Як вести підсумований облік робочого часу

UA RU
Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку Експертус Головбух
Скористайтеся порадами експертів, щоб запровадити підсумований облік робочого часу, вести його без помилок, скласти графік змінності та оплачувати час, відпрацьований понад норму

Підсумований облік робочого часу допомагає не перевищувати нормальну тривалість робочого часу, безпомилково обчислити кількість надурочних годин і якщо виникне потреба ― зменшити її.

Зможете уникнути помилок під час визначення кількості понаднормових годин в обліковому періоді, якщо скористайтеся підказками експертів зі статті.

Як обліковувати підсумований робочий час працівника

Зверніться до Методрекомендацій, затверджених наказом Мінсоцполітики від 19.04.2006 № 138 (даліМетодрекомендації), щоб дізнатися яких варто дотримати, щоб застосовувати підсумований облік робочого часу.

Обліковують кількість робочого часу працівника у Табелі обліку використання робочого часу (далі ― Табель РЧ), а також за обліковий період затверджують графік роботи.

Слід встановити підсумований облік робочого часу в колективному договорі (п. 6 Методрекомендацій). У обліковий період включайте: робочий час, робочі години у вихідні та святкові дні, а також години відпочинку. Його можна вимірювати починаючи з року, закінчуючи декадою.

Різницею між фактично відпрацьованим часом за Табелем РЧ та розрахунковою нормою тривалості робочого часу за обліковий період варто вважати відпрацьований понад норму час.

Увага: надурочні роботи працівника обліковуйте у табелі РЧ.

Тепер виникає необхідність з’ясувати календарну та розрахункову норму робочого часу, щоб точно встановлювати загальну кількість понаднормових годин.

Коли встановлюєте підсумований робочий час для працівників, зважайте на затверджений графік змінності в обліковому періоді, він визначений у колективному договорі.

Притаманна особливість підсумованого обліку робочого часу: тривалість робочого часу упродовж доби чи тижня може мати відхилення від установленої норми.

Тому надурочну роботу працівників компенсуйте скороченням тривалості робочої зміни в окремі дні або надавайте додаткові дні відпочинку в межах певного облікового періоду.

Як розробити графіки змінності за підсумованого обліку робочого часу

Розробити графіки змінності необхідно так, щоб тривалість роботи працівників за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин, передбаченої у статті 50 та статті 51 КЗпП.

У графіку змінності працівника на обліковий період передбачайте дні щотижневого відпочинку. У місячному чи інших облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не має бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду.

У графіках змінності зазначайте…

Підсумований облік робочого часу в колективному договорі

Як саме підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві? Оскільки законодавство не встановлює порядок, за яким варто визначати календарну норму робочого часу, підприємству варто визначити такий порядок в колективному договорі.

Найчастіше норму робочого часу за обліковий період визначають за календарем із розрахунку 6-ти денного робочого тижня, 7-ми годинного робочого дня (тобто скороченого робочого дня). Важливо врахувати скорочений робочий час перед вихідними днями — до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину (п. 12 Методрекомендацій).

Продовжену тривалість робочого часу не варто встановлювати на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Однак у колективному договорі норму робочого часу за обліковий період можна встановити за графіком 5-ти денного робочого тижня.

Оскільки КЗпП не встановлює конкретну тривалість щоденної роботи при 5-ти денному робочому тижні, щоб вирахувати календарну норму робочого часу за обліковий період…

Підсумований облік робочого часу: приклад

Проводити облік робочого часу для кожного працівника варто наростаючим підсумком з початку облікового періоду. Порівняйте фактично відпрацьований час із розрахунковою нормою робочого часу і зможете визначити понаднормовий час.

Уникнути помилок у розрахунках зможете, якщо від календарної норми робочого часу віднімете невідпрацьований час (відпустка, лікарняний).

Умови оплати надурочної роботи знайдемо в статті 106 КЗпП:

  • за погодинної системи оплати праці — подвійний розмір годинної ставки;
  • за відрядної системи оплати праці — доплата в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, працю якого оплачують за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години.

Оплачують усі години надурочної роботи наприкінці облікового періоду.

Якщо колективний договір встановлює місячний обліковий період, то надурочні роботи необхідно оплачувати щомісяця, якщо квартал — то в кінці кварталу і т. д.

Не буде надурочною робота понад норму робочого часу, яка передбачена графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду. Компенсуйте її додатковими днями відпочинку або зменшіть тривалість роботи в інші дні облікового періоду, які відображаєте у графіку.

Увага: компенсувати надурочні роботи наданням відгулу заборонено.

За підсумованого обліку робочого часу роботу у святкові та неробочі дні за графіком включають до норми робочого часу за обліковий період. Якщо є години роботи, які перевищують цю норму, вони будуть надурочними, за них необхідно нараховувати подвійну оплату.

Не враховуйте роботу понад установлену норму робочого часу в святкові й неробочі дні, коли обчислюєте надурочні години, адже за неї вже нарахували оплату в подвійному розмірі.

Тепер від теорії перейдемо до практики. Приклади оплати праці працівників що працюють на умовах підсумованого обліку робочого часу допоможуть засвоїти знання.

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⤵️

підсумований облік робочого часу 2024

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⤵️

Приклади оплати праці на умовах підсумованого робочого часу

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ⤵️

підсумований облік робочого часу прикладзміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді