Акт виконаних робіт: зразок

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Зразок акта виконаних робіт стане у пригоді в момент здачі виконаних робіт або послуг. Бухгалтер використовує цей документ для належного оформлення господарських операцій. Акт наданих послуг зразок та бланк — у консультації експерта

Акт виконаних робіт/наданих послуг – це первинний документ, який відображає факт виконання робіт/надання послуг та конкретні види робіт/послуг, які були надані з зазначенням їхньої вартості та терміну виконання.

Акт виконаних робіт/ акт наданих послуг: форма

Стандартної форми акта виконаних робіт/наданих послуг не існує. Форма довільна й у залежності від господарської ситуації, побажань замовника та виконавця, а також договору може бути відрізнятися.

Банк проведень: безоплатна передача й отримання товарів

Акт виконаних робіт/наданих послуг: обов'язкові реквізити

Найчастіше акт виконаних робіт містить такі реквізити:

 • назва документа («Акт виконаних робіт» або «Акт наданих послуг»);
 • дата складання акта;
 • повні найменування виконавця і замовника, їхні банківські реквізити;
 • перелік робіт/послуг, їхня вартість. Якщо хтось зі сторін є платником ПДВ, то назви виконаних робіт/послуг мають співпадати з такими у податковій накладній, так як податківці при перевірці можуть податкову накладну у разі такої невідповідності визнати недійсною;
 • одиниці виміру (послуга, квадратні метри, погонні метри, кілометри, штуки тощо). І тут теж треба простежити відповідність з податковою накладною, так як наслідком може бути невизнання останньої (наприклад, в акті зазначена одиниця виміру «кілометри» щодо наданих послуг з перевезення, а в податковій накладній – одиниця виміру «послуга»);
 • виділену суму ПДВ, якщо надавач послуги є платником ПДВ;
 • посади осіб, які відповідають за виконання господарської операції та правильність її оформлення;
 • період, у якому надавалися послуги;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у проведенні господарської операції;
 • бажано має бути фраза про те, що роботи виконані повною мірою, сторони не мають претензій одна до одної;
 • окрім цього, акт може містити інформацію про конкретний договір (його дата, номер, назва), за яким надавалися послуги, строк протягом якого вони мають бути оплачені.

Обов’язковий перелік реквізитів будь-якого первинного документа (не тільки акта) наведено у статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Акт виконаних робіт/наданих послуг складається у 2-х примірниках. При наданні транспортних послуг окрім акта ще й обов’язково складається товаро-транспортна накладна.

Якщо послуга розтягнута у часі, наприклад орендні послуги, то акти можуть складатися з певною періодичністю: раз на місяць, раз на квартал, раз в півроку чи навіть рік. Усе залежить від умов договору.

Як скласти акт виконаних робіт/акт наданих послуг при здійсненні ЗЕД

Акт про надання послуг у сфері ЗЕД оформляють двома мовами — українською та мовою країни нерезидента (або англійською). Слід врахувати, що акти, які склали на іноземній мові необхідно перекласти на українську мову.

Для того, щоб відобразити операції в інвалюті у грошовій одиниці України, їхню вартість треба перерахувати за валютним курсом НБУ на дату оформлення Акту.

Акт наданих послуг зразок

Нижче наведений зразок акта наданих послуг, яким можна скористатися. Не зайвим буде нагадати, що на порталі є також зразок заповнення Акт приймання передачі наданих послуг.

СКАЧАТИ БЛАНК ⤵️

акт приймання передачі наданих послуг зразок

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⤵️

Акт виконаних робіт приклад

Акт приймання-передачі наданих послуг: зразок

Зразок акта приймання-передачі наданих послуг зможете побачити нижче.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ⤵️

Акт наданих послуг зразокзміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді