Який порядок зняття з обліку в контролюючих органах ЮО та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в ЄДР у разі державної реєстрації припинення?

758

Запитання

Який порядок зняття з обліку в контролюючих органах ЮО та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в ЄДР у разі державної реєстрації припинення?

Відповідь

Відповідно до п. 11.1 розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) із змінами (далі – Порядок), платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності та несплату податків

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.

Податок на прибуток 2018

Згідно з п. 11.3 розд. XI Порядку у разі прийняття рішення про закриття, зокрема відокремленого підрозділу юридичної особи до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

  • заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за ф. № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП;
  • копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

За результатами проведення відповідних заходів у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог відповідальні працівники таких підрозділів (органів) вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб або підтверджують інформацію щодо наявності/відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (п. 11.8 розд. XI Порядку).

Порядок заповнення податкових накладних 2018

З метою забезпечення закриття рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття (п. 11.9 розд. XI Порядку).

Згідно з п. 11.10 розд. XI Порядку до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до ЄДР у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:

  • про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за ф. № 30-ОПП (додаток 14 до Порядку);
  • про узгодження плану реорганізації юридичної особи за ф. № 31-ОПП (додаток 15 до Порядку) - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.

Норми робочого часу 2018

Пунктом 11.11 розд. XI Порядку визначено, що якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за ф. № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.

У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за ф. № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, що є такою згідно з п. 97.4 ст. 97 глави 9 розд. II Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, за їх зверненням. Додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Прожитковий мінімум 2018

Відповідно до п. 11.15 розд. XI Порядку відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за ф. № 30-ОПП:

Дані про видачу, зокрема відомостей за ф. № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за ф. № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб (п. 11.16 розд. XI Порядку).

Підставою для зняття з обліку у контролюючих органах платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно з Законом № 755, є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за ф. № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за ф. № 6-ОПП та передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду (п.п. 1 п. 11.17 розд. XI Порядку).

ЄСВ 2018

Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року (п.п. 7 п. 11.17 розд. XI Порядку).

Згідно з п. 11.19 розд. XI Порядку відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пп. 11.1 - 11.17 розд. XI Порядку, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі позбавлення відокремленого підрозділу обов’язків чи повноважень щодо:

  • нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;
  • складання та подання податкової звітності контролюючим органам;
  • укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або сплати їм заробітної плати;
  • ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;
  • відкриття рахунків у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об’єднуються.

Податкова соціальна пільга 2018

Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

ЗІР, категорія 119.07

Знижки на передплату бухгалтерських виданьСкористайтеся нагодою та отримайте знижки на передплату професійних е-журналів «Головбух», «Головбух Агро», «Головбух Медицина», а також експертно-правової системи «Експертус Головбух»!

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Банкрутство фізичної особи у 2024 році

Банкрутство фізичної особи – це спосіб списати усі борги або їх частину. Експерт розповів про те, як відбувається банкрутство фізичних осіб та оподаткування такої процедури
29747

Порядок ліквідації підприємства

Ліквідація — це одна з форм припинення діяльності суб’єкта господарювання. Відсутність правонаступництва, тобто передачі прав та обов’язків третій стороні, відрізняє її від реорганізації. Яка послідовність дій при ліквідації, у якій черзі погашаються борги та як звільнити працівників при ліквідації? Що таке ліквідаційний баланс підприємства? Розглянемо, як здійснюється ліквідація юридичної особи у 2023 році, враховуючи деякі особливості воєнного стану
75851

Ліквідаційний баланс підприємства

У статті розповімо про ліквідаційний баланс підприємства, що він у себе включає, кому і коли його складати. Також згадаємо про проміжний ліквідаційний баланс
8911

Як ліквідувати ТОВ

Експерт-юрист пояснить порядок ліквідації ТОВ та яку звітність необхідно подати для ліквідації.
9766

Як звільнити працівника під час реорганізації підприємства

Звільнення працівників під час реорганізації має певні нюанси, які слід враховувати. Як документально оформити звільнення працівника при реорганізації, зразок попередження про звільнення при реорганізації — у консультації.
56206