Раз на чотири роки перевірятимуть підприємства, де немає заброньованих працівників і військовозобов’язаних з мобілізаційними розпорядженнями.

Для військового обліку громадян України використовують Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чи вести військовий облік осіб, з якими уклали цивільний договір?

Військовий облік: яку кількість відповідальних осіб передбачити

Хто веде військовий облік на підприємстві? Щоб система військового обліку функціонувала належно, автоматизовано — із застосуванням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, керівник підприємства має визначити кількість осіб, які відповідатимуть за військовий облік. Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях визначає підпункт 3 пункту 9 Порядку № 1487. Їх кількість залежить від чисельності призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чисельність осіб, відповідальних за військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях

Кількість призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Кількість відповідальних осіб

Від 501 до 2000

1

Від 2001 до 4000

2

Від 4001 до 7000

3

На кожні наступні від 1 до 3000

По 1 додатково

За наявності на обліку менше ніж 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки вести військовий облік покладають на працівника служби персоналу.

Загальну кількість осіб, відповідальних за військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях, визначають за кількістю призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на обліку станом на 1 січня поточного року. Застосовують при цьому норми пунктів 9 і 10 Порядку № 1487.

Якщо на підприємствах, в установах та організаціях дві і більше осіб, які відповідають за військовий облік, їх об’єднують в окремий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Військовий облік: як часто підвищувати кваліфікацію відповідальних осіб

Особи, які відповідають за ведення військового обліку на підприємстві, мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які визначені для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (це не стосується державних службовців). Щороку до 1 жовтня підприємства, установи та організації мають визначати потребу в підвищенні кваліфікації осіб, які відповідають за військовий облік. Підвищення кваліфікації цих працівників стало обов’язковим — не рідше ніж один раз на п’ять років.

Навчатимуть заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність за програмами підготовки. Програми підготовки що два роки погоджуватиме Генштаб ЗСУ (п. 12 Порядку № 1487).

Увага! Порядок № 1487 унормував форму, за якою потрібно повідомляти ТЦК про призначення або звільнення/увільнення керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку (Додаток 1 до Порядку № 1487).

Як оплатити роботу особам, відповідальним за ведення військового обліку

Посадові оклади працівників, які відповідають за військовий облік, установлюють на рівні посадових окладів працівників служби персоналу, крім державних службовців.

Якщо на військовому обліку менше ніж 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів і обов’язки вести військовий облік керівник підприємства поклав на особу служби персоналу, їй встановлюють доплату в розмірі до 50% посадового окладу.

ДОПЛАТА ЗА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Як перевіряють стан військового обліку на підприємстві

ТЦК перевіряють підприємства, установи та організації за затвердженими планами. Там, де працюють заброньовані військовозобов’язані, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження, перевіряють щороку, зокрема й позапланово. Решту підприємств, установ та організацій перевіряють один раз на чотири роки (п. 80 Порядку № 1487).

Перевіряють стан організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за питаннями, які визначає Додаток 31 до Порядку № 1487. Питання перевірки доводять до підприємств, установ та організацій, які включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до її початку (п. 82 Порядку № 1487).

Якщо неможливо виконати плани з перевірки стану організації та ведення військового обліку внаслідок обставин непереборної сили, проводитимуть документальну перевірку — надсилатимуть до підприємств, установ та організацій письмові запити щодо інформації, перелік якої визначає пункт 17 Додатка 31 до Порядку № 1487.

За результатами документальної перевірки складають акт, який у 20-денний строк з дня закінчення перевірки надішлють керівнику для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством (п. 79 Порядку № 1487). Керівники підприємств, установ та організацій, у яких провели перевірку стану військового обліку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. У 30-денний строк з дня, коли отримали результати перевірки, вони інформують ТЦК про вжиті заходи та усунуті недоліки (п. 86 Порядку № 1487).

Посадові особи підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, несуть відповідальність згідно із законом.

За рахунок яких коштів оплачувати витрати

Витрати на бланки облікових документів, штампи і канцелярське приладдя, відрядження та транспортні послуги, щоб забезпечити оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Порядок № 1487 скеровує проводити за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обліковувати та зберігати документи військового обліку, штампи, книги і журнали обліку результатів перевірки підприємства, установи та організації мають відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою КМУ від 17.01.2018 № 55.зміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді