Бухоблік ПДВ 2023

UA RU
Теми:
Автор

Експертус Головбух

експерти об'єднаної редакції Експертус Головбух
Бухгалтерський облік за розрахунками з ПДВ залежить від того, як їх оподатковують відповідно до Податкового кодексу України. Розберемо докладно

ПДВ: від азів до майстерності

Облік ПДВ залежить від того, як їх оподатковують відповідно до Податкового кодексу України (ПК). Для бухобліку ПДВ — це ключовий документ.

ПДВ-операції відображайте на таких субрахунках:

 • 641 «Розрахунки з податків»,
 • 643 «Податкові зобов’язання»,
 • 644 «Податковий кредит»,
 • 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Аналітичні рахунки забезпечують деталізацію. Наприклад, субрахунок 641 узагальнює показники за різними податками. Тому суми ПДВ відображайте на аналітичному рахунку «Розрахунки за податком на додану вартість». Зазвичай, використовують субрахунок 6412.

Система електронного адміністрування ПДВ

Субрахунок 315 з’явився після впровадження системи електронного адміністрування ПДВ. На ньому обліковують кошти на електронному ПДВ-рахунку, що Казначейство відкриває платникові ПДВ.

Типові операції на електронному ПДВ-рахунку наведемо у таблиці нижче.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1

Платник податку перерахував кошти з поточного рахунку на електронний ПДВ-рахунок

315

311

2

Списали узгоджену суму податкових зобов’язань з електронного ПДВ-рахунку

6412

315

3

Платник отримав на поточний рахунок з електронного ПДВ-рахунку суму:
- бюджетного відшкодування;
- коштів, що перевищує суму ПДВ, яку потрібно перерахувати до бюджету

311

315

Субрахунок 315 використовують лише для обліку коштів на електронному ПДВ-рахунку, а не для контролю реєстраційної суми ПДВ (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

Вхідний ПДВ

Податковий кредит формують за операціями:

 • придбання або виготовлення товарів та послуг,
 • придбання необоротних активів,
 • отримання оподатковуваних послуг від нерезидента,
 • ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу,
 • ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України (п. 198.1 ПК).

У загальному випадку бухгалтерський облік вхідного ПДВ залежить від того, яка подія була першою: списали кошти чи електронні гроші отримали товари чи послуги (п. 198.2 ПК). Родзинкою операцій за вхідним ПДВ є факт реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Адже без цього податкового кредиту не буде (виняток існує для операцій, що підтверджені документами відповідно до пункту 201.11 ПК).

Для обліку сум ПДВ, не підтверджених зареєстрованими в ЄРПН накладними, використовуйте аналітичний субрахунок 6442 «Податковий кредит непідтверджений» (таблиця нижче).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1. Перша подія — отримали товар

1.1

Оприбуткували товар

28

631

1.2

Відобразили право на податковий кредит з ПДВ

6442

631

2. Перша подія — отримали послугу 

2.1

Отримали маркетингову послугу

93

685

2.2

Відобразили право на податковий кредит з ПДВ

6442

685

3. Перша подія — оплатили товар чи послугу

3.1

Перерахували постачальникові попередню оплату за товар (послугу)

371

311

3.2

Відобразили право на податковий кредит з ПДВ

6442

6441

4. Отримали сировину як внесок до статутного капіталу 

4.1

Оприбуткували сировину, отриману як внесок до статутного капіталу

20

46

4.2

Відобразили право на податковий кредит з ПДВ

6442

46

5. Підзвітна особа придбала МШП

5.1

Оприбуткували МШП, що придбала підзвітна особа

22

372

5.2

Відобразили право на податковий кредит з ПДВ

6442

372

6. Зареєстрували податкову накладну

6.1

Нарахували суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

6412

6442

6.2

Після закінчення граничного строку для реєстрації податкової накладної суму непідтвердженого податкового кредиту списали до складу витрат

949

6442

7. Імпортували товар

7.1

Перерахували митному органу суму імпортного ПДВ

377

311

7.2

Включили до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену на митниці

6412

377

8. Отримали послуги від нерезидента

8.1

Нарахували податкові зобов’язання за отриманими від нерезидента послугами

6441

6412

8.2

Нарахували податковий кредит на підставі зареєстрованої у ЄРПН податкової накладної

6412

6441

У разі імпорту товарів податковий кредит виникає на дату сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями, а для операцій з постачання послуг нерезидентом — на дату, коли платник склав податкову накладну, за умови її реєстрації в ЄРПН.

Податкові зобов’язання

Продавець, що постачає товари чи послуги, нараховує податкові зобов’язання з ПДВ (п. 185.1 ПК). У загальному випадку датою виникнення податкових зобов’язань є перша з таких дат:

 • отримання коштів/електронних грошей від покупця/замовника,
 • відвантаження товарів (п. 187.1 ПК).

Типові операції, пов’язані з постачанням товарів чи послуг, наведемо у таблиці нижче.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1. Перша подія — отримали попередню оплату

1.1

Отримали попередню оплату від покупця

311

681

1.2

Нарахували суму податкового зобов’язання

643

6412

1.3

Відобразили дохід від продажу товару

361

702

1.4

Відобразили суму податкового зобов’язання

702

643

2. Перша подія — відвантажили товар

2.1

Відобразили дохід від продажу товару

361

702

2.2

Нарахували податкові зобов’язання

702

6412

Бухоблік продажу готової продукції або інших запасів, надання послуг (виконання робіт) аналогічний до наведеного у Таблиці 3. Різняться лише субрахунки. Для прикладу, дохід від продажу готової продукції відображають на субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції», від надання послуг (виконання робіт) — на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

на суму перевищення

Коли постачаєте товари чи послуги, орієнтуйтеся на нижній поріг для обчислення бази оподаткування ПДВ:

 • ціну придбання товару (послуги),
 • звичайну ціну самостійно виготовлених товарів (послуг),
 • залишкову вартість необоротних активів (п. 188.1 ПК).

Наведені нами операції за суттю аналогічні такому донарахуванню (таблиця нижче).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1

Визначили податкові зобов’язання за різницею звичайна ціна — договірна вартість

949

6412

2

Визначили податкові зобов’язання за різницею ціна придбання — договірна вартість

949

6412

3

Визначили податкові зобов’язання за різницею залишкова вартість — договірна вартість

977

6412

За логікою застосування витратних рахунків усі донарахування ПДВ-зобов’язань, не пов’язані з постачанням необоротних активів (проведення 1, 2), доцільно відображати на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». Користуватися субрахунком 977 «Інші витрати діяльності» варто, коли відповідно донараховуєте ПДВ-зобов’язання за необоротними активами (проведення 3).

умовні зобов’язання

Коли придбаваєте або виготовляєте товари, послуги, необоротні активи, усю суму ПДВ одразу включайте до податкового кредиту. Робіть так незалежно від того, чи використовуватимете їх в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності або в операціях, що не є об’єктом оподаткування чи звільнені від оподаткування ПДВ (п. 198.3 ПК).

Однак, якщо таке придбання не пов’язане з господарською діяльністю платника або придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи плануєте використовувати не у господарській діяльності або в операціях, що не оподатковують ПДВ, обов’язково нарахуйте умовні податкові зобов’язання з ПДВ (п. 198.5 ПК).

Умовні податкові зобов’язання визначайте за товарами, послугами, необоротними активами, що їх придбали для використання у:

 • неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
 • оподатковуваних операціях, але почали використовувати в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену у первинних документах.

Нарахування умовних податкових зобов’язань наводимо у таблиці нижче.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1. Товар або основний засіб придбали для НЕгоспдіяльності

1.1

Збільшили первісну вартість товару на суму умовних ПДВ-зобов’язань на підставі окремої податкової накладної

28

6412

1.2

Збільшили первісну вартість основного засобу на суму умовних ПДВ-зобов’язань на підставі окремої податкової накладної

152

6412

1.3

Нарахували умовні податкові зобов’язання наприкінці місяця у зведеній податковій накладній

6431*

6441

1.4

Збільшили первісну вартість товару на суму умовних ПДВ-зобов’язань за зведеною накладною

28

6431

1.5

Збільшили первісну вартість основного засобу на суму умовних ПДВ-зобов’язань за зведеною накладною

152

6431

2. Придбали для НЕгоспдіяльності — почали використовувати у госпдіяльності

2.1

Зменшили податкові зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування

6412

719

3. Придбали для госпдіяльності — почали використовувати у НЕгоспдіяльності

3.1

Нарахували умовні податкові зобов’язання

949

6412

* Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню.

Включати суму умовних податкових зобов’язань одразу до складу витрат (проведення 3.1 Таблиці 5) правильно, якщо під час придбання товарів (необоротних активів) не було відомо про їх майбутнє використання у негосподарській діяльності або неоподатковуваних операціях. Інакше порушите правила бухобліку (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»; п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби»; п. 11 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; п. 10, 11 Інструкції № 141).

пропорційний розподіл

Увесь «вхідний» ПДВ належить до податкового кредиту. Якщо такі товари, послуги, необоротні активи надалі частково використали в оподатковуваних операціях, частково — у неоподатковуваних, нарахуйте податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому розмір частки має відповідати частці використання таких товарів, послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Для прикладу, якщо частка використання товарів в оподатковуваних операціях, розрахована за підсумками 2023 року, становить 60%, відповідно, частка використання товарів у неоподатковуваних операціях — 40% (100% — 60%). Тобто, придбавши товари, що їх використовуватимете одночасно в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, на суму 12 000 грн, у т. ч. ПДВ — 2000 грн, до податкового кредиту включіть усю суму ПДВ — 2000 грн, а до податкових зобов’язань — 800 грн (2000 грн x 0,4).

У бухобліку розподіл ПДВ відобразіть подібно до обліку негосподарських операцій (таблиця нижче).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1. Компенсаційні ПДВ-зобов’язання за зведеною податковою накладною

1.1

Нарахували компенсаційні податкові зобов’язання наприкінці місяця у зведеній податковій накладній

6431

6441

1.2

Збільшили первісну вартість товару на суму компенсаційних ПДВ-зобов’язань за зведеною накладною

28

6431

1.3

Збільшили первісну вартість основного засобу на суму компенсаційних ПДВ-зобов’язань за зведеною накладною

152

6431

2. Річний перерахунок ПДВ за розрахунком коригування

2.1

Нарахували компенсаційні податкові зобов’язання за підсумками року

6431

6412

2.2

Списали донараховані компенсаційні ПДВ-зобов’язання

949

6431

2.3

Зменшили компенсаційні податкові зобов’язання за підсумками року

6412

6431

2.4

Списали зменшені компенсаційні ПДВ-зобов’язання

6431

719

За підсумками року платник ПДВ проводить перерахунок податку (проведення 2.1-2.4), за результатами якого донараховує (зменшує) податкові зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН (п. 199.4 ПК).зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2