Операції з постачання лікарських засобів та медвиробів: як скласти ПН та відобразити у ПДВ-звітності

ДПС листом від 28.02.2024 № 5398/7/99-00-21-03-02-07 проінформувала про особливості оподаткування ПДВ операцій, які оподатковують за ставкою 7%. Зокрема, операцій з постачання лікарських засобів та медвиробів; застосування податкових пільг при здійснені таких операцій; складання податкових накладних та відображення зазначених операцій у податковій звітності з ПДВ

Операції з постачання лікарських засобів та медвиробів: як скласти ПН та відобразити у ПДВ-звітності

ПДВ: від азів до майстерності

Лист ДПС від 28.02.2024 № 5398/7/99-00-21-03-02-07

Перелік операцій для яких ставка ПДВ встановлена в розмірі 7% наведений у підпункті «в» пункту 193.1 Податкового кодексу України.

Щодо складання податкових накладних

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені Податковим кодексом України (ПК) терміни.

У податковій накладній (ПН) зазначайте в окремих рядках обов'язкові реквізити. Зокрема, ставку податку та відповідну суму податку в цифровому значенні (пп. «ж» п. 201.1 ПК).

У разі звільнення від оподаткування у ПН робіть запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПК та/або міжнародного договору, якими передбачили звільнення від оподаткування ПДВ (п. 201.3 ПК).

Порядок заповнення податкової накладної затвердив Мінфін наказом від 31.12.2015 № 1307 (далі — Порядок № 1307).

У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7%, у графі 8 розділу Б табличної частини ПН зазначайте код ставки 7 (пп. 6 та 7 п. 16 Порядку № 1307).

У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнили від оподаткування:

  • у верхній лівій частині ПН у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» проставляйте позначку «Х»
  • у графі 8 розділу Б табличної частини ПН зазначайте код ставки 903;
  • у графі 9 зазначайте код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг, які затвердила ДПС станом на дату складання ПН.

Щодо відображення у податковій звітності з ПДВ

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затвердив Мінфін наказом від 28.01.2016 № 21 (далі — Порядок № 21).

Податкову декларацію з ПДВ (далі — декларація) подавайте за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю. До декларації внесіть дані податкового обліку окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У складі декларації подавайте передбачені Порядком № 21 додатки (за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках).

Обсяги постачання товарів/послуг (у тому числі лікарських засобів та медичних виробів), здійснені на митній території України, які оподатковують за ставкою 7%, підлягають відображенню у рядку 1.2 декларації. Коригування податкових зобов'язань за такими операціями відображайте у рядку 7 декларації.

У рядку 5.1 (з рядка 5) декларації вказуйте обсяги операцій (у тому числі операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів) (з урахуванням їх коригування), які звільнили від оподаткування ПДВ. Коригування обсягів за такими операціями окремо відображайте у рядку 5.1.1 (з рядка 5.1) декларації.

Якщо заповнюєте рядок 5 декларації, обов'язковим є подання Додатка 5 (Д5) «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ».

Обсяги придбання товарів/послуг (у тому числі лікарських засобів та медичних виробів) на митній території України зі ставкою ПДВ 7% відображайте в рядку 10.2, обсяги ввезення на митну територію України товарів (у тому числі лікарських засобів та медичних виробів), необоротних активів зі ставкою ПДВ 7% — у рядку 11.2 декларації.

Розділом V1 Порядку № 21 встановили порядок визначення сум ПДВ, який не сплатили до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Відомості про суми ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, зазначайте у таблиці 2 Додатка 5 до декларації за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг (п. 2 розд. V1 Порядку № 21).

Таблицю 2 Додатка 5 заповнюйте у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнили від оподаткування ПДВ.

У графі 5 таблиці 2 Додатка 5 зазначайте обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг. Значення графи 5 рядка «Усього***» таблиці 2 Додатка 5 повинно відповідати значенню рядка 5.1 декларації.

У графах 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5 відображайте обсяги операцій з придбання як у поточному, так і попередніх звітних (податкових) періодах товарів/послуг, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування. Обсяги з придбання товарів/послуг, до операцій з постачання яких постачальники застосували різні ставки податку (20%, 7%, 0% або 14%), зазначайте у відповідних графах.

Оскільки в графах 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5 зазначаються показники різних звітних (податкових) періодів (придбання як у поточному, так і попередніх звітних (податкових) періодах), відповідність значення кожної з цих граф показникам значень певних рядків Декларації Порядком № 21 не визначили. Але показники, що зазначені в графах 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5, мають відповідати даним бухобліку.

У випадку, якщо придбання/виготовлення товарів/послуг, які будуть використані в звільнених від оподаткування ПДВ операціях, буде здійснено у наступних звітних періодах (зокрема, у разі отримання авансової оплати від покупця за товари/послуги, операції з постачання яких звільняють від оподаткування ПДВ та які на дату отримання авансу ще не придбані/виготовлені постачальником), графи 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5 можуть бути рівними нулю.

В тих звітних (податкових) періодах, в яких відбуватиметься придбання/виготовлення товарів/послуг для використання в звільнених від оподаткування ПДВ операціях, що задекларували в попередніх звітних (податкових) періодах у зв'язку з отриманням авансової оплати, графи 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5 не заповнюйте.

Зважаючи на суть таблиці 2 Додатка 5 (розрахунок сум ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням пільг (втрати бюджету)), сума значень граф 6 — 9 не повинна перевищувати значення графи 5 таблиці 2 Додатка 5.

Перевищення суми значень граф 6 — 9 значення графи 5 таблиці 2 Додатка 5 можливе лише у випадку, якщо обсяг звільненої від оподаткування операції менше за обсяг товарів/послуг, фактично використаних для її здійснення. Наприклад, звільнений від оподаткування товар реалізовали за ціною, нижчою за ціну його придбання.

У графі 4 таблиці 2 Додатка 5 вказуйте суму податку, не сплачену до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв'язку з отриманням податкової пільги (сума втрат бюджету).

Суму податку розраховуйте за формулою, визначеною пунктом 3 розділу V1 Порядку № 21.

У разі, якщо сума значень граф 6 — 9 перевищує значення графи 5 таблиці 2 Додатка 5, а також, коли сума значень граф 6 — 9 таблиці 2 Додатка 5 дорівнюють значенню графи 5, втрати бюджету від застосування пільги (значення графи 4 таблиці 2 Додатка 5) визначають рівними нулю.

Розрахунок втрат бюджету від застосування пільги здійснюйте кожного звітного (податкового) періоду, в якому здійснювали операції, звільнені від оподаткування (заповнено рядок 5.1 розділу I декларації).

Розрахунок здійснюйте щомісячно, без наростаючого підсумку з початку звітного року.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Роялті: визначення, облік, оподаткування

Роялті викликає труднощі в обліку для бухгалтерів. Розглянемо, які особливості обліку та оподаткування таких виплат, чим вирізняється роялті для податкових цілей, а також що саме слід врахувати у ліцензійному договорі, аби не було податкових проблем
27191

Довідники податкових пільг 2024

Податкова оприлюднила оновлений довідник податкових пільг станом на 27.03.2024 року. Там знайдете перелік пільг із податку на прибуток, оподаткування неприбуткових установ й організацій, плати за землю, ПДВ, державного мита тощо, а також визначено строки дії пільг
9307

Критерії блокування податкових накладних для 2024 року

Оновлена система моніторингу податкових накладних попри воєнний стан працює, результатом чого можливе блокування податкової накладної чи розрахунку коригування. Сьогодні в консультації про те, як відбувається блокування накладних у 2024 році з урахуванням останніх змін
115804

Додаток 5 до декларації з ПДВ: приклад заповнення

Додаток 5 до декларації ПДВ потрібно подавати для відображення звільнених від ПДВ операцій. Покроково розберемо заповнення Додатка 5 до декларації з ПДВ, допоможемо заповнити додаток з першого разу та без помилок
397

Податкові зміни 2024: нове за Законом № 3603

Депутати внесли зміни до Податкового кодексу щодо адміністрування податків, оподаткування та аудиторської діяльності. Деякі з нововведень діють уже з 16.03.2024. Експерти системи «Експертус Головбух» розглянули основні новації щодо податку на прибуток, ПДФО, ПДВ, акцизу та єдиного податку
13562

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді